Nachádzate sa tu

Rozdávali sme radosť v podobe 3 schodolezov tým, ktorí to najviac potrebujú

Rozdávali sme schodolezy pre imobilných

Firma a jej aktivity

 V rámci spoločných pracovných stretnutí sme v spoločnosti Velcon vytvorili myšlienku, ktorá sa týkala zorganizovať benefičnú akciu.  Tento náš nápad sa zo strany Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím stretol s pozitívnym ohlasom a tak sme sa do toho pustili. 

 

Idea vyzrela do reálnej podoby a podarilo sa nám poskytnúť formou daru, presne 3 kusy schodolezov Vimec T09 – ROBY pre vybrané inštitúcie, zariadenia. Ide o zariadenia, ktoré Úrad pozná a eviduje, a ktoré sa významnou mierou snažia o sociálnu inklúziu zdravotne znevýhodnených osôb.

 

Schodolezy pre dobrú vec

V tomto smere určite zohráva svoju úlohu aj fakt, že zabezpečiť bezbariérový vstup nie je pre takéto zariadenia vôbec jednoduché. Poväčšine disponujú obmedzenými finančnými zdrojmi a mechanizmus podpory pre takéto inštitúcie doslova chýba.

 

Vzhľadom k širšiemu záujmu sme nakoniec inštitúcie žrebovali, ako môžete vidieť aj na fotografiách. Vyžrebovaným zariadeniam sme s radosťou venovali pásové schodolezy. Dúfame, že sa z milej akcie stane tradícia, ktorá pomôže stanovenému cieľu – odstraňovať bariéry a zmierňovať sociálny dopad telesného hendikepu.

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Žrebovanie obdarovaných organizácií najnovším schodolezom

Povedali o nás