Zvislé zdvíhacie plošiny

Zvislé plošiny sa dnes rozšírili tak, že už nie sú výnimkou ani v domácnostiach rodinných a bytových domov. Avšak väčšinu z našich domácich výťahov môžete nájsť práve vo viacposchodových zariadeniach po celom Slovensku, v ktorých výťah využijú denne stovky imobilných a starších ľudí aj spolu s doprovodom. Zvislé plošiny sú inštalované ako do exteriéru, tak aj do interiéru, čo je ich hlavnou výhodou. Podľa potreby budovy a zariadenia ich vieme prispôsobiť tomu, čo potrebuje klient a tak, aby sa bezbariérovosť z miesta čo najviac vytratila.

 

 

 


 • TRW výrobný závod, Nové Mesto nad Váhom
 • Železiarne Podbrezová, Zdravotné stredisko
 • Dom kultúry L.Mikuláš – E07
 • Podtatranské múzeum, Poprad
 • ETOP-Muzeum kolies, Trenčín
 • Slovenská pošta Galanta
 • Zdravotné stredisko Sereď
 • DSS Sereď
 • DSS Studienka
 • Dom kultúry Liptovský Mikuláš
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko Spišská nová Ves
 • Majster Centrum, Spišská Nová Ves
 • Mestská Plavareň KE
 • Zdravotné stredisko Martin
 • Aquarelax, Dolný Kubín
 • Letohrádok Dardanely Markušovce - 2ks
 • IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce
 • Zubné stredisko Bardejov
 • Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
 • Obec Petroviceň
 • Zariadenie pre seniorov Beluša
 • NÁRUČ n.o. Komárno
 • Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
 • DSS Dôstojnosť Horné Štitáre
 • Administratívna budova DHZ Pole
 • Špeciálna základná škola Kolárovo
 • OO PZ Stropkov
 • Obec Cinobaňa
 • Základná škola Cífer
 • Základná škola Ľubotín
 • Spojená škola Lendak
 • OR PZ Dolný Kubín
 • Obecný úrad Petrovany
 • Bardejovské kúpele
 • Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola J. Vojtaššáka Žilina
 • Gabriela, n. o. DSS Snina
 • MyMamy, o.z. Prešov
 • Chata Slovenka Moštenica
 • Poliklinika Bratislava

a mnoho ďalších...

Spoločnosť VELCON spol. s r.o. pôsobí na trhu v SR už od roku 2002. Jej poslaním je poskytovať komplexné služby ľuďom trpiacim telesným hendikepom pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a verejných priestoroch. Naším cieľom je nielen distribúcia a montáž zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre imobilné osoby, ale aj informovanie ľudí v oblasti legislatívy, možností riešenia a sociálnej pomoci. Usilujeme sa pomáhať každému, kto je na našu pomoc odkázaný tak, aby jeho spokojnosť a sloboda bola našim zadosťučinením. Poznávanie problémov iných ľudí nám dáva možnosti pomoci ďalším.

Povedali o nás