Stropné zdviháky

Stropný zdvihák je zariadenie, ktoré nemá konkurenciu a pomáha vo viacerých životných oblastiach stovkám klientov. Domácnosti, rehabilitačné centrá a ďalšie zariadenia využívajú stropné zdviháky nie len na presun imobilného, ale aj na nácvik chôzde, rehabilitáciu, ako pomoc počas sprchovania a používania WC a v mnohých ďalších prípadoch. Multifunkčnosť zariadenia ponúka šikokú škálu možností, čo ocnujú nie len samotní pacienti, ale aj ich opatrovatelia a ošetrovatelia, ktorým je zariadenie veľmi nápomocné.

Ukážky projektov

August 2019

Stropný zdvihák pre spokojnú klientku

Stropný zdvihák pre Liečebný ústav Marína v Kováčovej

Stropný zdvihák pre rodinu v okrese Martin

Stropný zdvihák pre imobilných – šetrný k priestoru a k vynaloženej energii

Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka

ZPS a DSS Jarabina

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená

Centrum sociálnych služieb Prameň

ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Súkromná praktická škola Prešov

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

DSS Matúškova, Dolný Kubín

Občianske združenie Barlička Prešov

Spojená škola internátna Prešov

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Centrum sociálnych služieb Park Čadca

OZ Nožička, Banská Bystrica

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze

Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava

PROSOCIO Orava Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok

Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba

Zariadenie pre seniorov Prievidza

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava

Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Špeciálna základná škola Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých

DSS Brezovička

Centrum sociálnych služieb Partizánske

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto

Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"

Život n.o., Spišské Hanušovce

Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín

Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava

PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava

Občianske združenie ReFyz, Košice

Zariadenie opatrovateľskej služby Senec

DD a DSS Klenovec

OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.

Domov sociálnych služieb Sabinov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Nitra

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb LIKAVKA Ružomberok

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Stropný zdvihák s prehupom v rodinnom dome v Kolíňanoch


 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba
 • Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie
 • ZS a DSS Spišská Stará Ves
 • DSS Brezovička
 • Život n.o., Spišské Hanušovce
 • Občianske združenie ReFyz, Košice
 • Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka
 • ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín
 • DSS Matúškova, Dolný Kubín
 • OZ Nožička, Banská Bystrica
 • PROSOCIO Orava Dolný Kubín
 • GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava
 • Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom
 • ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto
 • Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava
 • DD a DSS Klenovec
 • Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená 
 • Súkromná praktická škola Prešov
 • Spojená škola internátna Prešov
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava
 • OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá
 • Centrum sociálnych služieb Prameň
 • Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
 • Centrum sociálnych služieb Park Čadca
 • Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava
 • Zariadenie pre seniorov Prievidza
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda
 • NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 • Centrum sociálnych služieb Partizánske
 • Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Senec
 • ZPS a DSS Jarabina
 • Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok
 • Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
 • Občianske združenie Barlička Prešov
 • Rehabilitačné stredisko v Lipanoch
 • DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec
 • Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB
 • OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch
 • Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

a mnohé ďalšie...

Povedali o nás