Ako sa dá získať invalidný vozík alebo zdravotnícku pomôcku?

Poradenstvo

Možnosti a druhy príspevkov na invalidný vozík a zdravotnícku pomôcku.

Pomôcky sa dajú získať viacerými spôsobmi, no začneme s najmenej využívaným spôsobom zabezpečenia si pomôcky a to platbou v hotovosti. Tento spôsob je najmenej využívaný kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo nadácie, ktoré Vám radi poradíme.

Ďalšia z možností je lekársky predpis. Poukaz Vám môže predpísať odborný lekár . Ak sa jedná o zdravotnú pomôcku, poukaz môže predpísať ortopéd, neurológ alebo lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Na poukaz Vám môžu vydať pomôcku, ktorá je čiastočne ,alebo plne hradená zdravotnou poisťovňou a je uvádzaná na zozname zdravotníckych pomôcok vydaného ministerstvom zdravotníctva . Každá pomôcka má svoj kód, pod ktorým je vedený v zozname zdravotníckych pomôcok . Ak už máte vybratú pomôcku, lekára treba informovať a poskytnúť mu prislúchajúci kód. 

 

Posledný spôsob je poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny .

Pre získanie pomôcky cez úrad je potrebné podať žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu .Na základe tohto príspevku máte nárok  na zakúpenie druhého invalidného vozíka, ak invalidný vozík na lekársky predpis obdržaný zo zdravotnej poisťovne sa poškodil alebo už nespĺňa podmienky pri problémoch s mobilitou. Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8 630,42 eur. Príspevok na kúpu druhého mechanického vozíka je maximálne 1 659,70 eur. Pri kúpe druhého elektrického vozíka je maximálna výška príspevku 4 979,09 eur. 

 

Pokiaľ máte záujem o poradenstvo v oblasti vybavenia zdravotníckych pomôcok, či dodávateľoch a výrobcoch invalidných vozíkov a zdravotných pomôcok, radi Vás informujeme a poradíme Vám ako postupovať na našej Velcon bezplatnej info linke  0800 199 060.

Povedali o nás