Nachádzate sa tu

Rehabilitácia ťažko zdravotne postihnutých občanov

Poradenstvo

Na úvod je potrebné vedieť na čo slúži rehabilitácia a ako ju rozdeľujeme

Rehabilitáciou nazývame metódy, ktorými sa snažíme obnoviť, zregenerovať pôvodný stav pacienta pomocou rôznych metód, techník a zariadení. Princíp rehabilitácie je komplexná rehabilitácia, ktorá je vzájomne prepojená a jej cieľom je čo najviac zminimalizovať priame aj nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia pacienta.

 

Rehabilitáciu delíme na :

-    liečebnú

-    sociálnu

-    pedagogickú

-    pracovnú

 

Liečebná rehabilitácia znamená :

- súbor diagnostických, terapeutických a organizačných opatrení na dosiahnutie optimálnej funkčnej zdatnosti.

 

Do tejto skupiny môžeme zaradiť :

 

- fyzioterapiu - jej cieľom je vrátenie stratených schopností alebo funkcií organizmu

- ergoterapiu - je to liečba prácou na udržanie fyzickej, psychickej a sociálnej pohody

-    psychológiu

-    logopédiu

 

Sociálna rehabilitácia:

-    je nácvik potrebných zručností pre dosiahnutie samostatnosti a sebestačnosti s ohľadom na zdravotné postihnutie .

 

Pedagogická rehabilitácia:

-    je to súhrn pedagogických činností zameraných na rozvoj osobnosti, podporu vzdelávania detí a ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Pracovná rehabilitácia :

-    umožňuje nácvik pracovných návykov a zručností, potrebných na získanie vhodného pracovného miesta alebo udržanie si pôvodného zamestnania u klientov so zdravotným postihnutím.

 

Cieľom rehabilitácie :

-    naštartovať vnútorné schopnosti pacienta na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia.

 

Pri tejto téme nemôžeme nespomenúť naše Národné Rehabilitačné Centrum ( NRC ) v Kováčovej . V indikačnom spektre sú spinálni pacienti, čo znamená pacienti po ťažkých úrazoch, zlomeninách chrbtice s následným porušením miechy. Toto pracovisko v rámci týchto diagnóz sa zaraďuje medzi štandardné európske rehabilitačné liečebne .V rámci tohto programu je poskytovaná komplexná špecializovaná rehabilitačná liečba pre všetkých pacientov Slovenskej republiky. Týmto sa môže NRC pýšiť ako jediné na Slovensku . Národnérehabilitačné centrum v Kováčovej zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu. Súčasťou komplexnej rehabilitačnej liečby je smerovanie pacientov k športovým a rekreačným pohybovým aktivitám. V centre sa ročne zrehabilituje viac ako 1500 pacientov v rámci indikačného spektra.

 

Ďalšie menšie ,ale tiež veľmi významné miesto v tomto smere je Špecializovaný liečebnýústav Marína ,ktorý sa nachádza nad Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej. Liečebný ústav Marína je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov a to rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, logopedickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti. Ústav je zameraný na starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou ,skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi. Špecializuje sa taktiež na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je základná, špeciálna, materská škola a záujmové krúžky. Odborná úroveň je inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.

 

Priorita tohto miesta spočíva aj v možnostiach využívania blahodárnych účinkov Kováčovského liečebného prameňa.  
 

Pokiaľ máte záujem o poradenstvo v oblasti rehabiltácie ŤZP osôb a možnostiach rehabilitácie na Slovensku, radi Vám poradíme a informujeme Vás na našej Velcon bezplatnej info linke 0800 199 060.

Povedali o nás