10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

10 rád: Ako postupovať pri výbere bezbariérového riešenia

Poradenstvo

Keď si začnete vybavovať stropný zdvihák, stoličkový výťah, šikmú/zvislú plošinu alebo domáci výťah, určite by ste mali hneď v úvode dbať na viacero aspektov, ktoré vám v tomto článku priblížime.

 

Nenáročne a individuálne

Prvotne sa môže zdať, že ide o náročný proces, ktorý však koniec-koncov predstavuje len dôsledný výber, postupnosť potrebných krokov a individuálne riešenie na mieru.

Nemali by ste zabúdať, že každé bezbariérové riešenie je svojím spôsobom unikátne a jedinečné, keďže celkové potreby toho ktorého zákazníka, ako aj jeho špecifické požiadavky, architektonické riešenie domu/bytu aďalšie záležitosti si vyžadujú individuálny prístup. Ten sa snažíme spoločne nájsť a následne aj realizovať.

 

Sme tu pre vás

Náš tím je vám vždy k dispozícii. Záleží nám, aby bola vaša požiadavka pre vás čo najvhodnejšia a predstavovala pre vás skvalitnenie života v čo najširšom zábere.

Preto sme pripravení vyhovieť vám v ústrety, prísť k vám na bezplatné konzultácie a obhliadky domu či bytu, ktoré budú predpokladom k vašej čo najväčšej spokojnosti.

 

Osobitý a profesionálny prístup

Už roky sa svojim osobitým prístupom snažíme pomáhať klientom s ich bezbariérovými riešeniami, ktoré sú dôkazom toho, že spoločne dokážeme všetko. Základom je dôvera, spolupráca a zváženie všetkých nutných požiadaviek.

Spoločne investovaným časom, námahou a precíznosťou dokážeme skvalitniť život zdravotne znevýhodneným, imobilným pacientom, ako aj seniorom. „Zdvíhacie zariadenie alebo výťah pre imobilných bude vaším každodenným spoločníkom, ktorý musí byť bezpečný a mať dlhodobú podporu dodávateľa,“ dodáva Andy Pavlík Timková.

 

Andy Timková radí: Desať zásad pri výbere bezbariérového riešenia

Potrebujete schodolez, stropný zdvihák, stoličkový výťah, šikmú alebo zvislú plošinu či domáci výťah?

  1. Preverte si dodávateľa zdvíhacieho zariadenia – ako dlho je na trhu, aké sú jeho skúsenosti či história.
  2. Overte si odbornosť dodávateľa – osvedčenia na montáž a servis vyhradených zdvíhacích zariadení podľa vyhlášky 508/2009 (ide o viazanú živnosť).
  3. V dostupných registroch si overte ekonomické postavenie dodávateľa, bonitu a schopnosť plniť si záväzky.
  4. Získajte referencie, ako dlho je dodávateľ na trhu, koľko má zrealizovaných inštalácií na Slovensku. Opýtajte sa klientov, či sú s nim spokojní.
  5. Overte si bezpečnosť produktu – pýtajte si certifikát k produktu, zhodu s normami a smernicami najmä EN 81-40 a EN 81-41.
  6. Opýtajte sa na povolenia, ktoré sú potrebné k inštalácii produktu, najmä pri bytových domoch (Stavebný úrad, Požiarny posudok, Spoločenstvo vlastníkov bytov a pod.). Zodpovedný dodávateľ vám pomôže s ich vybavením.
  7. Nezabudnite na pravidelný servis a revízie zdvíhacieho zariadenia. Je to dôležitá súčasť jeho bezpečnej prevádzky a dlhodobej spoľahlivosti.
  8. Vyberte si len takého dodávateľa, ktorý nemá problém s vykonávaním pravidelnej servisnej údržby zariadenia svojimi zamestnancami.
  9. Neposielajte finančné zálohy nespoľahlivým firmám vopred bez jasných zmluvných podmienok.
  10. Pýtajte si revíziu po montáži zariadenia a uvedenie do prevádzky revíznym technikom.

 

„Ak chcete mať istotu spoľahlivosti vo všetkých týchto bodoch, obráťte sa na VELCON,“ uzatvára Andy Pavlík Timková. Pokračuje: „Pre svojho syna Adama chcem len to najlepšie, naša voľba je preto Velcon – overená značka.“

Povedali o nás