Sledujte užitočné články pre imobilných a ŤZP

Naše aktivity ( zo života )

Firma a jej aktivity

Otvorenie centra pre deti s viacnásobným postihom v Banskej Bystrici . Bolo nám potešením podporiť a zúčastniť sa na otvorení centra pre detičky s viacnásobným postihom, ktorú zakladalo OZ Nožička v Banskej Bystrici pod záštitou manželov Handzušovcov a mesta Banská Bystrica. Ešte raz, prajeme veľa úspechov .

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej plošiny

Poradenstvo

1. Na akom princípe je založený pohon plošiny? Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky so zachytávačom. Ako je to pri plošinách V64 a V65 Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samosvornej prevodovky. Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie. Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do...

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej sedačky (stoličkového výťahu)

Poradenstvo

Pár užitočných rád pre tých z Vás, ktorí uvažujú nad kúpou stoličkového výťahu. 1. Aké bezpečnostné prvky sedačka obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby? Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000 Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti je uvedený obmedzovačom rýchlosti (UNI bod 7). Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch...

Zobraziť viac

Žiadanie kompenzácie UPSVR

Poradenstvo

Kto môže žiadať o kompenzáciu Žiadosť o príspevok je treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorá oň žiada; dátum jej narodenia; adresu trvalého alebo prechodného pobytu; číslo OP; rodné číslo; lekársky nález; potvrdenie o jej príjme a o príjme ľudí, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú; vyhlásenie o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V žiadosti treba uviesť druh...

Zobraziť viac

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Poradenstvo

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý? Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť preukazujete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím resp. oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. Na koho sa môžem ešte okrem úradu obrátiť o pomoc v prípade nepriaznivého zdravotného stavu? Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „IPR“) v Bratislave je špeciálne zariadenie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Zobraziť viac

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom.

Info spravodaj

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom. Tieto rodiny dostávajú rodičovský príspevok až pokiaľ dieťa nedovŕši šesť rokov. Zníženie rodičovských príspevkov z 203,20 eura* na 160 eur tak rodine, ktorá má dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, zoberie až 3110 eur**.

Zobraziť viac

Zoznam nadácií ktoré prispievajú na kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia

Poradenstvo

Prinášame Vám zoznam niekoľkých nadácií, s ktorými máme reálnu skúsenosť s pomocou pre našich klientov Nadácie majú na stránke formulár, ktorý sa vypĺňa a obratom vám zašlú nimi požadované ďalšie podklady , ktoré budú potrebovať na zhodnotenie vašej žiadosti . www.nadaciavub.sk www.nadaciaspp.sk www.pomocjedendruhemu.sk www.nadaciaorange.sk www.socionet.sk/index.php?stav=nad www.zask.sk www.zelajsi.sk www.stpke.sk www.mirosatan.sk www.kulisek.slovanet.sk www.nadaciaharmony.sk www.pomocdetom.sk www.motylnadeje.sk www.dobryanjel.sk Konto nádeje STV mlynská dolina 845 45 Bratislava tel.: 02/60612492

Zobraziť viac

Sociálny Prešov

Info spravodaj

1. Výhody poskytované pre držiteľov preukazov ŤZP: DOPRAVNÝ PODNIK – MHD- pre držiteľov preukazu 40% z ceny cestovného lístka ( držitelia preukazov s trvalým pobytom v Prešove – cestovné za 12 € ročne, ak príjem žiadateľa nepresahuje mesačne 300 €. SAD - poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% ŽSR – poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% Slovenská pošta: oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov Mestský úrad: Zľavy...

Zobraziť viac

Mladých invalidov zvýhodňujú

Info spravodaj

Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí ľudia, ktorým priznajú invalidný dôchodok od januára budúceho roku, už nebudú môcť len za pár eur získať maximálny, aj viac ako tisíceurový mesačný invalidný dôchodok. Kým priemerná suma invalidného dôchodku pri invalidite vyššej ako 70...

Zobraziť viac

Zmena v zákone 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch ŤZP

Info spravodaj

136 ZÁKON z 21. mája 2013, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko- na č. 551/2010...

Zobraziť viac

NOVINKA !!! Stoličkový výťah - dodávka a montáž na druhý deň za najvýhodnejšiu cenu

Produkty

Acorn 80 je schodisková sedačka - stoličkový výťah s dodaním a montážou ihneď na akékoľvek schodisko. Stoličkový výťah Acorn 80 je najflexibilnejšia šikmá schodisková sedačka na trhu. Jej prednosťou je montáž bez čakacej doby na akékoľvek schodisko. Systém skladania dráhy tejto sedačky je spôsobom lega , čiže z častí , ktoré do seba zapadajú a technici dokážu vyskladať akúkoľvek dráhu priamo na mieste . Takto odpadá dlhá čakacia doba na...

Zobraziť viac

Naša tvár Andy Timková

Firma a jej aktivity

Teší nás, že sa môžeme pochváliť s novinkami a s novou tvárou firmy VELCON, ktorou sa stala Andy Pavlík Timková spolu so svojím synom Adamom. V minulosti pôsobila ako moderátorka v televízii Markíza v známych reláciách ako napríklad Teleráno, Senzi Byt, Hodina pravdy a ďalšie. Po odchode z televízie sa venuje aj produktom zdravej výživy a je spoluautorkou knihy ,,Navarme si zdravie”. Zaujíma sa aj o alternatívnu medicínu. Pani Andy...

Zobraziť viac

Povedali o nás