Nachádzate sa tu

S radosťou plníme sľuby - úspešne sme odovzdali tretí schodolez

Firma a jej aktivity

V roku 2018 sme sa spolu s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rozhodli vytvoriť projekt, ktorý pomôže imobilným a ŤZP ľuďom. Rozhodli sme sa podporiť organizácie, ktoré majú vo svojich priestoroch bariéru - schody, ktoré bránia imobilnej verejnosti ich plnému využívaniu. Vyžrebovali sme troch výhercov a rozhodli sme sa im venovať schodolez Vimec T09 ROBY - zariadenie na prekonávanie schodov. 

Prvý schodolez sme odovzdali na začiatku roka 2019 pre Základnú školu Veľká Paka školáčke Miške a ďalším deťom, pre ktoré je a bude zariadenie potrebné. Druhý sme odovzdali Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave a ten tretí sme s radosťou odovzdávali prednedávnom. 

Knižnica je miesto, ktoré by malo byť verejné a prístupné pre každého človeka

V Knižnici A. H. Škultétyho to do júla 2019 nebolo tak celkom možné. Práve ľudia s telesným postihnutím sa nemohli dostať na vrchné podlažie knižnice, kde viedli iba schody bez výťahu. Aj vďaka nám a nášmu schodolezu sa to podarilo a dnes si môžu aj doteraz znevýhodnení ľudia osobne vyberať knihy priamo z regálov knižnice, prečítať si knihy a časopisy, alebo použiť počítač s internetom v oddelení čitárne. Na tomto poschodí sa konajú aj rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia, na ktorých sa teraz vďaka Velcon zariadeniu Vimec T09 ROBY môže zúčastniť každý bez obmedzenia a bariéry. 

Tretí pásový schodolez pre Hontiansko-novohradskú knižnicu 

Odovzdávanie tohto posledného schodolezu v rámci projektu s Úradom komisára pre osoby so ZP prebehol slávnostne v jedno krásne slnečné popoludnie vo výbornej atmosfére spolu s naším Velcon tímom, so zástupcom Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, s pani riaditeľkou knižnice a množstvom nadšencov literatúry. Okrem oficiálneho a srdečného odovzdania schodolezu sme všetkých zamestnancov aj prítomnú verejnosť odborne zaškolili spolu s nácvikom ovládania zariadenia a predstavili im novú šikovnú pomôcku. Popriali sme im mnoho krásnych dní prekonávania schodov za riadkami dobrej literatúry a informácií pre každého a veríme, že tento darček bude pre nich len a len prínosom. 

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Sme veľmi hrdí na tento projekt, kde sa nám v priebehu roka 2019 podarilo odovzdať tieto šikovné zariadenia imobilných, ktoré veríme, že pomôžu stovkám ľudí v ich každodennom prekonávaní schodov. Ďakujeme za možnosť byť v takomto projekte a už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy a príležitosti. 

 

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Slávnostné odovzdanie schodolezu - Velcon.sk

Foto: Komisarprezdravotnepostihnutych.sk

Povedali o nás