Nachádzate sa tu

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej plošiny

Poradenstvo

1. Na akom princípe je založený pohon plošiny?

 Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky so zachytávačom.

Ako je to pri plošinách V64 a V65

Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samosvornej prevodovky. Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie.

Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti ho uvedie obmedzovač rýchlosti.. Celý mechanizmus funguje nezávisle na pohone po vlastnej hrebeňovej tyči a vodiacej koľajnici.

2. Aké bezpečnostné prvky plošina obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby počas jazdy?

Ako je zaručená bezpečnosť pri plošinách V64 a V65

Zachytávač mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti ho uvedie obmedzovač rýchlosti. Celý mechanizmus funguje nezávisle na pohone po vlastnej hrebeňovej tyči a vodiacej koľajnici.

Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch, vyššie popísaný zachytávač, ochranné tyče (automatické a mechanické blokovanie behom jazdy pri modely EUROPA B.C. alebo nezávislé pri modely EUROPA B.I.), nájazdové rampy, ktoré zabezpečia vozík proti pohybu a uľahčia nájazd v poschodiach (automaticky a mechanicky blokované behom jazdy), pevná bezpečnostná tyč pre pridržanie, bezpečnostné STOP-tlačítko na plošine, bezpečnostné mikrospínače dojazdu a extradojazdu.

Bezpečnosť behom jazdy je garantovaná bezpečnostnými systémami proti nárazu, pricviknutiu a zachyteniu predmetov. Na požiadanie je možné dodať zadný kryt vodiacej koľajnice, akustický signál pohybu, svetelný maják.

3. Aký je potrebný elektrický prívod, špecifikácia elektrického napájacieho napätia k plošine, či je napájací kábel vedený vo vnútri vodiacej koľajnice prípadne je plošina napájaná 24V DC pre nabíjanie batérií - to sú bezpečné spôsoby napájania?

Ako je to pri plošinách V64 a V65

Napájacie napätie pri V64: 230V jednofázovo v obvodoch trakčného zariadenia a 24V DC v ovládacích a pomocných obvodoch - tie sú napájané z transformátora umiestneného vo vnútri plošiny. Napájanie je k plošine privádzané káblom neseným reťazou v zakrytovanom priestore.

Napájacie napätie pri V65: 24V DC vedených z bezpečnostného transformátoru CEI 14,6 (UNI bod 9.5.5), do ktorého je prívodné napätie 230V monofáza.

4. Či je plošina s dráhou so zákrutami alebo zmenami sklonu vybavená náhradným (núdzovým) zdrojom pri výpadku elektrického prúdu počas jazdy?

Ako je to pri plošine V65

Plošina V65 určená na prekonávanie dráhy s variabilným sklonom i smerom, je napájaná prívodným napätím 24V od transformátora do batérií ktoré sú neustále dobíjané pokiaľ je plošina v hornej alebo dolnej stanici. Batérie slúžia aj ako náhradný zdroj pre pohon plošiny aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Plošiny V64 a V65 sú taktiež vybavené možnosťou ručného (núdzového) pohybu.

5. Aké sú použité materiály pri výrobe plošiny a či je plošina v externom prostredí vybavená protikoróznymi materiálmi?

Ako je to pri plošinách V64 a V65

Plošiny V64 a V65 sa inštalujú vo verziách vonkajšie aj vnútorné prevedenie. Plošiny sú vybavené vonkajšími krytmi z plastu odpudzujúceho vodu a vlhkosť, čo znemožňuje korodovanie zariadenia. Pri vonkajších prevedeniach sú plošiny vybavené náterom proti vlhkosti aj vo vnútri prístrojovej časti. Vodiaca koľajnica je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou náterom odolným voči poveternostným podmienkam.

6. Spôsob ukotvenia dráhy a prevedenie vodiacej koľajnice

Ako je to pri plošinách V64 a V65

Uchytenie je urobené štandardným spôsobom do steny pomocou rozťažných alebo chemických hmoždiniek. Na požiadanie je možné urobiť uchytenie prostredníctvom stojok (do schodov, steny alebo k priľahlému zábradliu), alebo tiež pomocou samonosných stojok. Koľajnica je dvojitá s hliníkovou výplňou.(pre V64)

Pri V65 je uchytenie prevedené štandardným spôsobom do stojok uchytených do steny alebo do schodov pomocou rozťahovacích alebo chemických hmoždiniek.

Povedali o nás