Referencie

Máme vyše 7000 inštalácií zdvíhacích a bezbariérových zariadení na Slovensku. Pozrite si niektoré z nich.

 

Na tomto mieste Vám, veríme, v prehľadnej forme prinášame referencie zo všetkých kategórií produktov, ktoré pre Vás už dlhé roky inštalujeme, tzn. stručné informácie o inštalovaných schodolezoch, stoličkových výťahoch, stropných zdvihákoch, zvislých zdvíhacích plošinách, šikmých schodiskových plošinách, úpravách áut pre ŤZP či nájazdových rámp. V kompaktnej forme Vám predstavujeme ukážky z  realizovaných projektov, pričom medzi nimi nájdete aj priamo referencie a  skúsenosti našich zákazníkov. Môžete tu vidieť aj tzv. „filter“, resp. možnosti, takže si viete pozrieť rovno typ zariadenia, o ktoré máte záujem.

Ukážky projektov

Pripravujeme referencie z tohto okresu, čoskoro budú dostupné.

Stropný zdvihák pre spokojnú klientku

Stropný zdvihák pre Liečebný ústav Marína v Kováčovej

Stropný zdvihák pre rodinu v okrese Martin

Stropný zdvihák pre imobilných – šetrný k priestoru a k vynaloženej energii

Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka

ZPS a DSS Jarabina

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená

Centrum sociálnych služieb Prameň

ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Súkromná praktická škola Prešov

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

DSS Matúškova, Dolný Kubín

Občianske združenie Barlička Prešov

Spojená internátna škola – Prešov

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Centrum sociálnych služieb Park Čadca

OZ Nožička, Banská Bystrica

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze

Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava

PROSOCIO Orava Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok

Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba

Zariadenie pre seniorov Prievidza

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava

Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Špeciálna základná škola Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých

DSS Brezovička

Centrum sociálnych služieb Partizánske

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto

Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"

Život n.o., Spišské Hanušovce

Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín

Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava

PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava

Občianske združenie ReFyz, Košice

Zariadenie opatrovateľskej služby Senec

DD a DSS Klenovec

OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.

Domov sociálnych služieb Sabinov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Nitra

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Centrum sociálnych služieb LIKAVKA Ružomberok

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Stropný zdvihák s prehupom v rodinnom dome v Kolíňanoch

Povedali o nás