Aké možnosti získania výhod má imobilný človek, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP?

Poradenstvo

Držiteľom preukazov ZŤP nie je čo závidieť. No pokiaľ medzi nich patríte, neprehliadnite výhody, na ktoré máte právo. 

Čo je to ZŤP & ŤZP preukaz? 

Či už pod skratkou ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý) alebo ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), stále ide o identický doklad - preukaz (fyzickej) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vďaka ktorému si vie jeho držiteľ/ka uplatniť rôzne zľavy a výhody. 

Ako získať preukaz ZŤP & ŤZP?

V prípade, že máte zdravotné problémy, skúste sa informovať u svojho ošetrujúceho lekára, či môžete získať preukaz ZŤP. Ak áno, treba si vypísať žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Dá sa podať osobne na oddelení posudkových činnostípríslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta Vášho trvalého bydliska) alebo elektronicky. Pri elektronickej žiadosti nezabudnite, že potrebujete zahrnúť aj zaručený elektronický podpis. 

V oboch prípadoch ku žiadosti prikladáte aj aktuálny lekársky nález (ten vypĺňa Váš ošetrujúci lekár) a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Niekedy od Vás môžu požadovať aj ďalšie dodatočné doklady, ktoré budú podkladom pre finálne rozhodnutie o tom, či Vám požadovaný preukaz pridelia. Posudkový lekár následne posúdi predložené lekárske nálezy a potrebné dokumenty. Ak určí mieru Vašej funkčnej poruchy, resp. zdravotného hendikepu v rozsahu 50% a viac[1], spĺňate podmienku a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám vyhotoví preukaz ZŤP/ZŤP.[2]Existujú jeho dve varianty: žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu so sprievodcom. Plynú z nich rôzne výhody. 

Na preukaz ŤZP so sprievodcom má nárok osoba, ktorá je odkázaná na sprievodcu, tzn. pomoc inej osoby, prípadne psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.[3]V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o vyhotovenie tohto preukazu jeho rodič, resp. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia. Ak fyzická osoba, vzhľadom na svoj zdravotný stav, nemôže (nedokáže) podať žiadosť sama, môže tak v jej mene, s jej súhlasom a na základe lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pacienta od všeobecného lekára alebo od pediatra urobiť aj iná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá a oprávnená na právne úkony. 

ZŤP preukaz už mám a čo teraz? 

V prvom rade si treba naštudovať možnosti, o čo všetko môžete žiadať. Väčšina ľudí sa preukaz ZŤP spája so zľavami na cestovanie (ceny za vlaky sa obvykle limitujú na polovicu; v prípade preukazu ŤZP so sprievodcom, tzn. s červeným pruhom, doprovod ZŤP osoby neplatí nič, rovnako tak, samozrejme, ani za invalidný vozík; ceny za autobusy korigujú priamo jednotliví prepravcovia, ceny za MHD sa rôznia – avšak vo všetkých prípadoch je držiteľ preukazu ŤZP aspoň čiastočne zvýhodnený), či úpravy vozidiel pre imobilnýchs oslobodením od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, v mnohých obciach a mestách sú častým benefitom sú aj zníženie alebo oslobodenie za odvoz komunálneho odpadu, taktiež oslobodenie od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby na bývanieúľavy na daniach za nehnuteľnosti (napr. dom, byt, garáž), príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (vyplácaný mesačne), ďalej vrátenie preplatkov za lieky, a po novelizácii zákona (od 1.1.2018) sa vracajú peniaze už aj za dietetické potraviny a pomôcky (pričom sa to týka držiteľov preukazov ZŤP, invalidných a starobných dôchodcov a detí do 6 rokov), pravidelné ročné „dane“, resp. poplatky za psa a i. 

Samozrejme, podľa rozsahu Vašich zdravotných komplikácií máte okrem vyššie spomenutých možnosť aj na rôzne finančné príspevky, ktoré neraz dosahujú úctyhodné sumy. Napr. príspevok: 

 • na kúpu, zaškolenie (resp. poučenie o používaní), či na potrebnú úpravu pomôcky (mechanického či elektrického vozíka, načúvacieho aparátu) sa môže vyšplhať až na úroveň cca 8, 5 tisíca eur;
 • na prípadnú opravu tejto pomôcky;
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia (vypočítava sa vždy individuálne, podľa ceny zariadenia a Vášho príjmu), môže dosiahnuť až sumu okolo 11, 5 tisíca eur;
 • na kúpu osobného motorového vozidla, v prípade klasického auta môžete získať okolo 6,5 tisíca eur, v prípade auta s automatickou prevodovkou až vyše 8 tisíc eur;
 • na úpravu osobného motorového vozidla, dá sa čerpať jednorázovo alebo robiť jednotlivé úpravy vozidla postupne, celová suma úprav však v priebehu siedmich rokov nemôže presiahnuť sumu cca 6, 5 tisíca eur;
 • na úpravu rodinného domu, bytu či garáže – opäť ho môžete čerpať jednorázovo alebo na viackrát, avšak treba si ustriehnuť, aby v priebehu siedmich rokov nepresiahli úpravy sumu cca 6, 5 tisíca eur (v prípade rodinného domu a bytu), resp. cca 1,7 tisíca eur (v prípade úprav garáže);
 • na osobného asistenta, pričom výška hodinovej mzdy osobného asistenta by mala byť 3,82 eura;
 • na opatrovanie, ktorý tvorí cca 350 eur v prípade jedného pacienta a cca 490 eur v prípade dvoch a viacerých ZŤP osôb. 

Možností je mnoho, vždy sa však treba vopred informovať na relevantných miestach – napr. na obecných alebo mestských úradoch, v poisťovniach, u organizátorov jednotlivých kultúrnych a športových podujatí a pod. No žiaľ, neraz budete potrebovať aj oceľové nervy, lebo administratíva nepustí – a kým nedodáte všetky potrebné potvrdenia, nálezy a dokumenty či fotografie, príspevky Vám neuznajú a nevyplatia. 

Špecifické výhody - úprava áut pre imobilných

V ostatných rokoch sa čoraz viac rozmáha úprava automobilov pre potreby ľudí s telesným hendikepom. Či už ide priamo o vodiča alebo o pasažiera, možností ako týmto ľuďom zjednodušiť život tým, že vytvoríme bezbariérové vozidlá, pribúdajú. 

Medzi naše najčastejšie úpravy automobilov pre ZŤP osoby patria: 

 • osobný zdvihák do auta 
 • zdvihák do kufra auta, pričom oba sú veľmi žiadané. 

Osobný zdvihák do auta sa využíva na dôstojné premiestnenie imobilnej osoby z invalidného vozíka na klasické sedadlo v osobnom aute. Ovládateľný je, samozrejme, elektronicky, takže tieto inak namáhavé presuny viac nemusí vykonávať osoba blízka človeku ŤZP či asistent a svoju energiu si môže ušetriť na iné činnosti. 

Dá sa prispôsobiť a nastaviť tak, aby človeka preniesol na predné alebo aj na zadné sedadlo auta, pričom preň nie je problém pri žiadnom type či značke vozidla. V súčasnosti sú už tieto zdviháky upravené tak, aby sa dali využívať nielen vo viacerých autách, ale pri špeciálnych úpravách sú uplatniteľné dokonca aj priamo v domácnostiach. 

Jeho obsluha je veľmi jednoduchá, aj samotná inštalácia zariadenia si vyžaduje iba 3, max. 4 hodiny času. Toto zariadenie sa skladá len z dvoch častí – z pevnej a z pohyblivej. Tou pevnou je konštrukcia z ušľachtilej ocele, upevnená viacerými bodmi priamo do rámu auta, aby bola skutočne bezpečná. Pohyblivú časť tvorí samotný zdvihák, ktorým zdvíhate a presúvate ŤZP osobu. Jeho nosnosť je až 150 kg.

Ďalšou užitočnou možnosťou ako upraviť automobil pre ŤZP osobu a spohodlniť si tak život je začať využívať zdvihák do kufra auta. Ako vyplýva už z názvu, je určený do zadnej časti automobilu – tzn. do priestorov kufra. Je ideálnym pomocníkom v rámci áut pre vozíčkarov, resp. pre ich príbuzných či asistentov. Používajú ho na premiestnenie elektrického invalidného vozíka (prípadne seniori často aj na zdvihnutie skútra) do kufra osobného auta.

Obdobne ako pri osobnom zdviháku, aj zdvihák do kufra sa skladá z pevnej a z pohyblivej časti. Pevnú časť tvorí nosná konštrukcia (z ušľachtilej ocele), ktorá sa, opäť, upevňuje na vnútornú časť karosérie auta. Pohyb zabezpečuje rameno, pomocou neho sa požadovaný vozík (skúter a i.) presúva. Samozrejme, dá sa pohodlne odmontovať, takže ho opäť viete využívať aj v iných vozidlách a prispôsobiť tak viaceré autá pre ZŤP osobu. 

Pravdaže, riešení ako prerobiť klasické auto na bezbariérové vozidlo – o tom ako možno ľahšie nastupovať, či nakladať jednotlivé pomôcky do Vášho auta - je čoraz viac. V prípade, že nad tým rozmýšľate, pokojne sa nám ozvite. Vy nám predostriete svoju predstavu a požiadavky, my Vám povieme svoj návrh na riešenie a možnosti. Konzultácie sú, samozrejme, bezplatné. 

 

Oslobodenie od platby diaľničných známok

 • Aby mohol držiteľ takéhoto preukazu využívať slovenské diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne, musí na to používať výhradne tie automobily, ktoré sú zaregistrované práve na tento účel. Spoplatnené úseky pritom môžu po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady.

 • Ak už človek v minulosti takúto žiadosť vyplnil a bolo mu vyhovené, pre aktuálny rok nemusí žiadosť podávať opäť. Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zaniká až dovtedy, kým sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP).

Postup pri registrácii auta: oslobodenie od diaľničnej známky zťp

Od januára 2016 sa žiadosti o oslobodenie od diaľničnej známky ZŤP vybavujú online prostredníctvom portálu eznamka.sk. Už nie je potrebné zasielať tieto žiadosti poštou na adresu diaľničnej spoločnosti.

Na úspešnú registráciu je nutné priložiť kópiu parkovacieho preukazu ZŤP a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla. Tieto dokumenty v elektronickej podobe sa pridávajú ako prílohy k žiadosti na konci procesu registrácie.

ZŤP parkovací preukaz a parkovanie zadarmo

 • Získanie parkovacieho preukazu pre ZŤP prináša mnoho výhod, ktoré sú stanovené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Tento parkovací preukaz poskytuje držiteľovi možnosť parkovať vo vyhradených oblastiach a uľahčuje jeho pohyb v meste.

Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP môžu využívať následujúce výhody:

 • Parkovanie na vyhradených miestach: Osoby s parkovacím preukazom ZŤP majú oprávnenie parkovať na miestach, ktoré sú vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby so ZŤP.
 • Oslobodenie od zákazu státia: Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP nie sú povinní dodržiavať zákazy státia, pokiaľ ide o nevyhnutný čas ich pobytu.
 • Prístup do ťažko prístupných zón: V prípade nutnosti môže držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP vstupovať do oblastí, kde je vjazd povolený len určeným okruhom vozidiel, a taktiež do pešej zóny, pričom vždy dbá na bezpečnosť cestnej premávky.

Ako získať parkovací preukaz ZŤP?

Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa predkladá priamo na oddelenie kompenzácií a posudkových činností úradu práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné a je prenosné, teda vydáva sa na konkrétnu osobu a nie na evidenčné číslo vozidla.

Ako používať parkovací preukaz ZŤP?

Je dôležité umiestniť parkovací preukaz v prednej časti vozidla tak, aby bol jeho predný čas jasne viditeľný pre účely kontroly. Držitelia parkovacieho preukazu môžu využívať výhody, ktoré im umožňujú pohodlnejšie parkovanie vo vyhradených oblastiach, prípadne aj bezplatné parkovanie.

 

[1] Samozrejme, v prípade, ak posudkový lekár v posudku uvedie, že máte mieru funkčne poruchy 50% a viac a ste odkázaná/ý na sprievodcu, vystavia Vám preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom. 

[2] Predtým, než ho vystavia, budete ešte musieť Úradu predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu stanovenej veľkosti (obvykle 3x4 cm). 

[3] Preukaz ŤZP so sprievodcom.Informácie čerpané z portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dostupné dňa 17.9. 2019: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/preukaz-tzp/.

Fotografia: Unsplash.com

Povedali o nás