Dobr√° spr√°va pre ńĺud√≠ s obmedzen√≠m pohybu zo sveta Ň°ikm√Ĺch schodiskov√Ĺch ploŇ°√≠n

NOVINKA ‚Äď Ň°ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina V6S

Produkty

V naŇ°ej aktu√°lnej ponuke produktov pribudla op√§Ň• ńŹalŇ°ia zauj√≠mav√° novinka. A nie hocijak√° ‚Äď ale rovno Ň°ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina V6S.

Ide o d√īsledne premyslen√Ĺ model, ktor√Ĺ prin√°Ň°a veńĺmi efekt√≠vne a elegantn√© rieŇ°enie zdv√≠hacej ploŇ°iny. T√° nielenŇĺe odstraŇąuje bari√©ry, ale z√°roveŇą aj prinavracia ńĺuńŹom so zn√≠Ňĺenou mobilitou plnohodnotn√Ĺ Ňĺivot.

Vhodná pre domácnosti aj frekventované verejné miesta

PloŇ°ina je 100% recyklovateńĺn√°. Kladie d√īraz na kaŇĺdodenn√© pouŇĺ√≠vanie. Ak prem√ĹŇ°ńĺate, ńći je vhodn√° do vaŇ°ej dom√°cnosti, uist√≠me v√°s, Ňĺe √°no, keńŹŇĺe ploŇ°ina je vhodn√° ako do beŇĺn√Ĺch dom√°cnosti, tak aj na prekon√°vanie architektonick√Ĺch bari√©r na verejnosti (√ļrady, Ň°koly, banky, reŇ°taur√°cie, obchody, atńŹ.)

Rovnako tak m√īŇĺeme v glob√°le povedaŇ•, Ňĺe je vhodn√° do interi√©ru i exteri√©ru, jej nosnosŇ• je aŇĺ 300 kg. Materi√°ly, z ktor√Ĺch je ploŇ°ina vyroben√°, zaruńćuj√ļ, Ňĺe je maxim√°lne odoln√° a v√Ĺkonn√° aj v nepriazniv√Ĺch podmienkach. NavyŇ°e, ak by ste mali z√°ujem aj o integrovan√Ĺ ochrann√Ĺ kryt, vieme v√°m ho doruńćiŇ•.

҆ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina V6S ‚Äď Led podsvietenie

Kvalitu garantuje renomovan√° taliansk√° v√Ĺroba

Tento produkt sa stane neoddeliteńĺnou s√ļńćasŇ•ou v√°Ň°ho Ňĺivota. Niet divu, poch√°dza totiŇĺ z dielne renomovan√©ho talianskeho v√Ĺrobcu Vimec, ktor√Ĺ uŇĺ dlh√© dek√°dy sk√ļŇ°a, testuje a tvor√≠ tie najpersonalizovanejŇ°ie zdv√≠hacie zariadenia. Ide o s√ļlad kvality a inov√°cie na trhu. PloŇ°ina je technologicky dotiahnut√° do najmenŇ°√≠ch detailov, v√Ĺrobcovia si v tomto pr√≠pade dali naozaj z√°leŇĺaŇ•. Rokmi overen√ļ kvalitu preto nemoŇĺno poprieŇ•.

Tento model Ň°ikmej schodiskovej ploŇ°iny je bezpeńćn√Ĺ ako nikdy predt√Ĺm

PloŇ°ina je absol√ļtne bezpeńćn√° ‚Äď vyr√°ban√° je podńĺa normy EN8140. Okrem toho je vybaven√° aj viacer√Ĺmi bezpeńćnostn√Ĺmi prvkami, ktor√© sa podpisuj√ļ za bezpeńćnosŇ• ako tak√ļ. Vyv√ĹŇ°en√° ochrana n√īh, nav√°dzacie LED osvetlenie (sveteln√© p√°sy umiestnen√© na viacer√Ĺch miestach ploŇ°iny) ‚Äď klient vie tak ploŇ°inu bez probl√©mov pouŇĺ√≠vaŇ• aj v noci.

 

҆ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina V6S ‚Äď Osvetlenie z√°kruty

 

M√īŇĺe Ň°ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina Ň°etriŇ• priestor? √Āno, m√īŇĺe.

ńĆasti ploŇ°iny m√īŇĺete veńĺmi jednoducho zloŇĺiŇ•. Znańć√≠ to, Ňĺe ak sa ploŇ°ina nevyuŇĺ√≠va, Ň°etr√≠ sa priestor na schodisku pre ostatn√Ĺch ńćlenov dom√°cnosti. To prid√°va na efekt√≠vnosti v dom√°cnosti, priestorov√ļ √ļspornosŇ• urńćite viacer√≠ ocenia.

 

Elegantn√°, zaoblen√° a s maxim√°lnou odolnosŇ•ou pre zv√ĹŇ°enie bezpeńćnosti

Dizajn ploŇ°iny je minimalistick√Ĺ ‚Äď zaoblen√© tvary, kvalitn√© materi√°ly ‚Äď vodeodoln√©, ohŇąovzdorn√© a recyklovateńĺn√© jednak prispievaj√ļ k bezpeńćnosti, ale vytv√°raj√ļ celkovo aj elegantn√Ĺ dojem. PloŇ°ina tak zapasuje do v√°Ň°ho interi√©ru priam dokonale. ¬†¬† ¬†NavyŇ°e, Ň°tandardne je dostupn√° v dvoch farebn√Ĺch prevedeniach, v papyrusovej bielej a antracitovo sivej. V pr√≠pade, ak by ste mali z√°ujem o in√Ĺ farebn√Ĺ odtieŇą, ktor√Ĺ by vyhovoval v√°Ň°mu interi√©ru, pr√≠padne dan√©mu prostrediu, vieme ju prisp√īsobiŇ• vaŇ°im predstav√°m tak, aby ste boli spokojn√≠.

҆ikm√° schodiskov√° ploŇ°ina V6S ‚Äď Zaoblen√Ĺ dizajn a ovl√°dac√≠ panel

 

Plne automatické ovládanie cez smartfón

Ako sme uŇĺ spom√≠nali, ide priam o technologick√Ĺ pokrok. Svedńć√≠ o tom aj plne automatick√© ovl√°danie. To je prisp√īsoben√© a vytvoren√© tak, aby ho samostatne zvl√°dali ovl√°daŇ• aj ńĺudia so zn√≠Ňĺenou pohyblivosŇ•ou r√ļk a boli plne nez√°visl√≠ a samostatn√≠. Kv√īli tomu m√° dominantn√Ĺ ovl√°dac√≠ panel aj veńĺk√© tlańćidl√°.

V√Ĺrobcovia sa pohrali s detailmi. Aby ste bez najmenŇ°√≠ch probl√©mov mohli ploŇ°inu ovl√°daŇ• aj na priamom slnku, displej je podsvieten√Ĺ.

Dokonca si ju m√īŇĺete sp√°rovaŇ• s aplik√°ciou v telef√≥ne, ńćo znamen√°, Ňĺe ju viete ovl√°daŇ• aj prostredn√≠ctvom v√°Ň°ho smartphonu. Nepochybujeme, Ňĺe t√ļto moŇĺnosŇ• ocen√≠te, ńćo poviete?

R√Ĺchlo, hneńŹ a na mieru vaŇ°im potreb√°m

InŇ°tal√°cia ploŇ°iny je ozaj r√Ĺchla. PoteŇ°√≠me v√°s aj t√Ĺm, Ňĺe nie s√ļ nutn√© Ňĺiadne architektonick√© √ļpravy. Nemus√≠te si preto l√°maŇ• hlavu nad n√°rońćn√Ĺmi stavebn√Ĺmi pr√°cami, prer√°bkami dom√°cnosti a s nimi spojen√Ĺm neporiadkom a chaosom. O vŇ°etko sa postar√°me, ne¬¨mus√≠te maŇ• najmenŇ°ie obavy.

 


M√°te z√°ujem o podobn√© rieŇ°enie? Nap√≠Ň°te n√°m.

* povinné polia


 

Povedali o n√°s