Bezbariérové mapy postupne pribúdajú - Svitá na lepšie a uvedomelejšie časy

Info spravodaj

Zachytili ste už slovné spojenie „bezbariérová mapa“ či „bezbariérové mapy“? Pokiaľ nie, pravdepodobne patríte medzi tých šťastnejších, pohybovo zdatných ľudí, ktorí si nepotrebujú vopred dôsledne plánovať cestu do obchodu, k lekárovi, či na nejaký výlet tak, aby sa mali šancu bezpečne a v ideálnom prípade aj svojpomocne dostať až do cieľa.

Medzi nami však žije množstvo ľudí, ktorí toto šťastie nemajú. Sú odkázaní na invalidný vozík, barle, rôzne pomôcky pre imobilných,... Ale neraz medzi nich patria aj seniori, ľudia po operáciách, ktorým napr. nohy dočasne neslúžia tak ako by mali, či mamičky s kočíkmi a i. Takže vidíte, že táto skupina je pomerne rozsiahla.

 

Práve preto sa viaceré kraje a mestá chopili iniciatívy a postupne vytvárajú a dopĺňajú tzv. bezbariérové mapy, resp. mapy bezbariérovosti.

 

O čo vlastne pri bezbariérových mapách ide?

Pokiaľ je človek pohybovo zdatný, nad mnohým nemusí rozmýšľať:

  • nepotrebuje vedieť, kde je vyšší a kde nižší obrubník, lebo jednoducho urobí krok a prekoná akékoľvek vyvýšenie,
  • nepotrebuje rozľahlejší priestor, aby sa mohol vyhnúť prípadným prekážkam, lebo ich jednoducho prekročí či preskočí,
  • nepotrebuje špeciálne prispôsobené schody, lebo zvláda akékoľvek, možno si len v duchu pošomre, že by sa o ne bolo treba viac starať a udržiavať ich čisté a nerozbité,
  • nepotrebuje vedieť, či je do konkrétneho objektu zabezpečený bezbariérový vstup a celkovo bezbariérový prístup,
  • či sa v  ňom nachádza aj WC s madlom,
  • ani či je na priľahlom parkovisku aj parkovacie miesto pre vozíčkara,
  • nepotrebuje poznať prístupnosť jednotlivých objektov – ako napr. popisy križovatiek, priechodov pre chodcov, nájazdov, umiestnenia výťahov pre imobilných,
  • a hlavne nepotrebuje pomoc iných.

 

Ale mnohí z nás tieto informácie potrebujú. Preto postupne vznikajú bezbariérové mapy a rôzne mobilné aplikácie, ktoré prinášajú komplexnejšie informácie o bezbariérovosti, napr.:

 

Sú to informačné platformy, z ktorých sa človek dozvie, či danú cestu zvládne sám, ale si musí zabezpečiť pomoc (asistenta), ak chce svoj cieľ úspešne dosiahnuť.

Našťastie si už kraje i mnohé mestá uvedomili, že takéto mapy sú naozaj dôležitou súčasťou komfortného, plnohodnotnejšieho  a aj rovnoprávnejšieho života. Vlastnú mapu bezbariérovosti už majú napr.:

 

A my úprimne veríme, že takéto projekty budú neustále pribúdať. A bariéry ubúdať.

Pokiaľ viete o ďalších existujúcich mapách či aktivitách, dajte nám vedieť, veľmi radi ich podopĺňame.

 

Fotografia: Unsplash.com

Povedali o nás