Ukážka a prezentácia kompenzačných pomôcok, domácich a stoličkových výťahov

Firma a jej aktivity

Dlhodobo a pravidelne sa vo Velcone vzdelávame a pracujeme na sebe, čo môžete vidieť aj pri našich aktivitách v poslednom období. Záleží nám na tom, aby zamestnanci neustále rástli, zdokonaľovali sa a pracovali na svojom sebarozvoji.

Prezentácie pre každého

Získané poznatky a vedomosti si nenechávame pre seba. Prezentujeme ich špecializovaným pracovníkom, sociálnym zariadeniam, centrám či inštitúciám, ktorí sa dostávajú s nám blízkymi témami do úzkeho vzťahu či priamej alebo nepriamej konfrontácie. Je pre nás dôležité, aby sme sa vzájomne obohacovali, pomáhali si, radili a vytvárali silnú a kompaktnú spoluprácu. Naposledy tomu tak bolo pri návšteve Špecializovaného liečebného ústavu Marína š.p. v Kováčovej.

 

Kompenzačné pomôcky pre imobilných

 

Velcon je tu vždy pre vás

V rámci našej činnosti sme tu neustále pre vás, pripravení vám kedykoľvek a kdekoľvek odprezentovať nielen naše poznatky, ale aj samotné produkty. Komukoľvek, kto má záujem dozvedieť sa bližšie o našich aktivitách a celkovej ponuke kompenzačných a zdravotníckych pomôckach, radi všetko odprezentujeme. Stačí sa nám ozvať a spoločne si dohodneme všetky potrebné informácie súvisiace s prezentáciou či besedou. (miesto, dátum, čas, technické možnosti)

Poznáte naše showroomy výťahov a zdvíhacích zariadení?

Nájdete nás tiež i v našich showroomoch v Bratislave, Prešove a Vlkanovej. Hovoríme o našich pobočkách, resp. miestach, kde vám na požiadanie radi zorganizujeme odborné školenie či akúkoľvek inú prezentáciu. V rámci týchto troch stredísk máte možnosť k nám kedykoľvek zavítať, poradiť sa, zistiť o nás viac a dohodnúť sa na prípadnej inštalácii či plánovanej prezentácii.

Stačí vyskúšať

V rámci všetkých prezentácií, ako aj našich pobočiek vám ponúkame možnosť vyskúšať si produkty. Máte tak možnosť priamo a bezprostredne siahnuť po našich domácich či stoličkových výťahov, ako aj ďalších kompenzačných pomôckach. Na vlastnej koži tak môžete okúsiť, či vám daný produkt vyhovuje, spĺňa vaše potreby a požiadavky, čo určite oceníte pred samotným zvážením potreby danej pomôcky a jej následnej inštalácii.

Ak teda premýšľate o bezbariérovom prístupe či preprave imobilných osôb, neváhajte k nám zavítať a vyskúšať produkty, vďaka čomu zistíte, aká možnosť je pre vás správne a vyhovujúca.

Sme k dispozícii aj online

Okrem všetkých vyššie spomínaných aktivít sme pre vás k dispozícii aj v online režime. Na mysli máme práve online poradenstvo a vzdelávanie. Na všetky plánované online podujatia, aktivity a tipy vás vždy vopred upozorňujeme na našom webe, ako aj na našej Facebookovej stránke. Preto nás určite sledujte a všetko podstatné sa včas dozviete. Tešíme sa na vašu spoluprácu.Povedali o nás