Blog

Workshopy

Firma a jej aktivity

Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením. Od minulého roka septembra začala naša firma organizovať pri príležitosti svojho 10 . výročia workshopy s odbornou tematikou debarierizácie a zdvíhania osôb so zdravotným znevýhodnením . Tieto školenia boli zamerané na odbornú a taktiež širokú verejnosť , ktorá je do tejto problematiky zainteresovaná . Potešil...

Zobraziť viac

Šikmá schodisková plošina LOGIC

Produkty

Schodisková plošina LOGIC je moderné bezbariérové zariadenie vyznačujúce sa príjemným dizajnom, vďaka ktorému pôsobí na schodisku veľmi diskrétne. Schodisková plošina LOGIC je moderné bezbariérové zariadenie vyznačujúce sa príjemným dizajnom, vďaka ktorému pôsobí na schodisku veľmi diskrétne. Inštalácia plošiny je možná v interiéri, aj v exteriéri. Vodiacu koľajnicu, je možné kotviť do steny aj do schodov pomocou samonosných stojok, čo sa využíva v prípade inštalácie vo voľnom priestore. Schodisková plošina LOGIC...

Zobraziť viac

Incheba Velcon

Firma a jej aktivity

Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili na výstave v priestoroch bratislavskej Incheby . Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili na výstave v priestoroch bratislavskej Incheby .Vystavovateľov bolo menej ako predošlé roky , ale atmosféra bola priaznivá , keďže všetci vystavovatelia sa snažili prezentovať svoje produkty najlepšie ako sa len dalo .Všetci sme sa snažili odovzdať nové informácie a poznatky pre záujemcov .Naša firma Vám predstavila zariadenia...

Zobraziť viac

Naše aktivity ( zo života )

Firma a jej aktivity

Otvorenie centra pre deti s viacnásobným postihom v Banskej Bystrici . Bolo nám potešením podporiť a zúčastniť sa na otvorení centra pre detičky s viacnásobným postihom, ktorú zakladalo OZ Nožička v Banskej Bystrici pod záštitou manželov Handzušovcov a mesta Banská Bystrica. Ešte raz, prajeme veľa úspechov .

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej plošiny

Poradenstvo

1. Na akom princípe je založený pohon plošiny? Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky so zachytávačom. Ako je to pri plošinách V64 a V65 Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samosvornej prevodovky. Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie. Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do...

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej sedačky (stoličkového výťahu)

Poradenstvo

Pár užitočných rád pre tých z Vás, ktorí uvažujú nad kúpou stoličkového výťahu. 1. Aké bezpečnostné prvky sedačka obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby? Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000 Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti je uvedený obmedzovačom rýchlosti (UNI bod 7). Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch,...

Zobraziť viac

Žiadanie kompenzácie UPSVR

Poradenstvo

Kto môže žiadať o kompenzáciu Žiadosť o príspevok je treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorá oň žiada; dátum jej narodenia; adresu trvalého alebo prechodného pobytu; číslo OP; rodné číslo; lekársky nález; potvrdenie o jej príjme a o príjme ľudí, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú; vyhlásenie o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V žiadosti treba uviesť druh...

Zobraziť viac

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Poradenstvo

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý? Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť preukazujete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím resp. oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. Na koho sa môžem ešte okrem úradu obrátiť o pomoc v prípade nepriaznivého zdravotného stavu? Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „IPR“) v Bratislave je špeciálne zariadenie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Zobraziť viac

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom.

Info spravodaj

Na zákon o rodičovskom príspevku najviac doplatia rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom. Tieto rodiny dostávajú rodičovský príspevok až pokiaľ dieťa nedovŕši šesť rokov. Zníženie rodičovských príspevkov z 203,20 eura* na 160 eur tak rodine, ktorá má dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, zoberie až 3110 eur**.

Zobraziť viac

Zoznam nadácií ktoré prispievajú na kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia

Poradenstvo

Prinášame Vám zoznam niekoľkých nadácií, s ktorými máme reálnu skúsenosť s pomocou pre našich klientov Nadácie majú na stránke formulár, ktorý sa vypĺňa a obratom vám zašlú nimi požadované ďalšie podklady , ktoré budú potrebovať na zhodnotenie vašej žiadosti . www.nadaciavub.sk www.nadaciaspp.sk www.pomocjedendruhemu.sk www.nadaciaorange.sk www.socionet.sk/index.php?stav=nad www.zask.sk www.zelajsi.sk www.stpke.sk www.mirosatan.sk www.kulisek.slovanet.sk www.nadaciaharmony.sk www.pomocdetom.sk www.motylnadeje.sk www.dobryanjel.sk Konto nádeje STV mlynská dolina 845 45 Bratislava tel.: 02/60612492

Zobraziť viac

Sociálny Prešov

Info spravodaj

1. Výhody poskytované pre držiteľov preukazov ŤZP: DOPRAVNÝ PODNIK – MHD- pre držiteľov preukazu 40% z ceny cestovného lístka ( držitelia preukazov s trvalým pobytom v Prešove – cestovné za 12 € ročne, ak príjem žiadateľa nepresahuje mesačne 300 €. SAD - poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% ŽSR – poskytuje držiteľom preukazov ŤZP zľavu na cestovnom 50% Slovenská pošta: oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov Mestský úrad: Zľavy...

Zobraziť viac

Mladých invalidov zvýhodňujú

Info spravodaj

Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí invalidi môžu získať veľké dôchodky, ak sa vyznajú v zákonoch. Ministerstvo práce to chce čiastočne skorigovať. Mladí ľudia, ktorým priznajú invalidný dôchodok od januára budúceho roku, už nebudú môcť len za pár eur získať maximálny, aj viac ako tisíceurový mesačný invalidný dôchodok. Kým priemerná suma invalidného dôchodku pri invalidite vyššej ako 70...

Zobraziť viac

Stránky

Povedali o nás