Norma na bezbariérové WC

Norma na bezbariérové WC

Poradenstvo

Tentoraz vám prinášame možno netypickú, ale o to viac vami žiadanú tému, ku ktorej je k dispozícii len málo informácií. Rozhodli sme sa preto priniesť vám zopár základných bodov, ktoré budú venované normám na bezbariérovú toaletu.

Reagujeme na vaše podnety

Veľmi často narážame na to, ako si dohľadávate jednoduché a jasné odpovede na náročné, priam komplikované témy, v ktorých máte chaos. Našou snahou je vám tieto odpovede prinášať, ideálne, ešte predtým, ako sa na ne vôbec opýtate.

Prinášame užitočné témy

Ak pravidelne navštevujete našu webovú stránku, iste ste si všimli, že sa vám už dlhodobo snažíme prinášať široké spektrum užitočných tém, ktoré súvisia s debarierizáciou, kompenzačnými pomôckami či inými témami zameranými na život imobilného.

Za spomenutie stojí bezpochyby článok o bezbariérovej kúpeľni, kde sme vám popísali, ako postupovať pri jej zariaďovaní, na čo myslieť a na čo nezabudnúť. Viac sa dočítate v našom článku na tému "Bezbariérová kupeľňa".

Rovnako tiež článok o tom, či si môžete bez povolenia nainštalovať stoličkový výťah vo vašom bytovom dome. Mnohí ste sa na nás obracali s touto nejasnou otázkou, jej odpoveď nájdete na našej stránke.

 

Odkiaľ pochádza norma na bezbariérové WC?

Vráťme sa však k hlavnému bodu nášho článku, ktorým je norma na bezbariérovú toaletu. Základným odrazovým mostíkom v tomto prípade je Vyhláška č. 532/2002 Z. z., kde Ministerstvo životného prostredia SR ustanovuje všetky podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu i stavby, ktoré užívajú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyberáme najdôležitejšie pasáže, ktoré norma spomína

Najpodstatnejšou časťou z tejto siahodlhej vyhlášky môže byť pre vád časť 2.3 Zdravotechnické zariadenie. Nájdete tu kompletný rozpis všetkých presných rozmerov, ktoré je potrebné pri výstavbe dodržať.

Napríklad,  dvere do zdravotechnického zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo.

Okrajovo: Aké pravidlá platia pri vani?

Jej najmenší rozmer musí byť 1 600 mm x 700 mm. Jej horná hrana musí byť osadená vo výške 520 mm až 550 mm. Môžete si ju predĺžiť o plochu 450 mm až 500 mm, ktorá je potrebná na presadnutie z vozíka. Páková vodovodná batéria musí byť umiestnená na pozdĺžnej strane vane. Držadlá musia byť umiestnené vo výške 100 mm až 150 mm od hornej hrany vane.

Okrajovo: Aká je norma na sprchy?

Pôdorys sprchovacieho boxu, resp. sprchovacieho kúta musí mať najmenej rozmery 1 400 mm x 1 400 mm. Obsahovať tiež musí sklopné sedadlo, ktoré umožní imobilnému bočný alebo čelný prístup. V dosahu zo sedadla musí byť umiestnená aj ručná sprcha s pákovým ovládaním a držadlami. Na stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.

Detailnejšie informácie nájdete na tejto stránke.

 

Foto: unsplash.com

Povedali o nás