Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej bez bariér s podporou firmy Velcon

Info spravodaj

Špecializovaný liečebný ústav Marína prechádzal veľkými zmenami už v minulom roku.

Jednou významnou zmenou bolo otvorenie Detskej špecializovanej rehabilitačnej nemocnice v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Ďalšou významnou novinkou bolo vybudovanie nového nerezového termálneho bazéna, ktorý dnes vytvára krásne a moderné prostredie pre pacientov.

Popri všetkých významných zmenách a aktivitách, ktoré s veľkým nasadením rieši Špecializovaný ústav pre svojich pacientov, je dôležité pripomenúť riešenia bezbariérovosti a zariadenia k nácviku chôdze, ktoré v spolupráci s firmou Velcon spol. s.r.o. rozšírili možnosti pacientov tohto liečebného ústavu.

 

Marína Kováčová - Stropný zdvihák

 

Stropný zdvihák Human Care nad bradlovým chodníkom zabezpečuje bezpečný nácvik chôdze pre pacientov. Novoinštalovaná schodisková sedačka Minivator 1000 sprístupnila schodisko k jedálni a administratívnym miestnostiam pre vozičkárov.

Otázka debarierizácie je veľmi dôležitá pre vytvorenie rovnakých možností pre všetkých a hlavne je to neodmysliteľná súčasť zabezpečenia ľudskej dôstojnosti a možnosti aktívneho začlenenia sa do spoločnosti ľuďom s pohybovým hendikepom.

 

Schodisková sedačka pre imobilných - Minivator 1000

 

Všade, kde je to možné, sa zapájame do činností, ktoré významne prispievajú k zlepšeniu prístupu, ale aj k starostlivosti o pacientov v domácom prostredí.

 

Rehabilitačné centrum - ŠLU Marína Kováčová

Povedali o nás