Stupne odkázanosti na opatrovanie – Aktuálne finančné príspevky pre rok 2022

Poradenstvo

Ako sme sa už podrobne venovali v našom nedávnom článku, peňažný príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP, ako napríklad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Ako je príspevok vyplácaný?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa priznal peňažný príspevok na opatrovanie.

Aká je jeho výška?

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška peňažného príspevku predstavuje mesačnú sumu 525,65 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, zatiaľ čo pri dvoch alebo viacerých osobách ide o 699,15€.

Sumu je možné navýšiť o 100 €, dôležité je však spĺňať isté podmienky, viac sa dočítate na stránke Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR. Rovnako tak sa dočítate, kedy sa sumy peňažných príspevkov znížia, či o aké sumy ide v prípade, ak opatrovanie vykonáva dôchodca.

Od 1. júla nastalo zvýšenie

Od 1. júla 2022 dostanú všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyšší peňažný príspevok na opatrovanie. Ide o schválenie narodenia vlády SR, v ktorom sa upravuje hodinová sadzba osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

O koľko sa zvýšil príspevok na opatrovanie?

Nový príspevok pre rok 2022 činí výšku čistej minimálnej mzdy 525,65€ mesačne. Opatrovatelia si za posledné dva roky polepšia približne o 50 eur (za posledné dva roky sa príspevok na opatrovanie zvýšil o 22%). Poberatelia príspevku pocítia navýšenie už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Viac informácii nájdete na tu.

 

Foto: Unsplash.com

Povedali o nás