Sme tu pre Vás aj v týchto výnimočných časoch

Info spravodaj

Vážení klienti, milí priatelia, 

18 rokov je našim cieľom a zároveň poslaním prinášať radosť z bežných dní ľuďom, ktorí nemajú alebo majú len obmedzenú slobodu pohybu nie len prostredníctvom kvalitných bezbariérových riešení, ale aj kultúrou našej spoločnosti postavenej na pilieroch dôvery a priazne našich klientov. O to väčšiu zodpovednosť prijímame v týchto dňoch, kedy šírenie nákazy COVID-19 rezonuje v každom z nás.

 

 

Zdravie našich zamestnancov a zákazníkov je našou najvyššou prioritou. V záujme ochrany Vás a takisto aj našich pracovníkov poskytujeme naše služby s dôrazom na bezpečnosť, mimoriadne hygienické opatrenia a realizáciu procesov aj bezkontaktne v najvyššej možnej miere.

Uvedomujeme si, že v aktuálnej situácii je kľúčová nie len bezpečnosť, ale aj Vaša mobilita a schopnosť sa dopraviť, premiestniť alebo obslúžiť základné fyziologické potreby a to nie len v  núdzových situáciách, ale v každodennom bežnom živote. 

Aj preto sme pripravení Vám poskytnúť maximálny servis a podporu pri riešení Vašich požiadaviek. Servisné úkony a odborné prehliadky naďalej zabezpečujeme predovšetkým pre súrne prípady pokiaľ nás o to zákazník požiada, samozrejme pri dodržaní prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Predaj a montáž zdvíhacích zariadení pre vás zabezpečujeme naďalej a sme schopní väčšinu našich zariadení a komponentov dodávať promptne zo skladu.

V súvislosti s aktuálnou situáciou si ešte o to viac vážime Vašu dôveru a priazeň. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí všetko zvládnuť a splniť Vaše očakávania.

Týmto vám chceme popriať aj napriek obmedzenému pohybu a kontaktu s blízkymi ale o to hlbšie prežitie VELCONočných sviatkov.

Dbajte prosím na svoju bezpečnosť. Prajeme Vám pevné zdravie.

Mgr. Michal Mikula – konateľ/riaditeľ spoločnosti

Povedali o nás