Nachádzate sa tu

Výťahy a plošiny pre imobilných alebo rozdiel medzi klasickým výťahom a plošinou pre imobilných

Poradenstvo

Často krát sa stretávame s otázkou aký je rozdiel medzi klasickým osobným výťahom a plošinou pre imobilných ktorá vyzerá rovnako ako výťah, no nazýva sa inak. Pokúsime sa vám v tomto článku pár slovami opísať rozdiely.

Zvislá plošina pre imobilných a výťah sa naozaj niekedy na pohľad skoro nelíšia a predsa sú to principiálne iné zdvíhacie zariadenia a riadia sa rozličnými predpismi a normami. Okrem toho sa aj technicky navzájom líšia. Napríklad kabína osobného výťahu je vždy uzavretá zo všetkých strán (okrem tých starých výťahov, kde neboli kabínové dvierka),  čo v prípade plošiny pre imobilných nie je nutné a pravidlom je prevedenie len s jednou stenou kabíny plošiny. 

Prečo je to pri výťahu inak ako pri plošine? 

Je to z toho dôvodu, že celková bezpečnostná stránka je iná pri výťahu a iná pri zdvíhacej plošine pre imobilných. Pri všetkých zdvíhacích zariadeniach pre imobilné osoby je takzvané kontinuálne alebo nútené ovládanie zariadenia. Znamená to, že tlačidlo jazda, musí byť tlačené počas celej jazdy zdvíhacej plošiny. Pokiaľ sa tlačidlo pustí počas jazdy, plošina jednoducho v tej chvíli zastane. Samozrejme sa musí tlačidlo opäť tlačiť aby sa plošina pohla ďalej. Pri výťahu sme zvyknutý raz stlačiť želané tlačidlo s voľbou poschodia a vezieme sa do cieľovej stanice. Tu je rozdiel v bezpečnosti prevádzky. 

Pri výťahoch kde nás to vezie na povel jednorázového stlačenia musia byť plné všetky steny kabíny aby nedošlo k priamemu kontaktu osôb so šachtou a inými časťami výťahu. Pri plošine je samozrejme šachta zabezpečená tak, aby keď aj dôjde ku kontaktu s ňou, nevznikla strižná hrana, ktorá by zapríčinila neželaný kontakt alebo úraz. Pri nútenom tlačení – ovládaní plošiny pre imobilných sa predpokladá že vozičkár sediaci na vozíku ale i jeho doprovod, nebude súčasne jednou rukou držať tlačidlo jazdy a druhou sa dotýkať steny šachty alebo medzier medzi plošinou a šachtou.

Zásadný rozdiel v prevádzke výťahu a plošiny pre imobilných je ale ten, že plošinu môže používať len zaškolená osoba v obsluhe. Pri výťahoch nám stačia bezpečnostné pokyny priamo vo výťahu a môže ho používať každý. Neznamená to však, že by plošiny pre imobilných boli menej bezpečné ako výťahy, ale znamená to že ich účel použitia je iný ako u klasických osobných výťahov. 

Zdvíhacie plošiny pre vozičkárov nie sú určené na verejné miesta s veľkou frekvenciou prevádzky. Sú skorej určené do súkromných priestorov, domácich rezidencií ale i do verejných miest kde chodí napr. určitý počet ľudí, ktorí sú zaškolený v obsluhe alebo kde nie je problém zaškoliť osoby z hľadiska počtu a plynulosti prevádzky napr. menšie zdravotné strediská atď. Zvislé plošiny sa často krát používajú tým spôsobom, že nie sú voľne prístupné verejnosti napr. v nemocnici ale sú vyhradené len pre použitie pre vozičkárov alebo mamičky s kočíkmi, ktorých na výťahu pre imobilných sprevádza napr. personál danej inštitúcie. 

Ďalším rozdielom medzi plošinou a výťahom je napr. ich rýchlosť ale i možnosť do akej výšky zdvihu môžu byť inštalované. Kým výťah sa inštaluje aj do niekoľko desiatok poschodí, plošiny majú maximálny zdvih cca 5 poschodí. Preto pokiaľ zvažujete kúpu výťahu alebo zvislej zdvíhacej plošiny, na menšie zdvihy je vhodná aj plošina, no pre vyššie verzie odporúčame výťah napr. aj z dôvodu trvania jazdy výťahu. Mnoho krát nás oslovujú ľudia s požiadavkou o dodanie plošiny pre imobilných aj z dôvodu ceny resp. rozdielu v cene medzi klasickým výťahom a plošinou pre vozičkárov. Je pravdou, že spravidla cena plošiny je o veľa nižšia (v závislosti od zložitosti resp. atypickosti riešenia) ako pri osobnom výťahu. Treba však povedať aj tú vec, že dnes už aj plošiny pre imobilných sú bežne dodávané s plnými stenami kabíny so všetkých strán, kedy sa už naozaj líši od výťahu len minimálne. 

Ak ste si nie istý pri výbere a rozhodnutí či investovať do výťahu alebo do plošiny pre imobilné osoby, zavolajte nám na naše bezplatné číslo 0800 199 060 a dohodnite si obhliadku priamo na plánovanom mieste inštalácie a spoločne s vami zhodnotíme vhodnosť jedného alebo druhého riešenia. 

Povedali o nás