Blog

Ani tento rok sme nechýbali na už 32. ročníku letných Športových hier pacientov NRC Kováčová

Info spravodaj

V polovici júna sme sa ako každoročne, aj tento krásny slnečný mesiac zúčastnili na už 32. ročníku Športových hier pacientov NRC Kováčová, ktorý sa konal v areáli Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Dva krásne dni 13. - 14. júna súťažilo spoločne 190 pacientov , ktorí sú aktuálne v procese liečby a okrem nich prišlo na akciu aj mnoho bývalých pacientov, ktorí si tieto letné hry tak obľúbili, že sa s...

Zobraziť viac

Raz vidieť a vyskúšať si je lepšie, ako stokrát počuť

Firma a jej aktivity

Koncom mája sa konala v západoslovenskom meste Senica regionálna výstava kompenzačných pomôcok pre hendikepovaných , na ktorej nechýbal ani náš tím z Velcon. Akcia sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku a zišlo sa na nej až 15 vystavovateľov z Čiech a Slovenska. Cieľom výstavy bolo ľuďom priblížiť ich možnosti a produkty, ktoré by im v ich hendikepe pomohli zvládať každodenné úkony a začleniť sa do života. Predviedli sme to najlepšie...

Zobraziť viac

Za nami je už tretí ročník úspešnej výstavy kompenzačných pomôcok pre imobilných

Info spravodaj

Na začiatku júna sme sa zúčastnili ďalšej výbornej akcie , ktorá nás opäť viac posunula medzi tých, ktorí nás najviac potrebujú. Konal sa už tretí ročník výstavy kompenzačných pomôcok pre imobilných na strednom Slovensku v meste Zvolen, priamo v obchodnom centre Európa. Priestor bol veľmi vhodne zvolený, keďže je s bezbariérovými vstupmi a oslovili sme nielen ŤZP ľudí, ktorí tam cielene prišli, ale aj širokú verejnosť a okoloidúcich, ktorých téma...

Zobraziť viac

Pomohli sme odstrániť nielen bariéru schodov, ale aj bariéru k viere, nádeji a Bohu

Firma a jej aktivity

Evanjelická farnosť v Bratislave chcela sprístupniť brány svojho kostola aj ŤZP ľuďom, ľuďom na invalidných vozíkoch. Ich bariérou boli však schody, ktoré bránili prísť komukoľvek bez ohľadu na telesnú kondíciu a postihnutie na bohoslužbu. Pomocou schodolezu sme odstránili bariéru pre ľudí odkázaných na invalidný vozík Je veľmi smutné, že práve schody sa pre ľudí na vozíku a ŤZP ľudí stávajú tou najväčšou bariérou v živote a bežných veciach, ktoré si...

Zobraziť viac

Bez bariér a s krásnym počasím sme oslávili Deň detí

Firma a jej aktivity

Nedávno sme spoločne s deťmi oslávili jeden z ich najkrajších dní v roku. Deň detí sa konal v piatok 31. mája 2019 v našom partnerskom zariadení v špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej a my z Velcon sme veľmi radi boli jeho súčasťou. Zariadenie sa špecializuje práve na detského pacienta s pohybovým postihnutím. Tohto krásneho slnečného dňa sa s veľkou radosťou zúčastnili všetci pacienti ústavu a niektorí aj so svojimi...

Zobraziť viac

Život bez bariér, bez sťahovania a so schodiskovým výťahom

Stoličkový výťah Acorn - Inštalácia Košice

Produkty

V akomkoľvek veku nie je ľahké sa sťahovať a už vôbec nie zo svojho dlhoročného domova. Keď však nastane situácia, ktorá si vyžaduje úpravy a zmenu, aby sme mohli naďalej žiť, doslova bez bariér, vždy je tu možnosť prekážku odstrániť a vybrať si cestu, ktorá sa prispôsobí práve nám. Stoličkový výťah alebo inak nazývaný schodiskový výťah je práve tá cesta, to zariadenie, pre ktoré sa nie je potrebné sťahovať, či...

Zobraziť viac

Skombinovali sme dve zdvíhacie zariadenia pre imobilných v jednej domácnosti

Produkty

Každé zariadenie má svoje výhody a je určené na iný typ pomoci a prekonávania bariér. Stoličkové výťahy patria dnes medzi najobľúbenejšia a najvyhľadávanejšie zdvíhacie zariadenia pre imobilných. Nie je sa čomu čudovať, keď pomer ceny, kvality a účelu je na úrovni najvyššej spokojnosti našich zákazníkov. Vo Velcon Vám radi poradíme ako získať štátny príspevok aj pripravíme prijateľnú cenu Cena je prijateľná aj pre umiestnenie si zariadenia priamo do svojej domácnosti...

Zobraziť viac

Snažíme sa byť spoločensky zodpovednou firmou a podporovať aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Firma a jej aktivity

Okrem toho, že sa pravidelne zapájame do projektov, kde môžeme svojimi produktami pomôcť aj tým, ktorí to najviac potrebujú a snažíme sa aj vďaka našim príspevkom a článkom rozširovať povedomie o zariadeniach pre imobilných, tak si ako firma uvedomujeme celospoločenskú zodpovednosť celkovo v oblasti zdravotníctva. Práve mladí ľudia, ako sú študenti vedia byť hnacou silou našej spoločnosti a posunúť možnosti zdravia a zlepšovania kvality života do modernejších rozmerov s novými...

Zobraziť viac

Slávnoste a s potešením sme odovzdali druhý schodolez

Pásový schodolez - Slávnostné odovzdávanie

Firma a jej aktivity

V decembri minulého roku sme spojili sily s Úradom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a vznikol z toho výborný projekt o pomoci imobilným a ŤZP ľuďom. Cieľom bolo podporiť tie organizácie, ktoré majú ťažkosti s odstraňovaním bariér, predovšetkým schodov. Spravodlivo sme vyžrebovali tri z nich a rozhodli sme sa venovať im naše najlepšie zariadenie na prekonávanie schodov - schodolez Vimec T09 ROBY. Pásový schodolez pre Gemerskú Knižnicu Prvý schodolez...

Zobraziť viac


Aj my sme sa zúčastnili skvelej aprílovej akcie - už 3. ročník HANDICAP CUP

Firma a jej aktivity

Zúčastnili sme sa na vynikajúcej aprílovej akcii, už tretí ročník HANDICAP CUP v Banskej Bystrici so skvelou náladou, úžasnými športovými výkonmi a s detskými úsmevmi na tvári. Túto jedinečnú športovú udalosť pre hendikepované deti organizuje občianske združenie PONS a jej popularita a úspech stále rastie. Tento rok sa na nej zúčastnilo viac ako 40 športovcov. O výnimočnosti akcie nemusíme ani hovoriť, je to skvelý deň plný nadšených detských športovcov, ktorí...

Zobraziť viac

Dve zdvíhacie zariadenia pre imobilných na odstránenie bariér v celom dome

Výťah na schody pre imobilných - Cena

Produkty

Za výnimočné a jedinečné inštalácie považujeme, keď sa nám podarí odstrániť bariéru nielen v interiéri, ale hneď aj v exteriéri. Toto riešenie nám vyšlo ako to najlepšie a najvhodnejšie pre imobilného klienta z rodinného domu. Spojili sme dve zdvíhacie zariadenia. Šikmú plošinu na schody a výťah na schody , ktoré zabezpečia mobilitu človeka vo vnútri domu, ako aj vonku. Inštalovali sme dve celkom odlišné zariadenia, ktoré spĺňajú rovnakú funkciu, a...

Zobraziť viac

Inštalovali sme schodiskovú stoličku v zdravotnom stredisku v okrese Vranov nad Topľou

Schodiskový výťah Acorn 180

Firma a jej aktivity

Okrem inštalácií v súkromných bytoch a domoch ŤZP a imobilných, častokrát inštalujeme zariadenia aj vo verejných organizáciách a strediskách . Veľmi nás to teší, pretože zariadenia ako stoličkové výťahy, schodolezy alebo ďalšie vedia verejnú budovu sprístupniť viacerým imobilným osobám a tým im dať rovnaké šance na užívanie verejných priestorov ako zdravým osobám. Zdravotné stredisko v okrese Vranov nad Topľou bolo doteraz stavebne a architektonicky neprispôsobené pre imobilné osoby. Budova má...

Zobraziť viac

Stránky

Povedali o nás