Nachádzate sa tu

Spojili sme sily s Úradom komisará pre zdravotne postihnutých a vzniká z toho niečo zaujímavé

Úrad komisára pre zdravotne postihnutých

Info spravodaj

Spolu s ľuďmi z Úradu komisára pre zdravotne postihnutých sme sa stretli a diskutovali o vzájomnej spolupráci a prieniku našich smerovaní vo veciach pomoci imobilným a ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP). Úlohou úradu je preverovanie podnetov týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky a rovnako poskytujú poradenstvo v týchto veciach. Každý sa snažíme pomáhať svojím dieľom a preto nás veľmi teší, že sme začali spoločne spolupracovať. 

Je pre nás veľkou cťou, že sme spoločne zrealizovali prvú ideu darovaním troch schodolezov a podporili tie organizácie, ktoré majú ťažkosti s odstraňovaním bariér aj vďaka našim zariadeniam. Už teraz sa tešíme na spoluprácu pri ďalších skvelých myšlienkach a projektoch.

Povedali o nás