Nachádzate sa tu

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej sedačky (stoličkového výťahu)

Poradenstvo

Pár užitočných rád pre tých z Vás, ktorí uvažujú nad kúpou stoličkového výťahu.

1. Aké bezpečnostné prvky sedačka obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti je uvedený obmedzovačom rýchlosti (UNI bod 7).

Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, bezpečnostné STOP-tlačítko na schodiskových ovládačoch resp. na sedačke, bezpečnostné mikrospínače dojazdu a extradojazdu (UNI bod 9.1).

Bezpečnosť behom jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, pricviknutiu a zachyteniu predmetov alebo osôb. Tieto systémy sú uvedené do činnosti bezpečnostnými mikrospínačmi (UNI bod 6.1.8). Privolanie a odoslanie zariadenia je možné aj v uzavretej polohe; Všetky bezpečnostné prvky pritom zostávajú aktívne.

2. Aký je potrebný elektrický prívod, špecifikácia elektrického napájacieho napätia ku sedačke? Či je sedačka napájaná na 24V DC na dobíjanie batérií?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Napájacie napätie: 24V DC vedených z batérií umiestnených na nosnej časti zariadenia. Batérie sa automaticky dobíjajú z elektrickej siete prostredníctvom dvoch kontaktov, ktoré sa nachádzajú v dolnej a hornej stanici.

3. Spôsob pohonu motora či je na princípe záberu ozubeného kolesa do hrebeňovej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky – najbezpečnejší spôsob?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Pohon: Záberom ozubeného kolesa do ozubenej dráhy zo spodu vodiacej koľajnice prostredníctvom elektromagnetickej trakcie.

Motor: 0,1 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručná núdzové ovládanie.

4. Prevedenie pripojenia elektrického prúdu a jeho bezpečnosť, či je napájací kábel vedený vo vnútri koľajnice?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Je dôležité abyz hľadiska bezpečnosti bolo napájanie a vedenie elektrického napätia prevedené vo vnútri vodiacej koľajnice resp. aby nebol vodiaci kábel mimo koľajnice alebo na koľajnici, aby nedošlo k jeho mimovoľnému zachyteniu alebo roztrhnutiu.

5. Či je sedačka vybavená zabudovaným diagnostickým systémom na kontrolu a hlásenie poruchy alebo chyby zariadenia?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Schodiskové sedačky A54 a MINIVATOR 2000 sú vybavené diagnostickým systémom slúžiacim na kontrolu, vyhodnotenie a hlásenie poruchy zariadenia. Tento systém je dôležitý na okamžitú identifikáciu chyby, ak nastala, a tým aj jej rýchlemu odstráneniu. Podľa kódu ktorý je hlásený, je možné okamžite zistiť príčinu chyby. Bez tohto systému, môže byť hľadanie a odstraňovanie závady veľmi zdĺhavé a neefektívne.

6. Aké sú použité materiály (ich kvalita) pri výrobe sedačky a vodiacej koľajnice z hľadiska funkčnosti a komfortu prepravovanej osoby?

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Pre pocit bezpečia a istoty prepravovanej osoby na sedačke, je dôležité aj to, z akého materiálu je vyrobená. Pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000 je sedadlo a operadlo vyrobené z umelej peny pre prispôsobenie sa ergonómii sediacej osoby, obalenej koženkovým umývateľným povrchom. Vodiaca koľajnica je komplet hliníková (pri A54) a oceľová s protikoróznou povrchovou úpravou (pri MINIVATOR 2000).

6. Spôsob ukotvenia dráhy a prevedenie vodiacej koľajnice pre čo najväčšie šetrenie priestoru na schodisku.

Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000

Veľmi dôležité z hľadiska šetrenia priestoru v mieste, kde má byť sedačka inštalovaná je to, akým spôsobom je riešené ukotvenie vodiacej koľajnice a taktiež celková šírka samotnej koľajnice.

Priestor vodiacej koľajnice na schodisku: 145 mm od steny, 170 mm od steny k okraju kotviacej dosky. (Pre A54).

Priestor vodiacej koľajnice: Minimálne 125 mm pre MINIVATOR 2000 pre vonkajšiu dráhu, a polomer zatočenia pri vnútornej zákrute je len 165 mm, čo je najužšia zatáčka na trhu.

Uchytenie koľajnice je prevedené k paralelným schodom (na požiadanie do steny), pomocou rozťahovacích hmoždiniek. (Pre A54)

Pri MINIVATOR 2000 je uchytenie koľajnice je urobené pomocou stojok a rozťažných alebo chemických hmoždiniek, ktoré umožňujú upevnenie ku schodom.

Povedali o nás