Sledujte užitočné články pre imobilných a ŤZP

7 tipov a rád ako si vybrať správnu zdvíhaciu plošinu pre imobilných, výťah a spoľahlivého dodávateľa

Info spravodaj

Pripravili sme si pre váš špeciálny článok venovaný tipom a radám pri výbere správnej zdvíhacej plošiny pre imobilných, ako aj spoľahlivého dodávateľa. Zameriavame sa na viaceré aspekty, ktoré by ste bezpochyby mali zvážiť pred samotným hľadaním toho ktorého výťahu na schody. Aké sú teda indikátory spoľahlivého dodávateľa zdvíhacích zariadení? 1) Zamerajte sa na bezpečnostné prvky Práve šikmé zdvíhacie plošiny umožňujú pacientom transport a vytvárajú mobilné prostredie. Nemali by ste však...

Zobraziť viac

Peňažné príspevky pre ŤZP 2022

Poradenstvo

Pre veľký záujem vám prinášame veľký prehľad finančných príspevkov na kompenzáciu ZŤP diagnózy. Mnohí z nás majú nepríjemné diagnózy. Zdravotné problémy ľuďom spôsobujú množstvá najrôznejších patálií, preto je fajn vedieť a nechať si aspoň trošku pomôcť tam, kde je to možné. Veď prečo nevyužiť peňažné príspevky, ak mám na ne nárok? A o aké peňažné príspevky môžem v roku 2022 vlastne môžem žiadať? Aké príspevky nájdete v tomto článku? Peňažný...

Zobraziť viac

Príspevok na benzín a pohonné hmoty pre ŤZP v roku 2023

Príspevok na benzín a pohonné hmoty pre ŤZP

Poradenstvo

Počuli ste už o nároku peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky osobného vozidla? Ide práve o peňažný príspevok na pohonné hmoty, keďže práve zdravotne znevýhodnení majú zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Časté návštevy lekárov, rehabilitácie, kúpeľné liečby a ďalšie nevyhnutné prepravy sú dôvodom každodenného užívania osobného motorového vozidla. Kedy máte na príspevok na benzín nárok? Na príspevok má nárok osoba, ktorá...

Zobraziť viac

Deň detí - perfektný dôvod na oslavu a relax

Firma a jej aktivity

Špecializovaný liečebný ústav (ŠLÚ) Marína v Kováčovej, neďaleko Banskej Bystrice, už z nášho rozprávania poznáte. Viete, že sme doň zavítali už viackrát, vždy veľmi radi. Ako sme Vám už dávnejšie spomínali, v posledných rokoch si prešiel viacerými zmenami a inováciami. Dôležitou bolo aj otvorenie Detskej špecializovanej rehabilitačnej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Sme radi, že sme mohli podporiť takúto milú akciu A práve sem nás ako jedného...

Zobraziť viac

Kedy mám nárok na invalidný dôchodok?

Poradenstvo

Invalidný dôchodok (ID) je finančná dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistencovi v prípade, že nie je schopný pracovať, resp. pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Túto dávku stanovuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. Invalidný dôchodok dostane človek, ktorý: je invalid, tzn. jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a zapríčinil tak jeho pokles schopnosti pracovať o viac než 40% (ak...

Zobraziť viac

Môžem bez povolenia nainštalovať stoličkový výťah v bytovom dome?

Poradenstvo

Mnohí z vás sa na nás obraciate s otázkami, ako postupovať v situácii, keď sa rozhodnete nainštalovať stoličkový výťah vo vašom bytovom dome. Keďže nevlastníte bytový objekt sami, ale súčasťou sú ďalší obyvatelia, máte obavy a pochybnosti, aké povolenia potrebujete, koho osloviť, na koho sa v prvom rade vôbec obrátiť. Radi by sme vám preto v tomto smere poradili a dali veci na pravú mieru, aby ste mali všetko vysvetlené...

Zobraziť viac

Nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2022

Poradenstvo

Peňažný príspevok je poskytnutý osobe, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného odkázaného na opatrovanie. Nárok je za istých stanovených podmienok, o ktorých vám v tomto článku povieme viac. Príspevok je určený ako kompenzácia zdravotného znevýhodnenia opatrovanej osoby pri seba obslužných úkonoch, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť. Na čo slúži opatrovateľský príspevok? Opatrovanie človeka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je členom rodiny, mnohokrát predstavuje odchod zo zamestnania, nutné sťahovanie či iné zásadné zmeny...

Zobraziť viac

Máme za sebou ďaľšie inšpiratívne fotenie s našou ambasádorkou Andy Timkovou a jej synom Adamom

Firma a jej aktivity

Možno to nebude žiadnym prekvapením, ale rozhodli sme sa opätovne obnoviť spoluprácu s našou vždy usmievavou ambasádorkou Andy Timkovou a jej synom, ktorých vám veríme, že nemusíme predstavovať. Spoločne s jej synom Adamom sme v úzkom kontakte dlhodobo a v aktuálnom období vám budeme prinášať nové aktuality. Prečo sme AndyTimkovú opätovne oslovili? Andy sme s jej synom Adamom po čase opätovne prizvali na aktívnejšiu spoluprácu, pretože im rovnako ako nám...

Zobraziť viac

Tipy na bezbariérové výlety po Slovensku

Poradenstvo

V rámci nášho obsahového zamerania by sme vám radi okrem klasických inštalačných ako aj prezentačných článkov ohľadom konkrétnych kompenzačných pomôcok radi prinášali aj informačne nasýtené a užitočné témy rôzneho charakteru. Nechajte sa prekvapiť, tentokrát začíname s tipmi na bezbariérové výlety po Slovensku. Začíname Keďže nám na vás záleží, rozhodli sme sa vám pravidelne prinášať nápady na bezbariérové výlety. Plánujeme objavovať miesta, kde sa môžete bezstarostne dostať na svojich invalidných vozíkoch...

Zobraziť viac

Ukážka a prezentácia kompenzačných pomôcok, domácich a stoličkových výťahov

Firma a jej aktivity

Dlhodobo a pravidelne sa vo Velcone vzdelávame a pracujeme na sebe, čo môžete vidieť aj pri našich aktivitách v poslednom období. Záleží nám na tom, aby zamestnanci neustále rástli, zdokonaľovali sa a pracovali na svojom sebarozvoji. Prezentácie pre každého Získané poznatky a vedomosti si nenechávame pre seba. Prezentujeme ich špecializovaným pracovníkom, sociálnym zariadeniam, centrám či inštitúciám, ktorí sa dostávajú s nám blízkymi témami do úzkeho vzťahu či priamej alebo nepriamej...

Zobraziť viac

Služby občanom vo Veľkých Dravciach opäť o čosi dostupnejšie – pomocou šikmej plošiny v64

Produkty

Hoci sme inštaláciu tejto schodiskovej plošiny realizovali už dávnejšie, radi by sme sa k nej vrátili a pripomenuli vám ju. O úspechoch a zmenách nie je nikdy neskoro hovoriť, rovnako tak to platí v prípade šikmej plošiny na Obecnom úrade vo Veľkých Dravciach. Odbúraním bariéry sa úrad stal razom prístupnejším pre všetkých Máme ozajstnú radosť, keď môžeme byť priamymi svedkami inštalácií, ktoré pomáhajú verejnému záujmu. Keďže ide o verejnú budovu...

Zobraziť viac

Debarierizácia „vychytenej“ reštaurácie Meet&Eat v piešťanoch s pomocou Výťahu MB750

Produkty

Radi by sme vám priblížili ďalšiu z našich výťahových inštalácií, kde by sme hneď v úvode chceli vyzdvihnúť uvedomelosť reštaurácie Meet&Eat, ktorá sa rozhodla poskytnúť zvýšený komfort zdravotne znevýhodneným, imobilným, ako aj mamičkám s kočíkmi, aby si mohli prísť bez akýchkoľvek nástrah a problémov s prekonávaním bariér vychutnať zážitkovú gastronómiu v srdci kúpeľného mesta Piešťany. Nadčasové a dizajnové výťahy z našej ponuky Schodiskový výťah MB750 bol aj v tomto prípade...

Zobraziť viac

Povedali o nás