Poradenstvo

Ako sa dá získať invalidný vozík alebo zdravotnícku pomôcku?

Poradenstvo

Možnosti a druhy príspevkov na invalidný vozík a zdravotnícku pomôcku. Pomôcky sa dajú získať viacerými spôsobmi, no začneme s najmenej využívaným spôsobom zabezpečenia si pomôcky a to platbou v hotovosti. Tento spôsob je najmenej využívaný kvôli finančným možnostiam ťažko zdravotne postihnutých. Pri tejto forme Vám môžu pomôcť sponzori alebo nadácie, ktoré Vám radi poradíme. Ďalšia z možností je lekársky predpis. Poukaz Vám môže predpísať odborný lekár . Ak sa jedná...

Zobraziť viac

Rehabilitácia ťažko zdravotne postihnutých občanov

Poradenstvo

Na úvod je potrebné vedieť na čo slúži rehabilitácia a ako ju rozdeľujeme Rehabilitáciou nazývame metódy, ktorými sa snažíme obnoviť, zregenerovať pôvodný stav pacienta pomocou rôznych metód, techník a zariadení. Princíp rehabilitácie je komplexná rehabilitácia, ktorá je vzájomne prepojená a jej cieľom je čo najviac zminimalizovať priame aj nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia pacienta. Rehabilitáciu delíme na : - liečebnú - sociálnu - pedagogickú - pracovnú Liečebná rehabilitácia...

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej plošiny

Poradenstvo

1. Na akom princípe je založený pohon plošiny? Najbezpečnejší a najkvalitnejší pohon plošín je záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prostredníctvom samosvornej prevodovky so zachytávačom. Ako je to pri plošinách V64 a V65 Pohon: Záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče, prostredníctvom samosvornej prevodovky. Motor: 0,7 kW umiestnený na plošine, vybavený elektromagnetickou brzdou pre prípadný výpadok prúdu a prispôsobený pre ručné núdzové ovládanie. Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do...

Zobraziť viac

Čo si treba všímať pri výbere šikmej schodiskovej sedačky (stoličkového výťahu)

Poradenstvo

Pár užitočných rád pre tých z Vás, ktorí uvažujú nad kúpou stoličkového výťahu. 1. Aké bezpečnostné prvky sedačka obsahuje a či je vybavená mechanickými aj elektronickými bezpečnostnými prvkami pre bezpečnosť prepravovanej osoby? Ako je to pri sedačkách A54 a MINIVATOR 2000 Zachytávač je mechanického typu s progresívnym záberom. Do činnosti je uvedený obmedzovačom rýchlosti (UNI bod 7). Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Malé napätie v ovládacích obvodoch...

Zobraziť viac

Žiadanie kompenzácie UPSVR

Poradenstvo

Kto môže žiadať o kompenzáciu Žiadosť o príspevok je treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorá oň žiada; dátum jej narodenia; adresu trvalého alebo prechodného pobytu; číslo OP; rodné číslo; lekársky nález; potvrdenie o jej príjme a o príjme ľudí, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú; vyhlásenie o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V žiadosti treba uviesť druh...

Zobraziť viac

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý?

Poradenstvo

Ako preukážem, že som zdravotne postihnutý? Invaliditu a percentuálnu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť preukazujete úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím resp. oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. Na koho sa môžem ešte okrem úradu obrátiť o pomoc v prípade nepriaznivého zdravotného stavu? Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „IPR“) v Bratislave je špeciálne zariadenie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Zobraziť viac

Zoznam nadácií ktoré prispievajú na kompenzačné pomôcky a zdvíhacie zariadenia

Poradenstvo

Prinášame Vám zoznam niekoľkých nadácií, s ktorými máme reálnu skúsenosť s pomocou pre našich klientov Nadácie majú na stránke formulár, ktorý sa vypĺňa a obratom vám zašlú nimi požadované ďalšie podklady , ktoré budú potrebovať na zhodnotenie vašej žiadosti . www.nadaciavub.sk www.nadaciaspp.sk www.pomocjedendruhemu.sk www.nadaciaorange.sk www.socionet.sk/index.php?stav=nad www.zask.sk www.zelajsi.sk www.stpke.sk www.mirosatan.sk www.kulisek.slovanet.sk www.nadaciaharmony.sk www.pomocdetom.sk www.motylnadeje.sk www.dobryanjel.sk Konto nádeje STV mlynská dolina 845 45 Bratislava tel.: 02/60612492

Zobraziť viac

Praktické tipy Andy Pavlík Timkovej

Poradenstvo

"Všetko sa dá zvládnuť!" Ponuka zdvíhacích zariadení pre imobilných spoluobčanov je na našom trhu pomerne široká a väčšinu z nich môžete dokonca získať aj s príspevkom od štátu. Ako sa zorientovať v ponuke a ako vybrať to najlepšie vám poradí bývalá moderátorka Andy Pavlík Timková. Andy a Adam Andy Timková by o bariérach a ich prekonávaní vedela napísať celú knihu. Jej syn Adam sa narodil s detskou mozgovou obrnou a...

Zobraziť viac

Povedali o nás