Nachádzate sa tu

Ako je to so servisom zdvíhacích zariadení?

Info spravodaj

 

Prednedávnom vyšiel veľmi dobrý článok, ku ktorému sa pripájame. Článok sa týkal priamo potreby vykonávania preventívnych prehliadok, servisu a revízií zdvíhacích zariadení. Faktom je, že zákazník si dnes môže poskytovateľa služieb slobodne vybrať a s tým by mali byť spojené aj dôležité informácie, ktoré je potrebné si preveriť.
 

Pred nákupom si overte aj servis a revíziu zdvíhacích zariadení

Dlhší čas sami registrujeme, že na trhu takisto pôsobia firmy, ktoré nemajú ani jedného (odborne spôsobilého) zamestnanca. Čo je ešte zarážajúcejšie - nemajú ani oprávnenie na revízie, opravy a odborné skúšky na zdvíhacie zariadenia. Takéto "spoločnosti" nedokážu dostatočne, alebo vôbec zabezpečiť legislatívou stanovené uvedenie do prevádzky, pravidelné prehliadky, servis a opravy zariadení (jedine sprostredkovane prostredníctvom rôznych iných oprávnených subjektov). 

Sme presvedčení, že tieto spomínané komplexné služby by mala vykonávať každá spoločnosť, ktorá chce dodávať alebo vyrábať zdvíhacie zariadenia pre ŤZP osoby. Problémy spojené s dodávkou zariadenia, spustením a inštaláciou - uvedením do prevádzky, ako aj s nedostatočným alebo žiadnym servisom či potrebnou revíziou, môžu mať za následok škody na majetku, alebo v najhoršom prípade škody na zdraví. Preto by ste malipri výbere každého dodávateľa zvažovať všetky faktory, ktoré môžu vplývať na samotný nákup a používanie zariadenia. Veľmi dôležitý je aj záručný a pozáručný servis a zabezpečenie logistiky náhradných dielov, aby klient pri prípadných opravách nečakal, ale mohol svoje zariadenie využívať bez problémov ďalej.
 

Ako to robíme my 

Sme jedna z mála firiem, ktorá má všetky potrebné oprávnenia pre vykonávanie revízií a opráv na vyhradených elektrických aj zdvíhacích technických zariadeniach pre imobilných. Revíznych technikov zamestnávame v trvalom pracovnom pomere, čo znamená, že máme svojich vlastných ľudí riadne zaškolených, ktorí sú plne k dispozícii počas svojho pracovného času. Podpísaním objednávky alebo zmluvy na zariadenie pre nás nič nekončí, práve naopak, náš vzťah so zákazníkom sa práve týmto začína. My sa aj naďalej staráme o Vaše  potreby a o zariadenia, ktoré sme Vám dodali, a to svedomito, zodpovedne a veľmi radi. 

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť aj o Vašich skúsenostiach a zážitkoch. A tiež nás môžete sledovať na našom blogu s ďalšími zaujímavosťami, alebo na našej Facebook stránke. Kedykoľvek nám s Vašimi otázkami môžete zavolať na bezplatnú infolinku 0800 199 060, alebo napísať na velcon@velcon.sk. Sme tu pre Vás. 

Povedali o nás