Kedy je vhodný stoličkový výťah a kedy schodisková plošina alebo schodolez?

Poradenstvo

Často krát sa pojmy stoličkový výťah, šikmá schodisková plošina či schodolez medzi sebou zamieňajú. Radi by sme Vám v nasledujúcom článku popísali funkcie a vhodnosť jednotlivých bezbariérových riešení v životných situáciách.

Často krát sa pojmy stoličkový výťahšikmá schodisková plošina či schodolez medzi sebou zamieňajú. Napríklad schodolezom sa nazýva všeobecne každý výťah na schody resp. všetky z uvedených zdvíhacích zariadení pre imobilných. Každé z týchto zariadení má však svoje určenie alebo funkciu rôznu a to najmä vzhľadom na mieru telesného postihnutia a mobility užívateľa. Ďalším faktorom je aj požiadavka prenosnosti zdvíhacieho zariadenia či perspektívy používania zdvíhacieho zariadenia v budúcnosti.

Skúsime vysvetliť stručne funkcie a použitie každého z týchto troch výťahov pre imobilných.

SCHODISKOVÁ PLOŠINA

Začneme schodiskovou plošinou. Toto zdvíhacie zariadenie pre imobilné osoby je určené tomu, resp. tým inštitúciám, kde sa požaduje buď samostatné používanie imobilnou osobou ktorá sa pohybuje na invalidnom vozíku, alebo kde sa požaduje verejný bezbariérový prístup pre osoby s ŤZP. Je to najvhodnejšie riešenie bezbariérovosti výťahom pre imobilných na schodiská ktorých sklon a priestor pod nimi nedovoľuje realizáciu nájazdovej rampy pre vozičkárov. Schodiskové plošiny sú najčastejším riešením prekonávania bariér vo verejných budovách, kde je prístup vozičkárov s rôznymi typmi a veľkosťami vozíkov a kde zároveň nie je možná inštalácia výťahu napr. vonkajšie vstupy do budov, či schody do alebo v rodinných domoch. Môžeme povedať, že schodiskové plošiny sú univerzálne aj z hľadiska typov užívateľov a ich miery mobility, pretože na schodiskovej plošine sa môže odviesť aj osoba sediaca na sklopnej sedačke (nevozičkár), ktorá je umiestnená priamo na plošine. 
 

STOLIČKOVÝ VÝŤAH

Ďalším zmieneným zdvíhacím zariadením pre imobilné osoby je aj stoličkový výťah nazývaný aj ako schodisková sedačka alebo schodiskový výťah. Pri tomto zariadení pre imobilných panuje veľa nesprávnych a nepresných informácií o jeho využití. Stoličkový výťah je zdvíhacím zariadením, ktoré má svoj domov vo Veľkej Británii, kde je sústredených aj mnoho výrobcov stoličkových výťahov. Dôvod, prečo je v Británii taký veľký trh so stoličkovými výťahmi je ten, že tam už niekoľko rokov vlády podporujú (aj finančne) kúpu práve stoličkového výťahu, ktorý je tam však určený nie pre vozičkárov ale pre ľudí v seniorskom teda dôchodkovom veku. U nás má nárok na príspevok na zdvíhacie zariadenie pre imobilných skoro výlučne len osoba používajúca invalidný vozík resp. v reáli je to vždy osoba z ťažkým telesným hendikepom. Na Slovensku si takýto stoličkový výťah alebo iné zdvíhacie zariadenie môže zakúpiť skoro výlučne len osoba, ktorá dostane príspevok od štátu. Ceny stoličkových výťahov a zdvíhacích zariadení začínajú niekde od sumy 4000,- eur a častokrát sa celkové riešenia daných schodísk dostanú až na ceny nad desaťtisíc eur. Samoplatcov výťahov, plošín a sedačiek pre imobilných je preto len hŕstka. Stoličkový výťah teda nie je určený pre vozičkárov ktorý sú úplne imobilní a nedokážu si z invalidného vozíka presadnúť na sedačku stoličkového výťahu. Určitá miera mobility je pri tomto zariadení nevyhnutná, inak by sa uľahčenie si života rýchlo zmenilo na ešte väčšiu námahu a záťaž pre imobilného ale i jeho opatrovníkov. Treba si teda nechať možno aj niekým kto takéto zariadenie používa a zamyslieť sa nad využívaním zdvíhacieho zariadenia ktoré si plánujem kupovať aj s ohľadom na perspektívu (možné zhoršenie) zdravotného stavu do budúcna. 
 

PÁSOVÝ SCHODOLEZ

Sme pri treťom zariadení na prekonávanie schodov a tým je schodolez. Schodolez najmä pásový, je veľmi častým a používaným zdvíhacím zariadením pre telesne postihnuté osoby na invalidnom vozíku. Má dva základné charakteristické prvky. Je prenosný a neinštaluje sa napevno do schodov, čo významne pomáha jeho užívateľom pri prekonávaní bariér aj mimo ich domova napr. v práci, škole či u známych. Druhou základnou črtou je, že je nevyhnutná obsluha inou osobou, čo však spravidla nie je problém, pretože skoro každý imobilný má svojho opatrovateľa alebo rodinného príslušníka, ktorý sa o neho stará. Pásový schodolez si vždy najprv nechajte odskúšať na vašich schodoch. Firma Velcon to pre záujemcov robí zdarma v rámci celej SR, stačí zavolať na bezplatnú linku alebo poslať email. Schodolez je u nás veľmi používaný aj z toho dôvodu, že často krát imobilný potrebuje prekonať niekoľko poschodí svojho domu či bytovky a inštalácia schodiskového – stoličkového výťahu alebo schodiskovej plošiny by vyšla nad hranicu príspevku od štátu a musela by ŤZP osoba doplácať rozdiel do ceny z vlastných peňazí, čo je mnoho krát pre rodiny s ŤZP osobou problém. Musia totiž vynaložiť financie aj na lieky, iné pomôcky a samozrejme chod domácnosti. Schodolez má rovnakú cenu bez ohľadu na to, či má prekonať 3 schody alebo 3 poschodia a jeho ceny sa pohybujú do hranice príspevku na zdvíhacie zariadenie pre imobilných.

Zavolajte na bezplatnú linku 0800 199 060 (bezplatné volanie) a informujte sa aj o možnosti uhradenia ceny za spomenuté bezbariérové zariadenia z príspevku od štátu ale aj o ďalších možnostiach prekonávania bariér vo vašom živote.

Povedali o nás