Môžem bez povolenia nainštalovať stoličkový výťah v bytovom dome?

Poradenstvo

Mnohí z vás sa na nás obraciate s otázkami, ako postupovať v situácii, keď sa rozhodnete nainštalovať stoličkový výťah vo vašom bytovom dome. Keďže nevlastníte bytový objekt sami, ale súčasťou sú ďalší obyvatelia, máte obavy a pochybnosti, aké povolenia potrebujete, koho osloviť, na koho sa v prvom rade vôbec obrátiť.

Radi by sme vám preto v tomto smere poradili a dali veci na pravú mieru, aby ste mali všetko vysvetlené na jednom mieste.

 

Potrebujem súhlas susedov?

Iste vám v tejto súvislosti preletelo mysľou, či po inštalácii stoličkového výťahu budú môcť priestory schodiska aj naďalej využívať ostatní členovia bytového domu. S istotou áno, keďže koľaje stoličkového výťahu zaberajú minimum miesta na schodisku (navyše, stoličku je možné sklápať, nebude vám v žiadnom prípade zavadzať).

Najväčšia “novinka” však spočíva v tom, že od roku 2019 už nepotrebujete žiadny súhlas vlastníkov bytov, aby ste na spoločné schodisko vôbec mohli nainštalovať stoličkový výťah.

Síce hovoríme o zmene spred 3 rokov, mnohí z vás nemajú poznatok o zmene zákona. 5. 12. 2019 bola totiž v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V § 14b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v  dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona 15c) v  spoločných častiach bytového domu.“

 

Tvoríte komplex

Medzi obyvateľov bytových domov neodmysliteľne patria aj zdravotne znevýhodnení a imobilní ľudia, ktorí sa musia v rámci rôznych prekážok a bariér pasovať s množstvom nevyspytateľných situácií. O to väčšmi v prípade, ak súčasťou bytového domu nie je výťah či zariadenie, vďaka ktorému by sa mohli bezstarostne presúvať.

Je teda vcelku dosť pravdepodobné, že v súčasnosti či blízkej budúcnosti budú mať v pláne zaobstarať si stoličkový výťah na schody, ktorý ich odbremení od množstva náročných situácií, s ktorými sa stretávali pri presúvaní v bytovom dome.

Problémom nie sú schody

Viacero ľudí sa v súvislosti so svojimi zdravotnými znevýhodneniami či celkovými ťažkosťami s mobilitou rozhoduje, či zmeniť svoje bydlisko a hľadať niečo bezbariérové a najmä prístupné.

Nech sú vaše schody akékoľvek: úzke, nízke, rovné, šikmé, točivé, strmé, poradíme si s akoukoľvek situáciou. Súčasný dizajn a technické parametre našich produktov neustále napredujú, čím vám môže naša spoločnosť zaručiť bezstarostné a realizovateľné riešenie akejkoľvek bariéry vo vašom bytovom dome.

Nemusíte mať preto zbytočné pochybnosti, popasujeme sa s akoukoľvek debarierizáciou, keďže ku každej inštalácii pristupujeme individuálne a hľadáme ideálne riešenie. Ubezpečujeme vás, že výsledok vás svojou efektivitou ohromí a zjednoduší vám život.

 

Využite príspevok na zdvíhacie zariadenie

Ak premýšľate o stoličkovom výťahu, no zároveň sa obávate vysokého finančného doplatku, máme pre vás skvelú správu. Osobám so zdravotným znevýhodnením plynie od štátu nárok na získanie finančného príspevku na zdvižné zariadenie, ktorým je aj stoličkový výťah.

Cena každého stoličkového výťahu, resp. každej inštalácie je individuálna, keďže závisí od vašich potrieb, preferencií, predstáv a pod. Preto vám finálnu cenu nevieme vyčísliť. Jedno je však isté, čím nižší máte príjem, tým vyšší bude váš príspevok od štátu.

Finančný príspevok pre osoby so zdravotným znevýhodnením na kúpu stoličkového výťahu sa šplhá až do výšky 11 617,88 eur, čo je až 98% z celkovej sumy stoličkového výťahu.

 

Mimoriadna akcia od Velconu

 Aby toho nebolo málo, pri príležitosti osláv 20. výročia našej spoločnosti sme si pre vás pripravili odmeny vo forme bonusov. Ide o poďakovanie za vašu priazeň a podporu.
Jedným z darčekov je doživotná záruka na stoličkové výťahy Handicare, ktoré nájdete na našej stránke. Akcia platí počas celého roka 2022 pre ŤZP osobu.

 

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás