Referencie

Máme vyše 7000 inštalácií zdvíhacích a bezbariérových zariadení na Slovensku. Pozrite si niektoré z nich.

 

Na tomto mieste Vám, veríme, v prehľadnej forme prinášame referencie zo všetkých kategórií produktov, ktoré pre Vás už dlhé roky inštalujeme, tzn. stručné informácie o inštalovaných schodolezoch, stoličkových výťahoch, stropných zdvihákoch, zvislých zdvíhacích plošinách, šikmých schodiskových plošinách, úpravách áut pre ŤZP či nájazdových rámp. V kompaktnej forme Vám predstavujeme ukážky z  realizovaných projektov, pričom medzi nimi nájdete aj priamo referencie a  skúsenosti našich zákazníkov. Môžete tu vidieť aj tzv. „filter“, resp. možnosti, takže si viete pozrieť rovno typ zariadenia, o ktoré máte záujem.

Ukážky projektov

Debarierizácia policajnej stanice

Bezbariérový prístup pomocou výťahu Aritco 7000

Výťah pre verejnú budovu v Banskej Bystrici

Domáci výťah pre pacienta odkázaného na invalidný vozík

Zvislá zdvíhacia plošina Strategos na zjednodušenie každodenných presunov

Výťah Aritco 7000 pre základnú školu v Žiline

Domáci výťah Aritco 7000 v peknom prostredí

Zubné stredisko Bardejov

MŠ Pavčina Lehota

Základná škola Cífer

Zdravotné stredisko Sereď

Klub dôchodcov ul. SNP, Veľký Krtíš

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

Penzión Strachan family, Demänovská Dolina

Základná škola Ľubotín

DSS Sereď

Rímskokatolícka cirkev - biskupstvo Rožňava

Obec Petrovice

Obecný úrad Malý Slavkov

Spojená škola Lendak

DSS Studienka

Obecný úrad Lúčky

Zariadenie pre seniorov Beluša

Zdravotné stredisko Kokava nad Rimavicou

OR PZ Dolný Kubín

Lekáreň, Zdravotné stredisko Spišská nová Ves

OO PZ Liptovská Osada

NÁRUČ n.o. Komárno

Stredná odborná škola dopravná Žilina

Obecný úrad Petrovany

Majster Centrum, Spišská Nová Ves

SZŠ Trnava, ul. Daxnerova

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

TRW výrobný závod, Nové Mesto nad Váhom

Bardejovské kúpele

Mestská Plavareň Košice

OC IV. – Košice – sídlisko KVP

DSS Dôstojnosť Horné Štitáre

Železiarne Podbrezová, Zdravotné stredisko

Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola J. Vojtaššáka Žilina

Zdravotné stredisko Martin

Sokolovňa Senica

Administratívna budova DHZ Pole

Dom kultúry Liptovský Mikuláš – zvislá plošina E07

Gabriela, n. o. DSS Snina

Aquarelax, Dolný Kubín

Komunitné centrum Podsadek

Špeciálna základná škola Kolárovo

Podtatranské múzeum, Poprad

MyMamy, o.z. Prešov

Letohrádok Dardanely Markušovce

Námestie slobody 5, Banská Bystrica

OO PZ Stropkov

ETOP-Muzeum kolies, Trenčín

Chata Slovenka Moštenica

IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce

Sídlisko Hrad 28, Spišské Podhradie

Obec Cinobaňa

Slovenská pošta Galanta

Poliklinika Bratislava

Odstránenie bariéry pre centrum reformovanej cirkvi Chanava

Bytový dom Hriňová

Zvislá plošina MB750 Detva

Výťah Aritco 4000 Kúpele Lúčky

Výťah Aritco 7000 Tešedíkovo

Zvislá plošina MB 1400 Spišské Podhradie

Výťah Aritco 7000 a šikmá schodisková plošina V64 Trnava

Domáci výťah Aritco 7000 Banská Štiavnica

Montáž domáceho výťahu Aritco v Kremnici

Zvislá plošina Strategos okr. Banská Štiavnica

Rodinný dom v okrese Topoľčany

Zvislá plošina Strategos Čičov

Zvislá plošina MB1100 v reštaurácii v Piešťanoch

Výťah EHD v zariadení pre seniorov v Chanave

Zvislá plošina Strategos v rodinnom dome v obci Svrbice

Povedali o nás