Nachádzate sa tu

Workshopy

Firma a jej aktivity

Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením.

Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením . Tieto školenia boli zamerané na odbornú a taktiež širokú verejnosť , ktorá je do tejto problematiky zainteresovaná . Potešil nás veľký záujem o tieto aktivity , ktorých súčasťou bola aj návšteva Národného rehabilitačného centra v Kováčovej. Doteraz sa ich zúčastnilo 25 úradov a 5 najväčších združení a organizáciíí na Slovensku . Sme veľmi radi , že táto naša aktivita bola hodnotená tak pozitívne a naša snaha o zvýšení informovanosti splnila svoj účel .

Povedali o nás