Nachádzate sa tu

Snažíme sa byť spoločensky zodpovednou firmou a podporovať aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Firma a jej aktivity

Okrem toho, že sa pravidelne zapájame do projektov, kde môžeme svojimi produktami pomôcť aj tým, ktorí to najviac potrebujú a snažíme sa aj vďaka našim príspevkom a článkom rozširovať povedomie o zariadeniach pre imobilných, tak si ako firma uvedomujeme celospoločenskú zodpovednosť celkovo v oblasti zdravotníctva. Práve mladí ľudia, ako sú študenti vedia byť hnacou silou našej spoločnosti a posunúť možnosti zdravia a zlepšovania kvality života do modernejších rozmerov s novými možnosťami, svojim prístupom či inováciami. Uvedomujeme si význam podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ich podpora kvalitného vzdelávania je plne v súlade s našimi hodnotami v spoločnosti Velcon. 
 

 

Pomohli sme zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici

Veľmi nás teší každá jedna možnosť spolupracovať s nejakou organizáciou alebo zariadením pre dobrú vec. A práve jednou z takýchto spoluprác bol aj prienik našich spoločných hodnôt, v ktoré veríme a snažíme sa ich šíriť ďalej, konkrétne so Slovenskou zdravotníckou Univerzitou v Banskej Bystrici. 

 

Dňa 26. marca 2019 sme dekanke Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici odovzdali priamo do rúk sponzorský dar – nosiče balistických plátov. Ide o taktickú vestu, ktorá je navrhnutá takým spôsobom, aby dodržiavala štandardy maximálnej ochrany, mobility a pohodlia pri nosení. Využíva sa predovšetkým na nosenie individuálnej balistickej ochrany a používa sa hlavne v teréne pre potreby rôznych ozbrojených zložiek a miesta nasadenia. 

 

Tento dar sme venovali Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU, ktorý budú študenti využívať v pregraduálnom  i sústavnom vzdelávaní zdravotníckych záchranárov. Ide o využitie pomôcky v reálnom výcviku, pretože katedra vyučuje aj taktickú a vojnovú medicínu. Dekanka fakulty sa poďakovala za sponzorský dar a vyjadrila presvedčenie, že bude v dobrých rukách. 

 

My sa rovnako tešíme, že sme aj takto mohli prispieť k zlepšeniu kvality nášho vzdelávania v oblasti zdravotníctva a veríme, že sa čoskoro budeme môcť podieľať na ďalších zaujímavých spoluprácach, projektoch a pomoci. 

Povedali o nás