Stropné zdviháky | Referencie

Stropný zdvihák je zariadenie, ktoré nemá konkurenciu a pomáha vo viacerých životných oblastiach stovkám klientov. Domácnosti, rehabilitačné centrá a ďalšie zariadenia využívajú stropné zdviháky nie len na presun imobilného, ale aj na nácvik chôzde, rehabilitáciu, ako pomoc počas sprchovania a používania WC a v mnohých ďalších prípadoch. Multifunkčnosť zariadenia ponúka šikokú škálu možností, čo ocnujú nie len samotní pacienti, ale aj ich opatrovatelia a ošetrovatelia, ktorým je zariadenie veľmi nápomocné.

Ukážky projektov

August 2019

Stropný zdvihák pre spokojnú klientku

Stropný zdvihák pre Liečebný ústav Marína v Kováčovej

Stropný zdvihák pre rodinu v okrese Martin

Stropný zdvihák pre imobilných – šetrný k priestoru a k vynaloženej energii

Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka

ZPS a DSS Jarabina

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená

Centrum sociálnych služieb Prameň

ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Súkromná praktická škola Prešov

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

DSS Matúškova, Dolný Kubín

Občianske združenie Barlička Prešov

Spojená internátna škola – Prešov

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Centrum sociálnych služieb Park Čadca

OZ Nožička, Banská Bystrica

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze

Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava

PROSOCIO Orava Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok

Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba

Zariadenie pre seniorov Prievidza

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava

Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Špeciálna základná škola Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých

DSS Brezovička

Centrum sociálnych služieb Partizánske

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto

Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"

Život n.o., Spišské Hanušovce

Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín

Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava

PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava

Občianske združenie ReFyz, Košice

Zariadenie opatrovateľskej služby Senec

DD a DSS Klenovec

OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.

Domov sociálnych služieb Sabinov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Nitra

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb LIKAVKA Ružomberok

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Stropný zdvihák s prehupom v rodinnom dome v Kolíňanoch


 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba
 • Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie
 • ZS a DSS Spišská Stará Ves
 • DSS Brezovička
 • Život n.o., Spišské Hanušovce
 • Občianske združenie ReFyz, Košice
 • Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka
 • ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín
 • DSS Matúškova, Dolný Kubín
 • OZ Nožička, Banská Bystrica
 • PROSOCIO Orava Dolný Kubín
 • GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava
 • Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom
 • ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto
 • Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava
 • DD a DSS Klenovec
 • Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená 
 • Súkromná praktická škola Prešov
 • Spojená škola internátna Prešov
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava
 • OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá
 • Centrum sociálnych služieb Prameň
 • Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
 • Centrum sociálnych služieb Park Čadca
 • Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava
 • Zariadenie pre seniorov Prievidza
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda
 • NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Centrum sociálnych služieb Partizánske
 • Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Senec
 • ZPS a DSS Jarabina
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
 • Občianske združenie Barlička Prešov
 • Rehabilitačné stredisko v Lipanoch
 • DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec
 • Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB
 • OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

a mnohé ďalšie...

Povedali o nás