Referencie

Máme vyše 6000 inštalácií zdvíhacích a bezbariérových zariadení na Slovensku. Pozrite si niektoré z nich.

 

Na tomto mieste Vám, veríme, v prehľadnej forme prinášame referencie zo všetkých kategórií produktov, ktoré pre Vás už dlhé roky inštalujeme, tzn. stručné informácie o inštalovaných schodolezoch, stoličkových výťahoch, stropných zdvihákoch, zvislých zdvíhacích plošinách, šikmých schodiskových plošinách, úpravách áut pre ŤZP či nájazdových rámp. V kompaktnej forme Vám predstavujeme ukážky z  realizovaných projektov, pričom medzi nimi nájdete aj priamo referencie a  skúsenosti našich zákazníkov. Môžete tu vidieť aj tzv. „filter“, resp. možnosti, takže si viete pozrieť rovno typ zariadenia, o ktoré máte záujem.

Ukážky projektov

August 2019

Stropný zdvihák pre spokojnú klientku

Stropný zdvihák pre Liečebný ústav Marína v Kováčovej

Stropný zdvihák pre rodinu v okrese Martin

Stropný zdvihák pre imobilných – šetrný k priestoru a k vynaloženej energii

Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka

ZPS a DSS Jarabina

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená

Centrum sociálnych služieb Prameň

ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Súkromná praktická škola Prešov

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

DSS Matúškova, Dolný Kubín

Občianske združenie Barlička Prešov

Spojená škola internátna Prešov

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Centrum sociálnych služieb Park Čadca

OZ Nožička, Banská Bystrica

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze

Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava

PROSOCIO Orava Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok

Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba

Zariadenie pre seniorov Prievidza

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava

Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Špeciálna základná škola Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých

DSS Brezovička

Centrum sociálnych služieb Partizánske

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto

Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"

Život n.o., Spišské Hanušovce

Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín

Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava

PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava

Občianske združenie ReFyz, Košice

Zariadenie opatrovateľskej služby Senec

DD a DSS Klenovec

OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.

Domov sociálnych služieb Sabinov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Nitra

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb LIKAVKA Ružomberok

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Stropný zdvihák s prehupom v rodinnom dome v Kolíňanoch

Povedali o nás