Nachádzate sa tu

Dostaneme Ťa do školy

Firma a jej aktivity

Tak znie názov úspešného grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA.

Odstraňovaním architektonických bariér na vybraných školách sme sa súčasťou tohto programu stali aj my. Ide o ďalší projekt, ktorý nás napĺňa hrdosťou. Je to satisfakcia za roky zodpovednej práce celého VELCON tímu

K našim firemným prioritám patrí aj podpora vzdelávania, preto sme boli veľmi radi, že môžeme priložiť ruku k dielu. Na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je totiž často nevyhnutné prekonať množstvo prekážok. Spoločnými silami sa nám darí odstraňovať bariéry, ktoré komplikujú každodenný život žiakov s postihnutím. Školám chceme dať možnosť vytvoriť priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Špeciálne výťahy pre imobilných sú jedným zo spôsobov, ako k tomu prispieť. 

V tomto školskom roku boli v grantovej schéme Dostaneme ťa do školy úspešné tri školy zo západného Slovenska, ktoré navštevujú žiaci s mobilným hendikepom. Sú to:

• Základná škola vo Veľkých Levároch

• Základná škola v Starej Turej

• Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne

 

Stoličkové výťahy do základných škôl

V spomenutých základných školách sa ukázalo ako vhodné riešenie montáž stoličkového výťahu ACORN 180. Tento výťah pre imobilných má totiž okrem samotnej pomoci pri presúvaní po schodoch ešte jednu výhodu, a tá je nemenej dôležitá. Pri využívaní stoličkového výťahu je potrebná asistencia pri presadaní hendikepovanej osoby z invalidného vozíka na výťah a naopak. To pozýva zdravý kolektív k nezištnej pomoci, ktorú spolužiak s hendikepom nevyhnutne potrebuje. V detskom veku je to stále skôr zábava, no získaná skúsenosť s pomocou osobe s postihnutím má na kolektív pozitívny vplyv. Ľahšie sa tak naučí prijímať spolužiaka s hendikepom ako plnohodnotného člena triedy, ktorý má možno špecifické potreby, no ináč sa od majority ničím neodlišuje.

 

A schodisková plošina na strednú školu

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne ešte čaká na „požehnanie“ od svojho zriaďovateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, pretože dodanie a montáž šikmej schodiskovej plošiny VIMEC V65je potrebné dofinancovať z interných zdrojov. Šikmá schodisková plošina poskytne študentovi s telesným hendikepom vysokú mieru samostatnosti, dá sa totiž ovládať a používať priamo z invalidného vozíka. Samozrejme, za predpokladu, že to konkrétny hendikep dovolí, a osoba obsluhujúca plošinu bude riadne zaškolená do jej obsluhy.

 

Stoličkové výťahy a plošiny do každej školy?

Vo VELCONE sa z tohto projektu obzvlášť tešíme. Výťahy pre imobilných sú na slovenských školách, žiaľ, ešte stále viac luxusom ako samozrejmosťou. Rozširovanie ich počtu nám robí veľkú radosť, pretože to, čo sa nám zdá ako malá pomoc, je pre žiakov s postihnutím naozaj veľký posun a výrazné zjednodušenie celého vzdelávacieho procesu. Kiežby sa takýchto projektov v budúcnosti realizovalo viac. Vždy radi a ochotne priložíme ruku k dielu. 

Povedali o nás