Šikmé schodiskové plošiny | Referencie

Od západu až na východ Slovenska sme v stovkách miest inštalovali šikmé schodiskové plošiny. Univerzity, banky, mestské úrady, školy, hotely, knižnice, zdravotné strediská, nemocnice a polikliniky, lekárne a desiatky domácností sme vybavili bezbariérovým zdvíhacím zariadením, pri ktorom je imobilná osoba maximálne samostatná. Plošiny sú dostatočne veľké pre invalidné vozíky alebo detské kočíky a inštalované v interiéroch aj exteriéroch. Vieme ich prispôsobiť akejkoľvek prekážke a schodisku, so zárukou maximálnej bezpečnosti prepravovaného.

Ukážky projektov

Šikmá schodisková plošina

Šikmá schodisková plošina pre domov dôchodcov

Inštalácia šikmej plošiny pre klientku odkázanú na invalidný vozík

Nápomocná šikmá schodisková plošina Logic

Šikmá schodisková plošina SLIM v okrese Brezno

Prešovská Univerzita

Okresný súd, Bratislava 4

Okresný súd, Trenčín

Colný úrad Trnava, pracovisko Skalica

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj

UPSVaR Prešov, detašované pracovisko Sabinov

Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula

Regionálne kultúrne centrum, Prievidza

UPSVaR Trebišov pracovisko, Kráľovský Chlmec

Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava

Mestsky úrad Košice, Staré Mesto

Inšpektorát práce, Košice

Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava

Zimný štadión, Spišská nová Ves

Prior Plus, Poprad

Obchodný dom COOP JEDNOTA, Senica

Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Košice

Mestský úrad Martin

Lekáreň, Zdravotné stredisko, Vranov n. Topľou

Neštátne zdravotnícke zariadenie, Humenné

Nemocnica Ružinov, Bratislava

predajňa Bocianik, Banská Bystrica

Nemecký kultúrny dom, Bratislava- Rača

Základná škola, Modrý Kameň

Predajňa Orange, Námestie Trnava

Slovenská pošta, Rožňava

Základná škola s materská škola, Pruské

VÚB, Bratislava

Slovenská pošta, Medzilaborce

Verejné WC, Nová Dubnica

VÚB, Prešov

TRUNI v Trnave

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Slovenská Sporiteľňa, Zlaté Moravce

Hotel *** SOREA SNP Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Bratislava Ružinov

Združenie Dúha: Na pomoc mentálne postihnutým

Lekáreň, Piešťany

MŠ Rudinská

Mestská časť Bratislava - Jarovce

Bytový dom Nitra, Štefánikova trieda

Centrum sociálnych služieb Anima

Mesto Bratislava - podchody – Zochova Ul., Hodžove námestie

Špeciálna základná škola Kežmarok

MŠ Dostojevského Bytča

Zdravotné stredisko Podbreziny, Lipt. Mikuláš

Žilinská univerzita v Žiline

Zariadenie sociálnych služieb KANAÁN, Banská Bystrica

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava

Arcidiecézna charita Košice

Spojená škola internátna Prešov

Univerzita Komenského Bratislava

Špeciálna základná škola Brezno

Obecný úrad Mužla

Dolný Kubín, Aquarelax

ZpS Vyšná Jablonka

Základná škola ul. Tribecká, Topoľčany

Bezpečný domov Ružinov Bratislava

Obecný úrad Gabčíkovo

OZ Monika, zariadenie pre seniorov Močenok

Krajská Knižnica Zvolen

Špeciálna ZŠ Banská Bystrica

Správa mestského majetku s.r.o. Skalica

LEPŠÍ SVET, n.o. Bratislava

Obecný úrad Marcelová

Krajský súd, Bratislava

Letohrádok Dardanely Markušovce | Šikmá schodisková plošina

Mestský úrad Stropkov

Objekt ambulancií LSKaP Krompachy

Magistrát mesta Košice

DSS a ZpS Závažná Poruba

Ústav na výkon trestu odňatia slobody; Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce

COOP Product Slovensko, Bratislava

Obecný úrad Nová Lesná

Domov sociálnych služieb AMOS, Rokytov pri Humennom

Mestská knižnica Handlová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Základná škola Rohožník

Mestský úrad Košice JUH

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Kultúrny dom; Obec Dubník

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Železničná stanica Dolný Hričov

Základná škola ul. Podzámska, Hlohovec

Nemocnica, Žilina

ZŠ s materskou školou Gbely

SOŠ Technická; Humenné

Nemocnica Poprad

ZŠ a MŠ Čaka

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava

DDS Poprad Komenského ulica

Obecný úrad Nižný Hrušov

SOU Jarmočná , Stará Ľubovňa

ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo

Základná škola s materskou školou Uhrovec

Základná škola s materskou školou Slanec

Polyfunkčný objekt, Bojnice

Základná škola Sabinov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Zdravotné stredisko Michaľany

Materská škola Nižný Hrušov

Obecný úrad Malá Domaša

Prevádzková budova Vranov nad Topľou

Obec Klenovec

Obecný úrad Pčoliné

Mestské Kultúrne stredisko Trenčín - Juh

Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Senica

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Zdravotné stredisko Valaliky

Stredná odborná škola Vranov nad Topľou

Lekáreň Polomka

Kino Tatra Stará Ľubovňa

Kultúrny dom Ružinov Bratislava

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča

Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen

Policajný zbor, Štúrovo

Bytový dom s. č. 227 Trstená

Zdravotné stredisko Pezinok

DD a DSS pre dospelých,  Čadca

Aula UCM Bučianska ul. Trnava

Základná škola Tisovec

Spojená škola internátna Považská Bystrica

ZUŠ Revúca

Barbakan verejné WC – námestie Trenčín

Sociálna poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom

DSS Vstúpte, Malacky

Stredná zdravotnícka škola Trnava

ORPZ Banská Štiavnica

Obecný úrad Borský Mikuláš

Hotel Hviezdoslav Kežmarok

Služby mesta Michalovce

Spojená škola internátna Snina

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

MŠ Čajakova Žilina

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta

Mestský úrad Trstená

OOPZ Šurany

Budova Slovenskej pošty, Rožňava

Obec Vavrinec

Materská škola Vidiná

Mestské kultúrne stredisko; M.R.Štefánika 53, Trebišov

Obecný úrad Pataš

Poliklinika Detva

Administratívny komplex Cavea; Dukelských hrdinov 23, Žiar nad Hronom

Základná škola M . R. Štefánika - Ivanka pri Dunaji

Mestské kultúrne stredisko Levice

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Šikmá schodisková plošina V64 Obecný úrad Veľke Dravce

Mestský úrad Michalovce

Základná škola s materskou školou Mútne

Obecný úrad Radvaň nad Dunajom

DK Ružinov

Výskumný ústav Zváračský, Račianska 71, Bratislava

Obec Ľubeľa

Kultúrny dom obec Betliar

OO PZ Markušovce

Obecný úrad Horná Potoň

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Študentský domov, ul. Medická 6

Obecný úrad Smolník

Žilinský samosprávny kraj

VÚB Dunajská Streda

Unisono Lipany

Obecný úrad Horná Ždaňa

VÚB Svidník

VÚB Vranov nad Topľou

Pošta Rusovce

Rodinný dom Mikušovce

Šikmá schodisková plošina LOGIC Prievidza

Šikmá schodisková plošina LOGIC Banská Bystrica

Šikmá schodisková plošina Logic Hronský Beňadik

Šikmá plošina Logic v okrese Levice

Šíkmá schodisková plošina V65 v rodinnom dome v Komárne

Šikmá schodisková plošina Logic Šurany

Šikmá schodisková plošina Logic Zberné suroviny Žilina

Šikmá schodisková plošina Logic Bánov

Šikmá schodisková plošina Logic v rodinnom dome v Kostoľanoch pod Tíbečom okr. Nitra

Obchodné centrum Gelnica

 

 

 


 • Obchodný dom COOP JEDNOTA, Senica
 • Neštátne zdravotnícke zariadenie, Humenné
 • Základná škola, Modrý Kameň
 • Základná škola s materská škola, Pruské
 • Verejné WC, Nová Dubnica
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
 • Okresný súd, Bratislava 4
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava
 • Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava
 • Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Košice
 • Nemocnica Ružinov, Bratislava
 • Predajňa Orange, Námestie Trnava
 • VÚB, Bratislava
 • VÚB, Prešov
 • Slovenská Sporiteľňa, Zlaté Moravce
 • Okresný súd, Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
 • Mestsky úrad Košice, Staré Mesto
 • Zimný štadión, Spišská nová Ves
 • Mestský úrad Martin
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Slovenská pošta, Rožňava
 • Slovenská pošta, Medzilaborce
 • Trnavská Univerzita v Trnave
 • Prešovská Univerzita
 • Colný úrad Trnava, pracovisko Skalica
 • UPSVaR Prešov, detašované pracovisko Sabinov,
 • UPSVa R, Banská Bystrica
 • UPSVaR Trebišov pracovisko, Kráľ. Chlmec
 • Inšpektorát práce, Košice
 • Prior Plus, Poprad
 • Lekáreň, Zdravotné stredisko, Vranov n. Topľou
 • Nemecký kultúrny dom, Bratislava- Rača
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Senica
 • Policajný zbor, Štúrovo
 • DSS Vstúpte, Malacky
 • Lekáreň, Piešťany
 • Zariadenie sociálnych služieb KANAÁN, Banská Bystrica
 • Základná škola ul. Tribecká, Topoľčany
 • Krajský súd, Bratislava
 • Domov sociálnych služieb AMOS, Rokytov pri Humennom
 • Základná škola ul. Podzámska, Hlohovec
 • ÚPSVaR Prešov
 • SOU Jarmočná , Stará Ľubovňa
 • Obecný úrad Malá Domaša
 • Lekáreň Polomka
 • Základná škola Tisovec
 • Služby mesta Michalovce
 • Mesto Bratislava - podchody – Zochova Ul., Hodžove námestie, spolu 5 kusov
 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Krajská Knižnica Zvolen
 • Magistrát mesta Košice
 • Mestský úrad Košice JUH
 • Nemocnica Poprad
 • Polyfunkčný objekt, Bojnice
 • Mestské Kultúrne stredisko Trenčín - Juh
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča
 • Barbakan verejné WC – námestie Trenčín
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Bratislava Ružinov
 • Zdravotné stredisko Podbreziny, Lipt. Mikuláš
 • Aquarelax, Dolný Kubín
 • COOP Product Slovensko, Bratislava
 • DSS Lepší Život, Bratislava
 • DSS Stacionár, Kežmarok
 • DDS Poprad Komenského ulica
 • Zdravotné stredisko Michaľany
 • Zdravotné stredisko Valaliky
 • Zdravotné stredisko Pezinok
 • ORPZ Banská Štiavnica
 • Mestská časť Bratislava - Jarovce
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava
 • Bezpečný domov Ružinov Bratislava
 • Letohrádok Dardanely Markušovce
 • Mestská knižnica Handlová
 • Poliklinika Žilina
 • ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo
 • Prevádzková budova Vranov nad Topľou
 • Kino Tatra Stará Ľubovňa
 • Spojená škola internátna Považská Bystrica
 • Spojená škola internátna Snina
 • Špeciálna základná škola Kežmarok
 • Špeciálna základná škola Brezno
 • Špeciálna základná škola Banská Bystrica
 • DSS a ZpS Závažná Poruba
 • Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
 • ZŠ a MŠ Čaka
 • Základná škola Sabinov
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
 • Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen
 • Sociálna poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom
 • Obec Závažná Poruba
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • ZpS Vyšná Jablonka
 • Obecný úrad Marcelová
 • Obecný úrad Nová Lesná
 • Železničná stanica Dolný Hričov
 • Obecný úrad Nižný Hrušov
 • Materská škola Nižný Hrušov
 • Stredná odborná škola Vranov nad Topľou
 • DD a DSS pre dospelých,  Čadca
 • Obecný úrad Borský Mikuláš
 • Bytový dom Nitra, Štefánikova trieda
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Obecný úrad Gabčíkovo
 • Mestský úrad Stropkov
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Základná škola s materskou školou Gbely
 • Základná škola s materskou školou Uhrovec
 • Obec Klenovec
 • Kultúrny dom Ružinov Bratislava
 • Cirkevná základná škola sv.Petra a Pavla Stropkov
 • Obecný úrad Valaliky
 • Aula UCMT Bučianska ul. Trnava
 • Hotel Hviezdoslav Kežmarok
 • Centrum sociálnych služieb Anima
 • Spojená škola internátna Prešov
 • OZ Monika, zariadenie pre seniorov Močenok
 • Objekt ambulancií LSKaP Krompachy
 • Základná škola Rohožník

a mnoho ďalších ...

Povedali o nás