Blog – Sledujte užitočné články pre imobilných a ŤZP

Diagnózy na invalidný dôchodok 2022

Diagnózy na invalidný dôchodok 2022

Poradenstvo

Poniektorí z Vás už, žiaľ, definíciu invalidného dôchodku dobre poznajú. Sociálna poisťovňa ho definuje ako „dôchodkovú dávku, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia.“ Zmyslom tohto typu dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade, že v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poklesne aj jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na invalidný dôchodok máte vtedy, ak: ste invalid, máte...

Zobraziť viac

10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

Poradenstvo

Keď si začnete vybavovať stropný zdvihák, stoličkový výťah, šikmú/zvislú plošinu alebo domáci výťah, určite by ste mali hneď v úvode dbať na viacero aspektov, ktoré vám v tomto článku priblížime. Nenáročne a individuálne Prvotne sa môže zdať, že ide o náročný proces, ktorý však koniec-koncov predstavuje len dôsledný výber, postupnosť potrebných krokov a individuálne riešenie na mieru. Nemali by ste zabúdať, že každé bezbariérové riešenie je svojím spôsobom unikátne a...

Zobraziť viac

Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Poradenstvo

Mnohokrát sa informuje o príspevkoch na kúpu zdvíhacieho zariadenia, kde sa približuje, ako v danej situácii postupovať. Ľudia však často majú záujem aj o samotné úpravy kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok, ako aj o výcvik ich používania. Radi by sme vám preto objasnili, na ktoré atribúty sa pri úprave a výcviku pomôcok zamerať. Výcvik používania pomôcky predstavuje činnosť, ktorá je potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky...

Zobraziť viac

Prepláca ÚPSVaR opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Prepláca sociálna poisťovňa opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Poradenstvo

O finančných príspevkoch, na ktoré máte nárok v prípade, že ste držiteľom ŤZP / ZŤP preukazu, sme Vám už písali. Už teda dobre viete, že na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia máte nárok na viaceré druhy finančných príspevkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak môžete žiadať o: jednorazové peňažné príspevky: na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky, na opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného...

Zobraziť viac

Stupne odkázanosti na opatrovanie – Aktuálne finančné príspevky pre rok 2022

Poradenstvo

Ako sme sa už podrobne venovali v našom nedávnom článku, peňažný príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP, ako napríklad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Ako je príspevok vyplácaný? Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa priznal peňažný príspevok na opatrovanie. Aká je jeho výška? Ak opatrovanie vykonáva osoba...

Zobraziť viac

7 tipov a rád ako si vybrať správnu zdvíhaciu plošinu pre imobilných, výťah a spoľahlivého dodávateľa

Info spravodaj

Pripravili sme si pre váš špeciálny článok venovaný tipom a radám pri výbere správnej zdvíhacej plošiny pre imobilných, ako aj spoľahlivého dodávateľa. Zameriavame sa na viaceré aspekty, ktoré by ste bezpochyby mali zvážiť pred samotným hľadaním toho ktorého výťahu na schody. Aké sú teda indikátory spoľahlivého dodávateľa zdvíhacích zariadení? 1) Zamerajte sa na bezpečnostné prvky Práve šikmé zdvíhacie plošiny umožňujú pacientom transport a vytvárajú mobilné prostredie. Nemali by ste však...

Zobraziť viac

Peňažné príspevky pre ŤZP 2022

Poradenstvo

Pre veľký záujem vám prinášame veľký prehľad finančných príspevkov na kompenzáciu ZŤP diagnózy. Mnohí z nás majú nepríjemné diagnózy. Zdravotné problémy ľuďom spôsobujú množstvá najrôznejších patálií, preto je fajn vedieť a nechať si aspoň trošku pomôcť tam, kde je to možné. Veď prečo nevyužiť peňažné príspevky, ak mám na ne nárok? A o aké peňažné príspevky môžem v roku 2022 vlastne môžem žiadať? Aké príspevky nájdete v tomto článku? Peňažný...

Zobraziť viac

Príspevok na benzín a pohonné hmoty pre ŤZP v roku 2022

Poradenstvo

Počuli ste už o nároku peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky osobného vozidla? Ide práve o peňažný príspevok na pohonné hmoty, keďže práve zdravotne znevýhodnení majú zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Časté návštevy lekárov, rehabilitácie, kúpeľné liečby a ďalšie nevyhnutné prepravy sú dôvodom každodenného užívania osobného motorového vozidla. Kedy máte na príspevok na benzín nárok? Na príspevok má nárok osoba, ktorá...

Zobraziť viac

Deň detí - perfektný dôvod na oslavu a relax

Firma a jej aktivity

Špecializovaný liečebný ústav (ŠLÚ) Marína v Kováčovej, neďaleko Banskej Bystrice, už z nášho rozprávania poznáte. Viete, že sme doň zavítali už viackrát, vždy veľmi radi. Ako sme Vám už dávnejšie spomínali, v posledných rokoch si prešiel viacerými zmenami a inováciami. Dôležitou bolo aj otvorenie Detskej špecializovanej rehabilitačnej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Sme radi, že sme mohli podporiť takúto milú akciu A práve sem nás ako jedného...

Zobraziť viac

Kedy mám nárok na invalidný dôchodok?

Poradenstvo

Invalidný dôchodok (ID) je finančná dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistencovi v prípade, že nie je schopný pracovať, resp. pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Túto dávku stanovuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. Invalidný dôchodok dostane človek, ktorý: je invalid, tzn. jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a zapríčinil tak jeho pokles schopnosti pracovať o viac než 40% (ak...

Zobraziť viac

Nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2022

Poradenstvo

Peňažný príspevok je poskytnutý osobe, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného odkázaného na opatrovanie. Nárok je za istých stanovených podmienok, o ktorých vám v tomto článku povieme viac. Príspevok je určený ako kompenzácia zdravotného znevýhodnenia opatrovanej osoby pri seba obslužných úkonoch, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť. Na čo slúži opatrovateľský príspevok? Opatrovanie človeka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je členom rodiny, mnohokrát predstavuje odchod zo zamestnania, nutné sťahovanie či iné zásadné zmeny...

Zobraziť viac

Môžem bez povolenia nainštalovať stoličkový výťah v bytovom dome?

Poradenstvo

Mnohí z vás sa na nás obraciate s otázkami, ako postupovať v situácii, keď sa rozhodnete nainštalovať stoličkový výťah vo vašom bytovom dome. Keďže nevlastníte bytový objekt sami, ale súčasťou sú ďalší obyvatelia, máte obavy a pochybnosti, aké povolenia potrebujete, koho osloviť, na koho sa v prvom rade vôbec obrátiť. Radi by sme vám preto v tomto smere poradili a dali veci na pravú mieru, aby ste mali všetko vysvetlené...

Zobraziť viac

Povedali o nás