Sledujte užitočné články pre imobilných a ŤZP

Žiadanie kompenzácie UPSVR

Poradenstvo

Kto môže žiadať o kompenzáciu Žiadosť o príspevok je treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorá oň žiada; dátum jej narodenia; adresu trvalého alebo prechodného pobytu; číslo OP; rodné číslo; lekársky nález; potvrdenie o jej príjme a o príjme ľudí, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú; vyhlásenie o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V žiadosti treba uviesť druh...

Zobraziť viac

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Poradenstvo

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý? Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť preukazujete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím resp. oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. Na koho sa môžem ešte okrem úradu obrátiť o pomoc v prípade nepriaznivého zdravotného stavu? Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „IPR“) v Bratislave je špeciálne zariadenie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Zobraziť viac

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom.

Info spravodaj

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom. Tieto rodiny dostávajú rodičovský príspevok až pokiaľ dieťa nedovŕši šesť rokov. Zníženie rodičovských príspevkov z 203,20 eura* na 160 eur tak rodine, ktorá má dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, zoberie až 3110 eur**.

Zobraziť viac

Zoznam nadácií ktoré prispievajú na kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia

Poradenstvo

Prinášame Vám zoznam niekoľkých nadácií, s ktorými máme reálnu skúsenosť s pomocou pre našich klientov Nadácie majú na stránke formulár, ktorý sa vypĺňa a obratom vám zašlú nimi požadované ďalšie podklady , ktoré budú potrebovať na zhodnotenie vašej žiadosti . www.nadaciavub.sk www.nadaciaspp.sk www.pomocjedendruhemu.sk www.nadaciaorange.sk www.socionet.sk/index.php?stav=nad www.zask.sk www.zelajsi.sk www.stpke.sk www.mirosatan.sk www.kulisek.slovanet.sk www.nadaciaharmony.sk www.pomocdetom.sk www.motylnadeje.sk www.dobryanjel.sk Konto nádeje STV mlynská dolina 845 45 Bratislava tel.: 02/60612492

Zobraziť viac

Sociálny Prešov

Info spravodaj

1. Výhody poskytované pre držiteľov preukazov ŤZP: DOPRAVNÝ PODNIK – MHD- pre držiteľov preukazu 40% z ceny cestovného lístka ( držitelia preukazov s trvalým pobytom v Prešove – cestovné za 12 € ročne, ak príjem žiadateľa nepresahuje mesačne 300 €. SAD - poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% ŽSR – poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% Slovenská pošta: oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov Mestský úrad: Zľavy...

Zobraziť viac

Mladých invalidov zvýhodňujú

Info spravodaj

Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí ľudia, ktorým priznajú invalidný dôchodok od januára budúceho roku, už nebudú môcť len za pár eur získať maximálny, aj viac ako tisíceurový mesačný invalidný dôchodok. Kým priemerná suma invalidného dôchodku pri invalidite vyššej ako 70...

Zobraziť viac

Zmena v zákone 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch ŤZP

Info spravodaj

136 ZÁKON z 21. mája 2013, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko- na č. 551/2010...

Zobraziť viac

NOVINKA !!! Stoličkový výťah - dodávka a montáž na druhý deň za najvýhodnejšiu cenu

Produkty

Acorn 80 je schodisková sedačka - stoličkový výťah s dodaním a montážou ihneď na akékoľvek schodisko. Stoličkový výťah Acorn 80 je najflexibilnejšia šikmá schodisková sedačka na trhu. Jej prednosťou je montáž bez čakacej doby na akékoľvek schodisko. Systém skladania dráhy tejto sedačky je spôsobom lega , čiže z častí , ktoré do seba zapadajú a technici dokážu vyskladať akúkoľvek dráhu priamo na mieste . Takto odpadá dlhá čakacia doba na...

Zobraziť viac

Naša tvár Andy Timková

Firma a jej aktivity

Teší nás, že sa môžeme pochváliť s novinkami a s novou tvárou firmy VELCON, ktorou sa stala Andy Pavlík Timková spolu so svojím synom Adamom. V minulosti pôsobila ako moderátorka v televízii Markíza v známych reláciách ako napríklad Teleráno, Senzi Byt, Hodina pravdy a ďalšie. Po odchode z televízie sa venuje aj produktom zdravej výživy a je spoluautorkou knihy ,,Navarme si zdravie”. Zaujíma sa aj o alternatívnu medicínu. Pani Andy...

Zobraziť viac

Praktické tipy Andy Pavlík Timkovej

Poradenstvo

"Všetko sa dá zvládnuť!" Ponuka zdvíhacích zariadení pre imobilných spoluobčanov je na našom trhu pomerne široká a väčšinu z nich môžete dokonca získať aj s príspevkom od štátu. Ako sa zorientovať v ponuke a ako vybrať to najlepšie vám poradí bývalá moderátorka Andy Pavlík Timková. Andy a Adam Andy Timková by o bariérach a ich prekonávaní vedela napísať celú knihu. Jej syn Adam sa narodil s detskou mozgovou obrnou a...

Zobraziť viac

Starostlivosť Andy Pavlík Timkovej o syna inšpiruje

Info spravodaj

Aj známe tváre majú svoje starosti. Bývalá moderátorka Andy Pavlík Timková by o tom vedela dlho rozprávať. Jej syn Adam je zdravotne postihnutý a bez každodennej opatery, často krát fyzicky náročnej, by si sám vo svete tak ľahko neporadil. Jednou z ciest ako uľahčiť život telesne postihnutým osobám je technika slúžiaca na podporu mobility a prekonávania bariér v bytových priestoroch. Hitom v aktuálnej ponuke zdvíhacích zariadení je stropný zdvihák Human...

Zobraziť viac

Šikmá schodisková sedačka Flow 2

Produkty

Stoličkový výťah Flow 2 so svojou jednorúrovou koľajnicou je jednotkou na trhu pokiaľ ide o prekonávanie veľmi úzkych, točených schodísk s extrémnym sklonom. Je to jediný typ stoličkového výťahu, u ktorého sa sedačka motoricky natáča nielen v koncových staniciach, ale aj počas jazdy. Táto jedinečná a patentovaná funkcia predurčuje túto schodiskovú sedačku na prekonanie prakticky akéhokoľvek schodiska. Tento kompaktný stoličkový výťah síce z vonku vyzerá jednoducho, ale jeho výnimočnosť a...

Zobraziť viac

Povedali o nás