O čom je karta výhod ZŤP od Velconu?

Produkty

Vážení klienti a všetci ktorých sa nejakým spôsobom či už priamo alebo nepriamo týka naša činnosť a špeciálne naša Karta výhod ZŤP. Chceme vám týmto ešte viac povedať o zmysle, funkcii a možnostiach Karty výhod ktorú sme vydali a ktorá zaznamenáva veľké ohlasy a záujem.

Karta výhod od Velconu nie je iba čisto zákazníckou kartou alebo klasickou vernostnou kartou ako sme zvyknutí v rôznych predajniach alebo obchodných sieťach. Dnes veľa predajcov a firiem ponúka zákaznícke alebo zľavové karty pre svojich klientov a motivujú ich takto k nákupom svojich produktov. 

Karta výhod ZŤP od Velconu je však ešte niečo viac ako len klasická bonus karta pre nákup produktov Velcon.

Sme ľudia ktorí pracujú s klientelou telesne hendikepovaných ľudí už veľa rokov a poznáme veľmi dobre potreby a možnosti ľudí ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí. Vieme a sme si plne vedomí,  že často krát nemajú možnosť si zaplatiť a odfinancovať niekedy i životne dôležité veci  ako sú lieky, liečby, rehabilitácie či iné veci dennej potreby. 

Preto sme zvolili spôsob pomoci tým, ktorí sú medzi nami s telesným postihnutím a to tak, aby bol pre nich užitočný aj bez toho aby sme od nich vyžadovali predošlí nákup našich pomôcok alebo kúpu iných zdravotných kompenzačných pomôcok. Karta výhod ZŤP od Velconu pomáha každému ZŤP človeku už od momentu ako si ju aktivoval. Nemusí čakať alebo byť nútení realizovať nejaký objem nákupu aby vôbec bol odmenený nejakým bonusom. Toto je diametrálne odlišná charakteristika a spôsob prístupu zákazníckej karty. Osoba ktorá si aktivuje kartu výhod, už pri prvom nákupe zdravotníckych pomôcok alebo invalidných vozíkov na mieru, či úpravách automobilu pre imobilných nakupuje omnoho výhodnejšie a so zľavami či nadštandardnými službami ktoré vždy súvisia s predajom týchto pomôcok. Inými slovami Velcon poskytne výhodné nakupovanie ľudom s telesným hendikepom v rôznych oblastiach pomôcok a sférach zdravotného postihnutia (nie len imobilita) bez toho, aby si niečo vo Velcone museli niekedy kúpiť či objednať. 

Tento moment dáva tejto Karte ten iný, ľudský rozmer nezištnej pomoci, kde motivácia k nákupu práve u nás a našich produktov je až sekundárnym cieľom. Ak si niekto výhodne nakúpi pomôcky a nikdy neuskutoční nákup vo Velcone, môže byť slobodný v tom, že bonusy a zľavy z tohto programu výhod môže využívať i naďalej a bez obmedzenia. Karta sa snaží pokryť všetky potreby a pomôcky pre imobilných (nie len) ktoré takýto občan potrebuje napr. bariéry, inv. Vozíky, úpravy aut, presun imobilných, hygiena, kúpeľňa či iné potreby. Chceme a budeme na tom zakladať aby všetky tieto výhody boli slobodne dostupné bez podmienky predošlých nákupov. Samozrejme tento program Karty výhod nechceme len jednorázovo a staticky vydať a potom ďalej nič. 

Naším zámerom je tento kvalitný bonusový systém výhod neustále dopĺňať a obohacovať o ďalšie výhody, zľavy a akcie a to nie len tie finančné, ale i nefinančné v podobe dôležitých a vzácnych informácií zo sveta imobilných a zdravotne postihnutých, ktorými mimochodom môžeme byť kedykoľvek aj my sami, ktorí si dnes povieme že sme tí zdraví. 

Preto je dobré byť držiteľom Karty výhod ZŤP od Velconu, lebo aj do budúcna budeme pre vás všetkých vytvárať čo bude v našich silách a možnostiach,  aspoň trochu ozajstných a reálnych výhod, nie len v podobe slov a falošných prísľubov ale tých skutočných výhod, ktoré vám spôsobia RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ.

Váš Velcon 

Povedali o nás