Nachádzate sa tu

Odovzdávali sme schodolez pre budúcu školáčku Mišku v ZŠ Veľká Paka

Schodolez - Miška odovzdávanie

Firma a jej aktivity

Benefičná akcia, ktorú sme v decembri minulého roku odštartovali v spolupráci s Úradom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sa tento rok dočkala odovzdávania schodolezov Vimec T09 ROBY pre vylosované inštitúcie. Ide o zariadenia, ktoré Úrad pozná a eviduje, a ktoré sa významnou mierou snažia o sociálnu inklúziu zdravotne znevýhodnených osôb. 

V piatok 15.02. tohto roku sme s radosťou odovzdávali prvý z troch schodolezov, ktoré sme sa rozhodli venovať na miesta, kde systémové riešenia absentujú alebo nemajú dosah. Tieto miesta sme nevybrali sami, ale spoločne s Úradom komisárky pre osoby s ŤZP. Spojili sme preto naše spoločné úsilie pre dobrú vec a myslíme, že prvý výsledok je viac než povzbudivý. 

Miška a jej prvá skúška schodolezu
 

Prvý schodolez úspešne odovzdaný

Prvé zo zariadení na ktoré sa usmialo šťastie pri losovaní bola Základná škola v malej obci pri Bratislave s názvom Veľká Paka. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti tamojšieho Obecného Úradu, ktorú už čoskoro začne navštevovať nová žiačka – Miška. Miška sa na školu už teraz veľmi teší a schodolez Vimec T09 ROBY jej pomôže využívať pri vzdelávaní celý školský objekt bez akéhokoľvek obmedzenia. 
 

Slávnostného odovzdávania schodolezu v priestoroch školy, sa okrem nás z Velconu zúčastnili aj pani komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, pani riaditeľka Úradu Mgr. Eva Megová, pani riaditeľka školy Mgr. Anetta Bežová a pán starosta obce Ivan Seňan.

 

 

 

Sme radi a sme nesmierne hrdí, že môžeme byť pri tom, keď sa odstraňujú medzi nami bariéry.Nielen tie architektonické, ale aj medziľudské, ktoré vznikajú predsudkami – ak nemáme s niečím konkrétnu skúsenosť, napríklad so špecifickými potrebami hendikepovaných osôb. Na malú Mišku sa už takisto tešia aj jej budúci starší spolužiaci, ktorých pri odovzdávaní vo svojej budúcej triede ich nová spolužiačka aj navštívila. Miške prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa školských úspechov.

Odovzdaný schodolez pre Mišku

Povedali o nás