Jednoduchý výťah Aritco 7000 v exteriéri pre zdravotné stredisko

Jednoduchý výťah Aritco 7000 v exteriéri pre zdravotné stredisko

Produkty

Pred časom nás oslovili ľudia zo zdravotného strediska v Leopoldove. Potrebovali vytvoriť bezbariérový vstup do budovy a jednoduchú a bezpečnú možnosť presunov medzi poschodiami aj pre ľudí odkázaných na invalidný vozík. Spoločne sme spomedzi viacerých typov výťahov vybrali zvislú zdvíhaciu plošinu Aritco 7000.

Schodiskové výťahy – neodceniteľní pomocníci na správnom mieste

Ako vidíte, v tomto zariadení sme museli vymyslieť a dosiahnuť, aby bol výťah inštalovaný zvonka, ale nástupné a výstupné stanice by sa nachádzali v rámci interiéru. Veľmi nás teší, že aj toto zdravotné stredisko sa takýmto riešením dostalo bližšie k ľuďom s pohybovými obmedzeniami. Neustále vnímame, aká je inklúzia ľudí s pohybovým znevýhodnením potrebná a mala by byť automatickou súčasťou architektonických riešení.

Komfortné vystupovanie a nastupovanie v interiéri – všetko sa dá, keď sa chce

Keď sa pozriete na priložené zábery, vyzerá to ako keby bol výťah od začiatku výstavby budovy priamo súčasťou jej riešenia. Podľa nás pôsobí veľmi prirodzene. Aj na tejto inštalácii pekne vidieť, ako sa dá zladiť produkt s už existujúcou architektúrou. Bez známok, že by to tam bolo pridané niečo „navyše“. No naši klienti dobre vedia ako im aj takáto vizuálne drobná, neraz až nebadaná zmena, dokáže spohodlniť, spríjemniť, často až prinavrátiť bežný každodenný život.

 

"Výťahová kabína - Aritco 7000"

 

Schodiskový výťah Aritco má však tých svetlých stránok podstatne viac:

 • optimálne zdvíhacie zariadenie pre imobilných,
 • maximálny zdvih až 12 metrov,
 • variabilita – snažíme sa naše zariadenia plne prispôsobiť požiadavkám klienta:
  • inštalácia možná v interiéroch, exteriéroch, aj v kombinácii interiéru a exteriéru (ako vidíte aj v rámci dnešnej inštalácie),
  • možnosti opláštenia,
 • s elegantnou sklenou výplňou,
 • s výplňou z nepriehľadných panelov (tzn. vata – plech – vata),
  • rozmery plošiny,
  • farebné prevedenie,
  • umiestnenie dverí v rámci šachty výťahu,
 • bez potreby základovej jamy,
  • úplne postačuje len spevnená plocha.

Inklúzia je podľa nás tá najsprávnejšia cesta

Tak ako samotné zdravotné pomôcky pomáhajú zdravotne znevýhodneným doma či v zamestnaní, tak táto inštalácia je pekným príkladom pomoci priamo v „mieste diania”, konkrétne v leopoldovskom zdravotnom stredisku, kam neraz prichádzajú aj osoby odkázané na invalidný vozík, po úrazoch či rehabilitáciách, s rôznymi (nielen) pohybovými ťažkosťami, menej mobilní seniori a pod. Je naozaj príjemným dôkazom elegantnej, komfortnej a bezpečnej inklúzie. Tam, kde je najpotrebnejšia.

Takéto výťahy sú veľmi šikovné a nápomocné zariadenia, preto po nich okrem ľudí so zdravotným znevýhodnením siahajú už aj úplne bežné mladé domácnosti ako po klasických domácich výťahoch, ktoré rodine neraz uľahčia život – či už pri chorobe, po úraze, v tehotenstve, pri starostlivosti o malé deti, za ktorými človek nevládze ustavične lietať po schodoch, alebo aj pri úplne najobyčajnejšom „komforte“ – môcť si veľký týždenný celorodinný nákup vyviezť a nemusieť ho celý pracne prevláčať v rukách.

Cena jednoduchého výťahu Aritco 7000

Áno, keďže ste si už prečítali vyššie uvedený text, správne tušíte, že cena aj takéhoto jednoduchého výťahu sa nedá stanoviť fixne. Keďže sa naše zariadenia vždy snažíme v plnej možnej miere prispôsobiť potrebám našich klientov, ich cena nie je jednotná. Odvíja sa vždy od viacerých faktorov – ako napr. celkovej dĺžky dráhy, resp. zdvihu, samotných rozmerov plošiny, zvoleného spôsobu ukotvenia, prípadne od potrebných doplnkových stavebných úprav a i.

 

Ale čo sa týka ceny, máme pre Vás hneď dve veľmi dobré správy:

 • obhliadky Vašich priestorov a prekonzultovanie Vašich potrieb a očakávaní od zariadenia pre Vás robíme zadarmo v rámci celého Slovenska,
  • v rámci týchto našich spoločných debát často zistíte, že zariadenie, ktoré ste si pôvodne plánovali zakúpiť pre Vás nie je úplne optimálne, namiesto toho Vám navrhneme také riešenie, ktoré pre Vás bude nápomocnejšie,
 • pokiaľ ste fyzická osoba ŤZP a spĺňate zákonom (č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) stanovené podmienky (tzn. minimálne 50% miera ŤZP, odkázanosť na zdvíhacie zariadenie, a finančný príjem nepresahujúci 5-násobok sumy životného minima), máte nárok na tzv. štátny peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktorý neraz tvorí až 98% z celkovej sumy zariadenia. Takže sa nemusíte obávať, že by ste si ho nemohli dovoliť.

 

Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

* povinné polia


Povedali o nás