Nachádzate sa tu

31. ročník Športových hier pacientov spolu s nami

Info spravodaj

Každoročne sa v Národnom rehabilitačnom centre (NRC) Kováčová konajú dva dni plné športových hier a súťaží pre súčasných aj bývalých pacientov tohto zdravotníckeho zariadenia.

Tento rok sa uskutočnil už v polovici júna 31. Ročník športových hier pacientov, na ktorých sa zúčastnilo cez 200 súťažiacich. Celá akcia bola sprevádzaná v dobrej nálade a príjemnému počasiu. Podujatie sa teší širokej obľube, čo naznačuje aj účasť bývalých pacientov, ktorí sa na akciu každoročne vracajú. Podujatie otvorila riaditeľka NRC Ing. Oľga Zábojníková, MPH. 

Spomedzi významných hostí na podujatí, ktorí venovali svoje slovo a povzbudenia všetkým súťažiacim patrili Prof. MUDr. Miron Malík, zakladateľ NRC, JUDr. Zuzana Stavrovská, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a predseda SPV a SZTPŠ Ján Riapoš, PhD. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach, akými sú basketbal, slalom na vozíku, lukostrelba, trojboj, plávanie, florbal na vozíkoch, stolný tenis, ako aj hod šípkami, oštepom, kuželkou, granátom či loptičkou. Kultúrny program dopĺňali speváci Adam Ďurica a Peter Cmorík

Spolu s nami si mohli účastníci a verejnosť prezrieť inštalácie rôznych bezbariérových zariadení a kompenzačných pomôcok pre hendikepovaných, ktoré sme im radi priblížili a mohli si ich rovnako aj vyskúšať. Plné dva dni zábavy, športu a oddychu prispeli k skvelej nálade a ďalšiemu vynikajúcemu ročníku športových hier, na ktorom sme sa s radosťou zúčastnili. 

 

 

<p><a rel="nofollow" data-cke-saved-href="https://www.sellcompare.co.uk" href="https://www.sellcompare.co.uk">Powered by SellCompare</a></p><small>Powered by <a data-cke-saved-href="https://flickrembed.com" href="https://flickrembed.com">flickr embed</a>.</small>

Povedali o nás