Velcon na Moderných Stavbách 2024: Vzdelávame v inovatívnych bezbariérových riešeniach

Vzdelávame v inovatívnych bezbariérových riešeniach

Firma a jej aktivity

Už viac ako 20 rokov sa venujeme debarierizácii stavieb, domácností a verejných inštitúcií na Slovensku, a preto sme radi, že môžeme byť súčasťou odborných seminárov a stretnutí organizovaných v rámci projektu Moderná Stavba 2024.

Naša účasť na týchto podujatiach nám umožňuje nielen prezentovať naše najnovšie riešenia, ale aj aktívne sa podieľať na vzdelávaní a zdieľaní poznatkov v oblasti stavebníctva a architektúry s dôrazom na debarierizáciu.

Účasť na významných odborných seminároch

V roku 2024 sa zúčastníme viacerých významných odborných stretnutí po celom Slovensku, vrátane miest ako Trnava, Trenčín, Košice a Bratislava. Tieto podujatia poskytujú jedinečnú príležitosť pre odborníkov z rôznych oblastí, aby sa stretli na jednom mieste, diskutovali o najnovších trendoch a vymieňali si skúsenosti. Pre nás je to ideálna platforma na predstavenie našich exkluzívnych domácich výťahov a bezbariérových riešení, ktoré sú určené pre privátny aj verejný priestor.

Kde ste nás mohli alebo môžete ešte vidieť:

 

  • Trnava – 16. 05. 2024
  • Trenčín – 23.05. 2024
  • Košice – 20. 06. 2024
  • Bratislava – 13.11. 2024

Spoločný rast a vzdelávanie v oblasti debarierizácie

Sme presvedčení, že vzdelávanie je celoživotná cesta, a preto sa s nadšením zapájame do týchto odborných seminárov. Naša prednáška spojená s výstavnou expozíciou umožňuje nielen prezentovať naše inovácie, ale aj interaktívne komunikovať s odbornou verejnosťou, získať cennú spätnú väzbu a rozširovať našu sieť kontaktov. S každou účasťou na týchto podujatiach prispievame k lepšiemu informovaniu a vzdelávaniu v oblasti moderného stavebníctva a dizajnu.

Budúcnosť je plná možností debarierizácie

S nadšením očakávame nadchádzajúce podujatia a sme pripravení pokračovať v našej misii debarierizácie prostredia. Využitie príležitostí na diskusiu, informovanie a spätnú väzbu nám umožňuje neustále zlepšovať naše produkty a služby, čím prispievame k vytváraniu prístupnejšieho a inkluzívnejšieho sveta.

Sme radi, že môžeme byť súčasťou týchto odborných stretnutí a tešíme sa na ďalšie stretnutia s odborníkmi z rôznych oblastí po celom Slovensku. Spoločne môžeme dosiahnuť viac a prispieť k lepšej budúcnosti pre všetkých.

Plánujete sa zúčastniť podujatia? Ak nás uvidíte, pristavte sa pri nás mimo prednášok a radi sa s vami zoznámime aj osobne. Tešíme sa na stretnutie!

 

Povedali o nás