Nachádzate sa tu

Pomohli sme odstrániť nielen bariéru schodov, ale aj bariéru k viere, nádeji a Bohu

Firma a jej aktivity

Evanjelická farnosť v Bratislave chcela sprístupniť brány svojho kostola aj ŤZP ľuďom, ľuďom na invalidných vozíkoch. Ich bariérou boli však schody, ktoré bránili prísť komukoľvek bez ohľadu na telesnú kondíciu a postihnutie na bohoslužbu. 
 

Pomocou schodolezu sme odstránili bariéru pre ľudí odkázaných na invalidný vozík

Je veľmi smutné, že práve schody sa pre ľudí na vozíku a ŤZP ľudí stávajú tou najväčšou bariérou v živote a bežných veciach, ktoré si my každodenne ani neuvedomujeme. Viera a nádej je pre týchto ľudí tou najdôležitejšou silou, ktorú sa evanjelická farnosť snaží v ľuďom podporovať. A my sme svojou troškou pomohli a podporili práve bezbariérovosť. 

Velcon - Pomoc arcidiecéze s našim schodolezom
 

Preto sme sa rozhodli, že pomôžeme aj my

Evanjelická farnosť nás oslovila, či by sme im pomohli. My sme s radosťou požiadavku prijali a sme veľmi radi, že ako svojimi produktmi, tak aj pomocná ruka našich ľudí z Velcon mohla ľuďom na vozíku pomôcť prekonať schody až na bohoslužbu. Niekto by to nazval filantropia a pre nás to je - vždy a radi pomôžeme.   
 

Ak je bariéra k Bohu, tak my Vám ju vyriešime” - Velcon, buďte slobodní

Aj takýmito peknými slovami nás definovala evanjelická farnosť a ako vidieť aj na fotografiách, my sa tešíme hlavne zo samotných úsmevov ľudí, ktorým sme pomohli a spravili im deň lepším, krajším a šťastnejším. Práve vďaka našim pásovým schodolezom a ľuďom z tímu Velcon sme bezpečne a pohodlne presunuli ľudí na invalidnom vozíku tam, kde potrebovali. 

Sme veľmi radi, že sme sa so všetkými tými ľuďmi mohli stretnúť, pomôcť im a ukázať, aké dnes existujú možnosti a pomôcky pre imobilných na prekonanie tých najväčších bariér - schodísk.

Povedali o nás