Sledujte užitočné články pre imobilných a ŤZP

Ešte nemáte Kartu výhod ZŤP?

Poradenstvo

Novinka pre imobilných ľudí! Firma Velcon prichádza pre zdravotne postihnutých občanov s jedinečnou zákazníckou kartou plnou výhod. Stačí zavolať na bezplatnú infolinku, zaregistrovať sa a okamžite využívate všetky výhody Karty výhod ZŤP. Ak patríte k zdravotne ťažko postihnutým spoluobčanom alebo máte takého človeka v rodine, tak to určite poznáte: vybavovačky na úradoch, zdĺhavé hľadanie informácií na internete, dennodenné zdolávanie množstva formalít a prekážok. O mnohých nových produktoch, výhodách, zľavách sa...

Zobraziť viac

Prekonajte bariéry aj so štátnym príspevkom

Info spravodaj

O integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí sa hovorí oveľa viac ako v minulosti. Praktických informácii je však stále málo. Jednou z ciest, ako zvýšiť kvalitu života, je kúpa špeciálneho bezbariérového zdvíhacieho zariadenia: schodolez, stoličkový výťah (schodisková sedačka), schodisková plošina, zvislá plošina (domáci výťah), stropný zdvihák. Vďaka týmto zariadeniam získava zdravotne ťažko postihnutá osoba (ďalej len ZŤP) voľný pohyb v rámci svojho bydliska, školy či pracoviska. Napriek tomu ostáva stále veľa ľudí...

Zobraziť viac

Podpora štátu, príspevky pre ZŤP a imobilné osoby

Poradenstvo

Aké príspevky poskytuje štát pre zdravotne ťažko postihnutých. Ponúkame prehľad. Peňažný príspevok na kúpu, na výcvik a na úpravu pomôcky: Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť: kúpu pomôcky na výcvik používania pomôcky na úpravu pomôcky Za pomôcku sa považuje : vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by...

Zobraziť viac

Opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby

Poradenstvo

Formy domácej starostlivosti o ŤZP imobilnú osobu. Na Slovensku poznáme dve formy domáceho opatrovníctva, jedna je opatrovanie rodinného príslušníka a druhá je opatrovníctvo cez ADOS. Pri prvom prípade, kde sa jedná o opatrovanie ŤZP rodinného príslušníka je možné požiadať o peňažný príspevok na príslušnom UPSVaR. Príspevok možno priznať pri opatrovaní fyzickej osoby s ŤZP staršej ako 6 rokov. Opatrovanie na účely tohto zákona môže vykonávať: manžel, manželka, dieťa, rodič, starý...

Zobraziť viac

Ako sa dá získať invalidný vozík alebo zdravotnícku pomôcku?

Poradenstvo

Možnosti a druhy príspevkov na invalidný vozík a zdravotnícku pomôcku. Pomôcky sa dajú získať viacerými spôsobmi, no začneme s najmenej využívaným spôsobom zabezpečenia si pomôcky a to platbou v hotovosti. Tento spôsob je najmenej využívaný kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo nadácie, ktoré Vám radi poradíme. Ďalšia z možností je lekársky predpis. Poukaz Vám môže predpísať odborný lekár . Ak sa jedná...

Zobraziť viac

Vynovený Velcon

Firma a jej aktivity

Vynovili sme sa. Máme novú webstránku, logo, slogan a máme z toho radosť. Podelíme sa s vami o našu radosť Vynovili sme sa. Máme novú webstránku, logo, slogan a máme z toho radosť. Prinášame pozitívnu zmenu, nový impulz, ale najmä, viac priestoru pre vás – našich klientov. Naša nová webstránka má, podobne ako naše produkty, odstraňovať bariéry, zlepšiť komunikáciu a zvýšiť dostupnosť našich služieb nech sa na internet pripájate z...

Zobraziť viac

Rehabilitácia ťažko zdravotne postihnutých občanov

Poradenstvo

Na úvod je potrebné vedieť na čo slúži rehabilitácia a ako ju rozdeľujeme Rehabilitáciou nazývame metódy, ktorými sa snažíme obnoviť, zregenerovať pôvodný stav pacienta pomocou rôznych metód, techník a zariadení. Princíp rehabilitácie je komplexná rehabilitácia, ktorá je vzájomne prepojená a jej cieľom je čo najviac zminimalizovať priame aj nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia pacienta. Rehabilitáciu delíme na : - liečebnú - sociálnu - pedagogickú - pracovnú Liečebná rehabilitácia...

Zobraziť viac

Workshopy

Firma a jej aktivity

Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením. Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením . Tieto školenia boli zamerané na odbornú a taktiež širokú verejnosť , ktorá je do tejto problematiky zainteresovaná . Potešil...

Zobraziť viac

Šikmá schodisková plošina LOGIC

Produkty

Schodisková plošina LOGIC je moderné bezbariérové zariadenie vyznačujúce sa príjemným dizajnom, vďaka ktorému pôsobí na schodisku veľmi diskrétne. Schodisková plošina LOGIC je moderné bezbariérové zariadenie vyznačujúce sa príjemným dizajnom, vďaka ktorému pôsobí na schodisku veľmi diskrétne. Inštalácia plošiny je možná v interiéri, aj v exteriéri. Vodiacu koľajnicu, je možné kotviť do steny aj do schodov pomocou samonosných stojok, čo sa využíva v prípade inštalácie vo voľnom priestore. Schodisková plošina LOGIC...

Zobraziť viac

Incheba Velcon

Firma a jej aktivity

Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili na výstave v priestoroch bratislavskej Incheby . Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili na výstave v priestoroch bratislavskej Incheby .Vystavovateľov bolo menej ako predošlé roky , ale atmosféra bola priaznivá , keďže všetci vystavovatelia sa snažili prezentovať svoje produkty najlepšie ako sa len dalo .Všetci sme sa snažili odovzdať nové informácie a poznatky pre záujemcov .Naša firma Vám predstavila zariadenia...

Zobraziť viac

Naše aktivity ( zo života )

Firma a jej aktivity

Otvorenie centra pre deti s viacnásobným postihom v Banskej Bystrici . Bolo nám potešením podporiť a zúčastniť sa na otvorení centra pre detičky s viacnásobným postihom, ktorú zakladalo OZ Nožička v Banskej Bystrici pod záštitou manželov Handzušovcov a mesta Banská Bystrica. Ešte raz, prajeme veľa úspechov .

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej plošiny

Poradenstvo

1. Na akom princípe je založený pohon plošiny? Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky so zachytávačom. Ako je to pri plošinách V64 a V65 Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samosvornej prevodovky. Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie. Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do...

Zobraziť viac

Povedali o nás