Škola – základ života. Aj v pracovnom živote a v dospelosti

Firma a jej aktivity

Vždy sa snažíme hľadať a vidieť vo všetkom aspoň niečo pozitívne. Riešiť všetky vzniknuté situácie s čo najväčšou pokorou a vnútorným pokojom. A ak sa to čo i len trošku dá, vkladáme do svojej práce aj kúsok nadšenia. S tým pocitom sa nám potom funguje o čosi príjemnejšie a ľahšie.

Asi sa zhodneme, že tento rok bol veľmi náročný. Avšak práve súčasná situácia podporila (v mnohých prípadoch možno dokonca prinútila vytvoriť či rozvinúť) väčší priestor pre zlepšenie systému online-ovej výučby. Vo všetkých oblastiach. Takže  ruka v ruke s ňou sa zároveň naplno rozvinul aj fenomén dištančného tréningu.

Vzdelávať sa musíme. Je to základ napredovania. Preto ak chceme ako spoločnosť kráčať vpred, vzdelanie nemožno z tohto procesu v žiadnom prípade vynechať. To isté, samozrejme, platí aj pre nás vo firme. Zariadenia sa neustále zdokonaľujú, inovujú, zlepšujú. Vďaka všadeprítomnej informatizácii a nástupu SMART riešení kráča technika míľovými krokmi vpred. Prirodzene, výnimkou nie sú ani zdvíhacie zariadenia.

 

Online vzdelávanie - Velcon

 

Vďaka dokonalej symbióze a vhodnému partnerstvu medzi našou spoločnosťou Velcon, ktorá je v tomto smere bezpochyby lídrom na slovenskom trhu, a najsilnejšími výrobcami v Európe, Vám na náš domáci trh prinášame len to najlepšie, čo sa dnes vo svete zdvíhacích zariadení vyrába. Práve prechodom na dištančné (online-ové) vzdelávanie zvládame stále rozširovať svoje vedomosti v oblasti debarierizácie, možností pomôcok pre imobilných či pri vytváraní rôznych bezbariérových projektov. Aby sme tohto všetkého boli schopní, musíme, samozrejme, zodpovedne pristupovať aj ku vzdelávaciemu procesu.

Keďže je v momentálnej situácii bezpečnejšie ostať „doma“ a eliminovať stretávanie sa so širším kolektívom, tak sa aj naše produktové školenia a technické tréningy prirodzene presunuli do online-ového priestoru. Síce sme si na obed nemohli dať sendvič s čerstvými „darmi mora“ či iné jedálenské potešenia, ako to bežne v Taliansku, v Holandsku či vo Švédsku u našich partnerov robievame, no potešila nás aspoň expresná donáška pizze od nášho dvorného kuchára zo susedného Badína. Apropo, nezdá sa Vám, že sa aj tá donášková pizza výrazne zlepšila?

Povedali o nás