Šikmé schodiskové plošiny

Od západu až na východ Slovenska sme v stovkách miest inštalovali šikmé schodiskové plošiny. Univerzity, banky, mestské úrady, školy, hotely, knižnice, zdravotné strediská, nemocnice a polikliniky, lekárne a desiatky domácností sme vybavili bezbariérovým zdvíhacím zariadením, pri ktorom je imobilná osoba maximálne samostatná. Plošiny sú dostatočne veľké pre invalidné vozíky alebo detské kočíky a inštalované v interiéroch aj exteriéroch. Vieme ich prispôsobiť akejkoľvek prekážke a schodisku, so zárukou maximálnej bezpečnosti prepravovaného.

Ukážky projektov

Stránky

 

 

 


 • Obchodný dom COOP JEDNOTA, Senica
 • Neštátne zdravotnícke zariadenie, Humenné
 • Základná škola, Modrý Kameň
 • Základná škola s materská škola, Pruské
 • Verejné WC, Nová Dubnica
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
 • Okresný súd, Bratislava 4
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava
 • Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
 • Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Košice
 • Nemocnica Ružinov, Bratislava
 • Predajňa Orange, Námestie Trnava
 • VÚB, Bratislava
 • VÚB, Prešov
 • Slovenská Sporiteľňa, Zlaté Moravce
 • Okresný súd, Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
 • Mestsky úrad Košice, Staré Mesto
 • Zimný štadión, Spišská nová Ves
 • Mestský úrad Martin
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Slovenská pošta, Rožňava
 • Slovenská pošta, Medzilaborce
 • Trnavská Univerzita v Trnave
 • Prešovská Univerzita
 • Colný úrad Trnava, pracovisko Skalica
 • UPSVaR Prešov, detašované pracovisko Sabinov,
 • UPSVa R, Banská Bystrica
 • UPSVaR Trebišov pracovisko, Kráľ. Chlmec
 • Inšpektorát práce, Košice
 • Prior Plus, Poprad
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko, Vranov n. Topľou
 • Nemecký kultúrny dom, Bratislava- Rača
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Senica
 • Policajný zbor, Štúrovo
 • DSS Vstúpte, Malacky
 • Lekáreň, Piešťany
 • Zariadenie sociálnych služieb KANAÁN, Banská Bystrica
 • Základná škola ul. Tribecká, Topoľčany
 • Krajský súd, Bratislava
 • Domov sociálnych služieb AMOS, Rokytov pri Humennom
 • Základná škola ul. Podzámska, Hlohovec
 • ÚPSVaR Prešov
 • SOU Jarmočná , Stará Ľubovňa
 • Obecný úrad Malá Domaša
 • Lekáreň Polomka
 • Základná škola Tisovec
 • Služby mesta Michalovce
 • Mesto Bratislava - podchody – Zochova Ul., Hodžove námestie, spolu 5 kusov
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Krajská Knižnica Zvolen
 • Magistrát mesta Košice
 • Mestský úrad Košice JUH
 • Nemocnica Poprad
 • Polyfunkčný objekt, Bojnice
 • Mestské Kultúrne stredisko Trenčín - Juh
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča
 • Barbakan verejné WC – námestie Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Bratislava Ružinov
 • Zdravotné stredisko Podbreziny, Lipt. Mikuláš
 • Aquarelax, Dolný Kubín
 • COOP Product Slovensko, Bratislava
 • DSS Lepší Život, Bratislava
 • DSS Stacionár, Kežmarok
 • DDS Poprad Komenského ulica
 • Zdravotné stredisko Michaľany
 • Zdravotné stredisko Valaliky
 • Zdravotné stredisko Pezinok
 • ORPZ Banská Štiavnica
 • Mestská časť Bratislava - Jarovce
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava
 • Bezpečný domov Ružinov Bratislava
 • Letohrádok Dardanely Markušovce
 • Mestská knižnica Handlová
 • Poliklinika Žilina
 • ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo
 • Prevádzková budova Vranov nad Topľou
 • Kino Tatra Stará Ľubovňa
 • Spojená škola internátna Považská Bystrica
 • Spojená škola internátna Snina
 • Špeciálna základná škola Kežmarok
 • Špeciálna základná škola Brezno
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • DSS a ZpS Závažná Poruba
 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
 • ZŠ a MŠ Čaka
 • Základná škola Sabinov
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
 • Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen
 • Sociálna poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom
 • Obec Závažná Poruba
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • ZpS Vyšná Jablonka
 • Obecný úrad Marcelová
 • Obecný úrad Nová Lesná
 • Železničná stanica Dolný Hričov
 • Obecný úrad Nižný Hrušov
 • Materská škola Nižný Hrušov
 • Stredná odborná škola Vranov nad Topľou
 • DD a DSS pre dospelých,  Čadca
 • Obecný úrad Borský Mikuláš
 • Bytový dom Nitra, Štefánikova trieda
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Obecný úrad Gabčíkovo
 • Mestský úrad Stropkov
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Základná škola s materskou školou Gbely
 • Základná škola s materskou školou Uhrovec
 • Obec Klenovec
 • Kultúrny dom Ružinov Bratislava
 • Cirkevná základná škola sv.Petra a Pavla Stropkov
 • Obecný úrad Valaliky
 • Aula UCMT Bučianska ul. Trnava
 • Hotel Hviezdoslav Kežmarok
 • Centrum sociálnych služieb Anima
 • Spojená škola internátna Prešov
 • OZ Monika, zariadenie pre seniorov Močenok
 • Objekt ambulancií LSKaP Krompachy
 • Základná škola Rohožník

a mnoho ďalších ...

Povedali o nás