Nachádzate sa tu

Velcon ocenený ako spoľahlivý a zodpovedný partner

Firma a jej aktivity

Veľmi nás teší, že našu spoločnosť pozitívne hodnotíte nielen vy, naši zákazníci, ale aj nezávislé inštitúcie, ako je Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS). NIS udelila Velconu hneď dve významné ocenenia – „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“ a „Spoločensky zodpovedný podnik“.

Ocenenie „Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“ sme získali za spoľahlivé plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania a za celkovú spokojnosť samotných verejných obstarávateľov. Sme hrdí na to, že na základe tohto priaznivého hodnotenia bola našej firme udelená Pečať spoľahlivosti. Je to pre nás silný záväzok k tomu, aby sme aj v ďalších verejných obstarávaniach naplnili vysoké očakávania štátnych organizácií a samospráv.

Rovnako si vážime aj ocenenie a pečať „Spoločensky zodpovedný podnik“. Je pre nás o to cennejšie, že spolu s nami ho z veľkého množstva až 229 086 hodnotených subjektov získalo iba 8,5 % podnikov. Potvrdilo sa tým hlavné zamerania nášho podniku, ktorým je nielen na tvorbu zisku, ale aj efektívna a zodpovedná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Povedali o nás