Schodolezy | Referencie

Už stovky klientov ocenili a každodenne používajú naše schodolezy. Schodolez patrí medzi najobľúbenejšie zariadenia, vďaka ktorým sa imobilný pacient dostane cez najväčšiu bariéru, ktorou sú schody. Niekoľko typov schodolezov (pásový, kolieskový, schodolez pre detské kočíky) zabezpečí širokú mieru prispôsobenia toho, čo klient potrebuje a výrazne uľahčí prácu aj samotnému opatrovateľovi. Výhodou je, že mobilné zariadenie nie je potrebné inštalovať na schody a meniť či stavebne prispôsobovať čokoľvek v priestore.

Ukážky projektov

Odovzdanie schodolezu pre bratislavský miestny úrad v Rači

Schodolez pre "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov

Pásový schodolez – Základná škola a Materská škola, Obec Sv. Peter

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra

Pásový schodolez pre Spojenú školu vo Vranove n.Topľou

Šikovný schodolez pre obec Hul

Materská škola zo Starej Ľubovne si pochvaľuje nový schodolez

Základná umelecká škola v Snine

Pásový schodolez – Obec Bracovce

Základná škola ul. Nad medzou, Spišská Nová Ves

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

Základná škola Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves

Základná škola M.R.Štefánika, Trebišov

Základná škola s materskou školou, Podolínec

Ministerstvo kultúry SR Bratislava

Domov sociálnych služieb Spišský Štvrtok

Domov sociálnych služieb Medveďov

Základná škola Lietavská Lúčka

Národná banka Slovenska, Bratislava

Základná škola Lendak

Základná škola Komenského Smižany

Domov sociálnych služieb Maňa

ZUŠ Rajec

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Kežmarok

Združenie Nádej na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím Poprad

Domov sociálnych služieb Náruč, Komárno – 3ks pásových schodolezov

Základná škola Komenského Svidník – 2ks pásových schodolezov

Katolícka Univerzita Ružomberok, Pracovisko Poprad

Okresný súd Prievidza

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu Kremnica

Základná škola Karpatská Svidník

Špeciálna základná škola Spišská Nová Ves – 2ks schodolezov

Okresný súd Rožňava

Základná škola Soblahov

Základná škola Hviezdoslavova Snina – 2ks pásových schodolezov

Rehabilitačné centrum CUMULUS

Okresný súd Partizánske

Základná škola Trenčín

Krajský súd v Žiline

Merkury Market, Banská Bystrica

Okresný súd Lučenec

Základná škola Galanta

Mesto Martin

Odborné učilište internátne Valaská

Colný úrad Trstená

Okresný súd Vranov nad Topľou

Základná škola Hodžova Trenčín

Základná škola, Fiľakovo

Špeciálna základná škola Martin

Základná škola Nižná Slaná

Okresný súd Ružomberok

Materská škola Hollého Šaľa

Akadémia umení, Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Palín

Okresný súd Liptovský Mikuláš

Administratívna budova Galanta

Základná škola Chynorany

Základná škola s materskou školou, Žilina-Závodie

Košická Arcidiecézna charita | Schodolez

Okresný súd Košice 1

Domov sociálnych služieb Nosice

Základná škola Kotešová

Krajský súd Trenčín

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto

Základná škola Kremnica

Kúpele Rajecké Teplice

MŠ Horná Lehota

Obec Liptovská Porúbka

Združenie v Poprade: Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Komunitné centrum obec Vinné

Obecný úrad Víťaz

Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza

Obec Žabokreky

Obec Studenec

Hotel Lopušná Dolina

Zdravotné stredisko Košice

Obecný úrad Bziny

Nemocnica s polikinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Mesto Revúca

VŠC Dukla Banská Bystrica

SOŠ T. Vansovej Prievidza

Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Lekáreň Limba, Poprad

Komunitné centrum Jastrabie nad Topľou

Pásový schodolez T09 pre mesto Banská Bystrica

Penzión Florián, Pleš

Domov sociálnych služieb Méta, Martin

Univerzita P. Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Farmaceutická fakulta univerzita Komenského v Bratislave

Obec Ohradzany

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Klokočov

Kultúrny Dom Šarišské Bohdanovce

Spojená škola sv. Františka Assiského

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom

Trnavská Univerzita v Trnave

Základná škola sídl. SNP Galanta

Základná škola s materskou školou Gbely

Mestský úrad Šaľa

Špeciálna základná škola Čierny Balog

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – 8 kusov pásových schodolezov T09

Schodolez T09 Roby Martin

 

 


 • "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov
 • Základná škola a Materská škola, Obec Sv.Peter
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra
 • Spojená škola Vranov n.Topľou
 • Obec Hul
 • Materská škola ul. Tatranská, Stará Ľubovňa
 • Základná umelecká škola, Snina
 • Obec Bracovce
 • Základná škola ul. Nad medzou, Spišská Nová Ves
 • Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou
 • Základná škola Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves
 • Základná škola M.R.Štefánika, Trebišov
 • Mesto Martin
 • Základná škola, Fiľakovo
 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Základná škola s materskou školou, Žilina-Závodie
 • Základná škola s materskou školou, Podolínec
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Katolícka Univerzita Ružomberok, Pracovisko Poprad
 • Špeciálna základná škola Spišská Nová Ves 2ks
 • Rehabilitačbé centrum CUMULUS
 • Merkury Market, Banská Bystrica
 • Colný úrad Trstená
 • Základná škola Nižná Slaná
 • Administratívna budova Galanta
 • Domov sociálnych služieb Nosice
 • Domov sociálnych služieb Medveďov
 • Domov sociálnych služieb Maňa
 • Domov sociálnych služieb Náruč, Komárno 3ks
 • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu Kremnica
 • Základná škola Soblahov
 • Základná škola Trenčín
 • Základná škola Galanta
 • Základná škola Hodžova Trenčín
 • Materská škola Hollého Šaľa
 • Základná škola Chynorany
 • Základná škola Kotešová
 • Základná škola Lietavská Lúčka
 • ZUŠ Rajec
 • Základná škola Komenského Svidník 2ks
 • Základná škola Karpatská Svidník
 • Základná škola Hviezdoslavova Snina 2ks
 • Krajský súd v Žiline
 • Odborné učilište internátne Valaská
 • Špeciálna základná škola Martin
 • Základná škola s materskou školou Palín
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Ministerstvo kultúry SR Bratislava
 • Základná škola Lendak
 • Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Kežmarok
 • Okresný súd Prievidza
 • Okresný súd Rožňava
 • Okresný súd Partizánske
 • Okresný súd Lučenec
 • Okresný súd Vranov nad Topľou
 • Okresný súd Ružomberok
 • Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • Okresný súd Košice 1
 • Domov sociálnych služieb Spišský Štvrtok
 • Základná škola Komenského Smižany
 • Združenie Nádej na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím Poprad
 • Obec Žabokreky
 • Obecný úrad Bziny
 • Stredná odborná škola T.Vansovej Prievidza
 • Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku
 • Mesto Banská Bystrica
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Klokočov
 • Trnavská Univerzita v Trnave
 • Špeciálna základná škola Čierny Balog
 • Základná škola Kremnica
 • Obec Liptovská Porúbka
 • Obecný úrad Víťaz
 • Hotel Lopušná Dolina
 • Mesto Revúca
 • Lekáreň Limba, Poprad
 • Domov sociálnych služieb Méta, Martin
 • Obec Ohradzany
 • Spojená škola sv. Františka Assiského
 • Základná škola s materskou školou Gbely
 • Krajský súd Trenčín
 • Kúpele Rajecké Teplice
 • Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad
 • Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza
 • Zdravotné stredisko Košice
 • VŠC Dukla Banská Bystrica

a mnoho ďalších...

 

 

 

Povedali o nás