Poradenstvo

10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

Poradenstvo

Keď si začnete vybavovať stropný zdvihák, stoličkový výťah, šikmú/zvislú plošinu alebo domáci výťah, určite by ste mali hneď v úvode dbať na viacero aspektov, ktoré vám v tomto článku priblížime. Nenáročne a individuálne Prvotne sa môže zdať, že ide o náročný proces, ktorý však koniec-koncov predstavuje len dôsledný výber, postupnosť potrebných krokov a individuálne riešenie na mieru. Nemali by ste zabúdať, že každé bezbariérové riešenie je svojím spôsobom unikátne a...

Zobraziť viac

Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Štátny finančný príspevok na výcvik používania a úpravy pomôcky

Poradenstvo

Mnohokrát sa informuje o príspevkoch na kúpu zdvíhacieho zariadenia, kde sa približuje, ako v danej situácii postupovať. Ľudia však často majú záujem aj o samotné úpravy kompenzačných a iných zdravotníckych pomôcok, ako aj o výcvik ich používania. Radi by sme vám preto objasnili, na ktoré atribúty sa pri úprave a výcviku pomôcok zamerať. Výcvik používania pomôcky predstavuje činnosť, ktorá je potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky...

Zobraziť viac

Prepláca ÚPSVaR opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Prepláca sociálna poisťovňa opravu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení?

Poradenstvo

O finančných príspevkoch, na ktoré máte nárok v prípade, že ste držiteľom ŤZP / ZŤP preukazu, sme Vám už písali. Už teda dobre viete, že na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia máte nárok na viaceré druhy finančných príspevkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak môžete žiadať o: jednorazové peňažné príspevky: na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky, na opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu osobného...

Zobraziť viac

Stupne odkázanosti na opatrovanie – Aktuálne finančné príspevky pre rok 2022

Poradenstvo

Ako sme sa už podrobne venovali v našom nedávnom článku, peňažný príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP, ako napríklad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Ako je príspevok vyplácaný? Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa priznal peňažný príspevok na opatrovanie. Aká je jeho výška? Ak opatrovanie vykonáva osoba...

Zobraziť viac

Príspevok na benzín a pohonné hmoty pre ŤZP v roku 2022

Poradenstvo

Počuli ste už o nároku peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky osobného vozidla? Ide práve o peňažný príspevok na pohonné hmoty, keďže práve zdravotne znevýhodnení majú zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Časté návštevy lekárov, rehabilitácie, kúpeľné liečby a ďalšie nevyhnutné prepravy sú dôvodom každodenného užívania osobného motorového vozidla. Kedy máte na príspevok na benzín nárok? Na príspevok má nárok osoba, ktorá...

Zobraziť viac

Peňažné príspevky pre ŤZP 2022

Poradenstvo

Pre veľký záujem vám prinášame veľký prehľad finančných príspevkov na kompenzáciu ZŤP diagnózy. Mnohí z nás majú nepríjemné diagnózy. Zdravotné problémy ľuďom spôsobujú množstvá najrôznejších patálií, preto je fajn vedieť a nechať si aspoň trošku pomôcť tam, kde je to možné. Veď prečo nevyužiť peňažné príspevky, ak mám na ne nárok? A o aké peňažné príspevky môžem v roku 2022 vlastne môžem žiadať? Aké príspevky nájdete v tomto článku? Peňažný...

Zobraziť viac

Kedy mám nárok na invalidný dôchodok?

Poradenstvo

Invalidný dôchodok (ID) je finančná dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistencovi v prípade, že nie je schopný pracovať, resp. pri poklese jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Túto dávku stanovuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. Invalidný dôchodok dostane človek, ktorý: je invalid, tzn. jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a zapríčinil tak jeho pokles schopnosti pracovať o viac než 40% (ak...

Zobraziť viac

Tipy na bezbariérové výlety po Slovensku

Poradenstvo

V rámci nášho obsahového zamerania by sme vám radi okrem klasických inštalačných ako aj prezentačných článkov ohľadom konkrétnych kompenzačných pomôcok radi prinášali aj informačne nasýtené a užitočné témy rôzneho charakteru. Nechajte sa prekvapiť, tentokrát začíname s tipmi na bezbariérové výlety po Slovensku. Začíname Keďže nám na vás záleží, rozhodli sme sa vám pravidelne prinášať nápady na bezbariérové výlety. Plánujeme objavovať miesta, kde sa môžete bezstarostne dostať na svojich invalidných vozíkoch...

Zobraziť viac

Nárok na opatrovateľský príspevok v roku 2022

Poradenstvo

Peňažný príspevok je poskytnutý osobe, ktorá opatruje zdravotne znevýhodneného odkázaného na opatrovanie. Nárok je za istých stanovených podmienok, o ktorých vám v tomto článku povieme viac. Príspevok je určený ako kompenzácia zdravotného znevýhodnenia opatrovanej osoby pri seba obslužných úkonoch, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť. Na čo slúži opatrovateľský príspevok? Opatrovanie človeka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je členom rodiny, mnohokrát predstavuje odchod zo zamestnania, nutné sťahovanie či iné zásadné zmeny...

Zobraziť viac

Môžem bez povolenia nainštalovať stoličkový výťah v bytovom dome?

Poradenstvo

Mnohí z vás sa na nás obraciate s otázkami, ako postupovať v situácii, keď sa rozhodnete nainštalovať stoličkový výťah vo vašom bytovom dome. Keďže nevlastníte bytový objekt sami, ale súčasťou sú ďalší obyvatelia, máte obavy a pochybnosti, aké povolenia potrebujete, koho osloviť, na koho sa v prvom rade vôbec obrátiť. Radi by sme vám preto v tomto smere poradili a dali veci na pravú mieru, aby ste mali všetko vysvetlené...

Zobraziť viac

Invalidný dôchodok z mladosti 2021 - čo o ňom vieme?

Poradenstvo

Invalidný dôchodok je pravidelný finančný príjem (tzv. dôchodková dávka), ktorá sa konkrétnej osobe, za splnenia požadovaných podmienok, vypláca z invalidného poistenia. Slúži na to, aby mal zdravotne postihnutý človek aj v prípade nepriaznivého zdravotného stavu a pri obmedzenej schopnosti pracovať istý príjem. Poistenec sa považuje za invalidného vtedy, ak dochádza v dôsledku svojho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu (pretrvávajúceho viac ako 1 rok) k poklesu v schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o...

Zobraziť viac

Príspevky pre ZŤP 2021 - s čím môžete v tomto roku počítať?

Poradenstvo

Vysvetľovať skratku ZŤP (zdravotne ťažko postihnutá osoba) alebo ŤZP (ťažké zdravotné postihnutie) azda netreba. Všetci takéto osoby poznáme, alebo nimi sme. Do tejto kategórie spadá skutočne veľmi veľa ľudí. Na niektorých z nás zdravotné problémy vidieť viac, na niektorých menej, na niektorých ich možno nevidieť vôbec. No verte, že vyrovnať sa s ŤZP diagnózami nebýva jednoduché. Pre nikoho. Štát si to tiež uvedomuje, a preto aj Národná rada Slovenskej republiky...

Zobraziť viac

Povedali o nás