Referencie

Máme vyše 7000 inštalácií zdvíhacích a bezbariérových zariadení na Slovensku. Pozrite si niektoré z nich.

 

Na tomto mieste Vám, veríme, v prehľadnej forme prinášame referencie zo všetkých kategórií produktov, ktoré pre Vás už dlhé roky inštalujeme, tzn. stručné informácie o inštalovaných schodolezoch, stoličkových výťahoch, stropných zdvihákoch, zvislých zdvíhacích plošinách, šikmých schodiskových plošinách, úpravách áut pre ŤZP či nájazdových rámp. V kompaktnej forme Vám predstavujeme ukážky z  realizovaných projektov, pričom medzi nimi nájdete aj priamo referencie a  skúsenosti našich zákazníkov. Môžete tu vidieť aj tzv. „filter“, resp. možnosti, takže si viete pozrieť rovno typ zariadenia, o ktoré máte záujem.

Ukážky projektov

Šikmá schodisková plošina

Debarierizácia policajnej stanice

Šikmá schodisková sedačka

Odovzdanie schodolezu pre bratislavský miestny úrad v Rači

Stropný zdvihák pre spokojnú klientku

Bezbariérový prístup pomocou výťahu Aritco 7000

Bezbariérový prístup za pomoci stoličkového výťahu FreeLift

Výťah pre verejnú budovu v Banskej Bystrici

Bezbariérový prístup v exteriéri pomocou stoličkového výťahu Hawle

Domáci výťah pre pacienta odkázaného na invalidný vozík

Šikmá schodisková plošina pre domov dôchodcov

Sedačkový výťah pre seniorov v liečebnom ústave Marína

Stropný zdvihák pre Liečebný ústav Marína v Kováčovej

Stropný zdvihák pre rodinu v okrese Martin

Stoličkový výťah pre pani Annu a jej manžela

Zvislá zdvíhacia plošina Strategos na zjednodušenie každodenných presunov

Stoličkový výťah na každodenné presuny

P. Blažek: "So stoličkovým výťahom som veľmi spokojný"

Výťah Aritco 7000 pre základnú školu v Žiline

Schodiskový výťah pre zdravotné stredisko

Život bez bariér a so stoličkovým výťahom v Košiciach

Inštalácia šikmej plošiny pre klientku odkázanú na invalidný vozík

Stoličkový výťah Hawle na strmé schodisko

Stoličkový výťah na schody pre klientku z Kráľovského Chlmca

Výťah na schody Xclusive – Pre našu klientu z východu Slovenska

Domáci výťah pre vyšši komfort bežného života

Nápomocná šikmá schodisková plošina Logic

Flexibilné riešenie debarierizácie pomocou stoličkového výťahu

Stoličkovým výťahom pre slobodnejší život

Video referencia: Moderný dom s najmodernejším stoličkovým výťahom

Jeden rodinný dom a dva stoličkové výťahy

Stropný zdvihák pre imobilných – šetrný k priestoru a k vynaloženej energii

Cena stoličkového výťahu – suma, s ktorou sa dá pracovať

Šikmá schodisková plošina SLIM v okrese Brezno

Domáci výťah Aritco 7000 v peknom prostredí

Schodolez pre "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov

Pásový schodolez – Základná škola a Materská škola, Obec Sv. Peter

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra

Pásový schodolez pre Spojenú školu vo Vranove n.Topľou

Šikovný schodolez pre obec Hul

Materská škola zo Starej Ľubovne si pochvaľuje nový schodolez

Základná umelecká škola v Snine

Pásový schodolez – Obec Bracovce

Základná škola ul. Nad medzou, Spišská Nová Ves

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

Základná škola Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves

Základná škola M.R.Štefánika, Trebišov

Základná škola s materskou školou, Podolínec

Ministerstvo kultúry SR Bratislava

Domov sociálnych služieb Spišský Štvrtok

Domov sociálnych služieb Medveďov

Základná škola Lietavská Lúčka

Národná banka Slovenska, Bratislava

Základná škola Lendak

Základná škola Komenského Smižany

Domov sociálnych služieb Maňa

ZUŠ Rajec

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Kežmarok

Združenie Nádej na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím Poprad

Domov sociálnych služieb Náruč, Komárno – 3ks pásových schodolezov

Základná škola Komenského Svidník – 2ks pásových schodolezov

Katolícka Univerzita Ružomberok, Pracovisko Poprad

Okresný súd Prievidza

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu Kremnica

Základná škola Karpatská Svidník

Špeciálna základná škola Spišská Nová Ves – 2ks schodolezov

Okresný súd Rožňava

Základná škola Soblahov

Základná škola Hviezdoslavova Snina – 2ks pásových schodolezov

Rehabilitačné centrum CUMULUS

Okresný súd Partizánske

Základná škola Trenčín

Krajský súd v Žiline

Merkury Market, Banská Bystrica

Okresný súd Lučenec

Základná škola Galanta

Mesto Martin

Odborné učilište internátne Valaská

Colný úrad Trstená

Okresný súd Vranov nad Topľou

Základná škola Hodžova Trenčín

Základná škola, Fiľakovo

Špeciálna základná škola Martin

Základná škola Nižná Slaná

Okresný súd Ružomberok

Materská škola Hollého Šaľa

Akadémia umení, Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Palín

Okresný súd Liptovský Mikuláš

Administratívna budova Galanta

Základná škola Chynorany

Základná škola s materskou školou, Žilina-Závodie

Košická Arcidiecézna charita | Schodolez

Okresný súd Košice 1

Domov sociálnych služieb Nosice

Základná škola Kotešová

Krajský súd Trenčín

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto

Základná škola Kremnica

LEKAREŇ u Spasiteľa, Oslany

Kúpele Rajecké Teplice

MŠ Horná Lehota

Obec Liptovská Porúbka

Konvent sv. Dominika, Petrovany

Združenie v Poprade: Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Komunitné centrum obec Vinné

Obecný úrad Víťaz

Zdravotné stredisko Polomka

Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza

Obec Žabokreky

Obec Studenec

Hotel Lopušná Dolina

Lekáreň, Zdravotné stredisko, Sabinov

Zdravotné stredisko Košice

Obecný úrad Bziny

Nemocnica s polikinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Mesto Revúca

Lekáreň Salus, Zdravotné stredisko, Michalovce

VŠC Dukla Banská Bystrica

SOŠ T. Vansovej Prievidza

Základná umelecká škola Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Lekáreň Limba, Poprad

Ochrana zdravia s.r.o. Tornaľa

Komunitné centrum Jastrabie nad Topľou

Pásový schodolez T09 pre mesto Banská Bystrica

Penzión Florián, Pleš

Domov sociálnych služieb Méta, Martin

Domov sociálnych služieb, Važecká Prešov

Univerzita P. Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Farmaceutická fakulta univerzita Komenského v Bratislave

Obec Ohradzany

Domov sociálnych služieb Straník Žilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Klokočov

Kultúrny Dom Šarišské Bohdanovce

Spojená škola sv. Františka Assiského

UPSVaR Stará Ľubovňa

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom

Trnavská Univerzita v Trnave

Základná škola sídl. SNP Galanta

Základná škola s materskou školou Gbely

Domov sociálnych služieb Cemjata, Prešov

Mestský úrad Šaľa

Špeciálna základná škola Čierny Balog

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – 8 kusov pásových schodolezov T09

Zariadenie pre seniorov, DSS a špecializované zariadenie Turčianske Teplice

Sanatórium Dr.Guhra, Tatranská Polianka

Základná škola ul. Trebišovská, Košice

ZPS a DSS Jarabina

Základná škola Pugačevova Humenné

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi Trstená

Špeciálna základná škola Markušovce

Dom sv. Huga z Grenoble, n.o. Trebišov

Centrum sociálnych služieb Prameň

Denné centrum a Jedáleň Martin

Košické zdravotné stredisko

ZPS a DSS M.Hattalu, Dolný Kubín

Domov sociálnych služieb Strážske

Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.

Základná škola Prokofievova Bratislava

Súkromná praktická škola Prešov

ZSS Jesienka Horná Ždaňa

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

Denné centrum; Sabinovská 34, Prešov

Obec Prochot

DSS Matúškova, Dolný Kubín

Domov sociálnych služieb Nová Sedlica

Občianske združenie Barlička Prešov

DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice

Spojená internátna škola – Prešov

Social Trans n.o., Spišské Vlachy - 2ks stoličkového výťahu ACORN

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Centrum sociálnych služieb Park Čadca

Zdravotné stredisko, ul. Zdravotnícka, Stupava

Univerzitná nemocnica Martin

OZ Nožička, Banská Bystrica

Dialyzačné stredisko, Košice

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Bratislava

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

ZSS a DSS Nová Sedlica

Špecializovaný liečebný ústav Marína – nácvik chôdze

Hestia n.o., DSS, ZpS a ADOS Bratislava

Gastroenterologická ambulancia Malacky

Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany – Môj domov

PROSOCIO Orava Dolný Kubín

Základná škola Eugena Ruffíniho Dobšiná

Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok

DUNAJ DSS Kováčov

Špecializovaný liečebný ústav Marína – vodoliečba

Zariadenie pre seniorov Prievidza

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého

Kaštieľ Zemianske Kostoľany

GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava

Domov sociálnych služieb Spišská Stará Ves

Komunitné centrum Hlinné

Združenie Nádej na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Poprad

Lekáreň u Zeleného hada Zvolen

Nemocnica Poprad – fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda

Dom Charitas Svätého Františka z Assisi – Trstená

Obec Jakubany

Domov dôchodcov Tereza n.o. Novosad

Domov sociálnych služieb Horné Štitáre

Obecný úrad Ohrady

DD a DSS Krupina

Centrum sociálnych služieb Zátišie Osadné

NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Komunitné centrum Dunajská Streda

Špeciálna základná škola Banská Bystrica

Mesto Stará Turá

Kultúrny dom, obec Dravce

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.Roosevelta - oddelenie dlhodobo chorých

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Verejná Knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica

DSS Brezovička

Centrum sociálnych služieb Partizánske

Domov pre seniorov Dar pokoja n.o. Chminianska Nová Ves

ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto

Interná ambulancia Ružomberok

OÚ Zuberec

Združenie na pomoc mentálne postihnutým "DÚHA"

Základná škola s materskou školou Veľké Leváre

Špeciálna základná škola Spišská Belá

Život n.o., Spišské Hanušovce

Centrum sociálnych služieb – DEMY, Trenčín

Obecný úrad Kokava nad Rimavicou

Občianske združenie Detská chirurgia Bratislava

Spišská katolícka charita

Zemplínska Knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

PRIMULA stredisko sociálnych služieb, n.o. Bratislava

Základná škola Hurbanova Stará Turá

Charitný dom Eriky Jakabovej Vojčice

Občianske združenie ReFyz, Košice

Zariadenie opatrovateľskej služby Senec

KB Components DKI s.r.o. Žilina

DD a DSS Klenovec

Humanitár n.o. Prešov

Zariadenie opatrovateľskej služby Piešťany

OZ Zlatá Rybka pri ŠZŠ Spišská Belá

Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.

Zubné stredisko Bardejov

MŠ Pavčina Lehota

Prešovská Univerzita

Základná škola Cífer

Okresný súd, Bratislava 4

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.

Zdravotné stredisko Sereď

Klub dôchodcov ul. SNP, Veľký Krtíš

Okresný súd, Trenčín

Colný úrad Trnava, pracovisko Skalica

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

Penzión Strachan family, Demänovská Dolina

Základná škola Ľubotín

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava

Domov sociálnych služieb Sabinov

DSS Sereď

Rímskokatolícka cirkev - biskupstvo Rožňava

Trenčiansky samosprávny kraj

UPSVaR Prešov, detašované pracovisko Sabinov

Obec Petrovice

Obecný úrad Malý Slavkov

Spojená škola Lendak

Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany

DSS Studienka

Obecný úrad Lúčky

Regionálne kultúrne centrum, Prievidza

UPSVaR Trebišov pracovisko, Kráľovský Chlmec

Zariadenie pre seniorov Beluša

Zdravotné stredisko Kokava nad Rimavicou

OR PZ Dolný Kubín

Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava

KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Nitra

Lekáreň, Zdravotné stredisko Spišská nová Ves

OO PZ Liptovská Osada

Mestsky úrad Košice, Staré Mesto

Inšpektorát práce, Košice

NÁRUČ n.o. Komárno

Stredná odborná škola dopravná Žilina

DOSS - Dom sociálnych služieb n.o. Kráľovský Chlmec

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Obecný úrad Petrovany

Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Bratislava

Majster Centrum, Spišská Nová Ves

SZŠ Trnava, ul. Daxnerova

Zimný štadión, Spišská nová Ves

Prior Plus, Poprad

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

Obchodný dom COOP JEDNOTA, Senica

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Poprad

TRW výrobný závod, Nové Mesto nad Váhom

Bardejovské kúpele

Slovenský zväz telesne postihnutých, krajské centrum Košice

Mestská Plavareň Košice

OC IV. – Košice – sídlisko KVP

Mestský úrad Martin

Lekáreň, Zdravotné stredisko, Vranov n. Topľou

DSS Dôstojnosť Horné Štitáre

Neštátne zdravotnícke zariadenie, Humenné

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Železiarne Podbrezová, Zdravotné stredisko

Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola J. Vojtaššáka Žilina

Nemocnica Ružinov, Bratislava

Zdravotné stredisko Martin

Sokolovňa Senica

predajňa Bocianik, Banská Bystrica

Nemecký kultúrny dom, Bratislava- Rača

Administratívna budova DHZ Pole

Základná škola, Modrý Kameň

Môj domov Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Dom kultúry Liptovský Mikuláš – zvislá plošina E07

Gabriela, n. o. DSS Snina

Predajňa Orange, Námestie Trnava

Aquarelax, Dolný Kubín

Komunitné centrum Podsadek

Slovenská pošta, Rožňava

Špeciálna základná škola Kolárovo

Základná škola s materská škola, Pruské

Centrum sociálnych služieb AVE Dubnica nad Váhom

Podtatranské múzeum, Poprad

MyMamy, o.z. Prešov

VÚB, Bratislava

Letohrádok Dardanely Markušovce

Námestie slobody 5, Banská Bystrica

Slovenská pošta, Medzilaborce

OO PZ Stropkov

Verejné WC, Nová Dubnica

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Dolný Kubín

ETOP-Muzeum kolies, Trenčín

Chata Slovenka Moštenica

VÚB, Prešov

IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce

Sídlisko Hrad 28, Spišské Podhradie

TRUNI v Trnave

Obec Cinobaňa

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Centrum sociálnych služieb LIKAVKA Ružomberok

Slovenská pošta Galanta

Poliklinika Bratislava

Slovenská Sporiteľňa, Zlaté Moravce

Hotel *** SOREA SNP Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Bratislava Ružinov

Združenie Dúha: Na pomoc mentálne postihnutým

Lekáreň, Piešťany

MŠ Rudinská

Mestská časť Bratislava - Jarovce

Bytový dom Nitra, Štefánikova trieda

Centrum sociálnych služieb Anima

Mesto Bratislava - podchody – Zochova Ul., Hodžove námestie

Špeciálna základná škola Kežmarok

MŠ Dostojevského Bytča

Zdravotné stredisko Podbreziny, Lipt. Mikuláš

Žilinská univerzita v Žiline

Zariadenie sociálnych služieb KANAÁN, Banská Bystrica

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Bratislava

Arcidiecézna charita Košice

Spojená škola internátna Prešov

Univerzita Komenského Bratislava

Špeciálna základná škola Brezno

Obecný úrad Mužla

Dolný Kubín, Aquarelax

ZpS Vyšná Jablonka

Základná škola ul. Tribecká, Topoľčany

Bezpečný domov Ružinov Bratislava

Obecný úrad Gabčíkovo

OZ Monika, zariadenie pre seniorov Močenok

Krajská Knižnica Zvolen

Špeciálna ZŠ Banská Bystrica

Správa mestského majetku s.r.o. Skalica

LEPŠÍ SVET, n.o. Bratislava

Obecný úrad Marcelová

Krajský súd, Bratislava

Letohrádok Dardanely Markušovce | Šikmá schodisková plošina

Mestský úrad Stropkov

Objekt ambulancií LSKaP Krompachy

Magistrát mesta Košice

DSS a ZpS Závažná Poruba

Ústav na výkon trestu odňatia slobody; Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce

COOP Product Slovensko, Bratislava

Obecný úrad Nová Lesná

Domov sociálnych služieb AMOS, Rokytov pri Humennom

Mestská knižnica Handlová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Základná škola Rohožník

Mestský úrad Košice JUH

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Kultúrny dom; Obec Dubník

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Železničná stanica Dolný Hričov

Základná škola ul. Podzámska, Hlohovec

Nemocnica, Žilina

ZŠ s materskou školou Gbely

SOŠ Technická; Humenné

Nemocnica Poprad

ZŠ a MŠ Čaka

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava

DDS Poprad Komenského ulica

Obecný úrad Nižný Hrušov

SOU Jarmočná , Stará Ľubovňa

ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo

Základná škola s materskou školou Uhrovec

Základná škola s materskou školou Slanec

Polyfunkčný objekt, Bojnice

Základná škola Sabinov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Zdravotné stredisko Michaľany

Materská škola Nižný Hrušov

Obecný úrad Malá Domaša

Prevádzková budova Vranov nad Topľou

Obec Klenovec

Obecný úrad Pčoliné

Mestské Kultúrne stredisko Trenčín - Juh

Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Senica

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Zdravotné stredisko Valaliky

Stredná odborná škola Vranov nad Topľou

Lekáreň Polomka

Kino Tatra Stará Ľubovňa

Kultúrny dom Ružinov Bratislava

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča

Sociálna poisťovňa pobočka Zvolen

Policajný zbor, Štúrovo

Bytový dom s. č. 227 Trstená

Zdravotné stredisko Pezinok

DD a DSS pre dospelých,  Čadca

Aula UCM Bučianska ul. Trnava

Základná škola Tisovec

Spojená škola internátna Považská Bystrica

ZUŠ Revúca

Barbakan verejné WC – námestie Trenčín

Sociálna poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom

DSS Vstúpte, Malacky

Stredná zdravotnícka škola Trnava

ORPZ Banská Štiavnica

Obecný úrad Borský Mikuláš

Hotel Hviezdoslav Kežmarok

Služby mesta Michalovce

Spojená škola internátna Snina

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

MŠ Čajakova Žilina

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta

Mestský úrad Trstená

OOPZ Šurany

Budova Slovenskej pošty, Rožňava

Obec Vavrinec

Materská škola Vidiná

Mestské kultúrne stredisko; M.R.Štefánika 53, Trebišov

Obecný úrad Pataš

Poliklinika Detva

Administratívny komplex Cavea; Dukelských hrdinov 23, Žiar nad Hronom

Základná škola M . R. Štefánika - Ivanka pri Dunaji

Mestské kultúrne stredisko Levice

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Šikmá schodisková plošina V64 Obecný úrad Veľke Dravce

Mestský úrad Michalovce

Základná škola s materskou školou Mútne

Obecný úrad Radvaň nad Dunajom

DK Ružinov

Výskumný ústav Zváračský, Račianska 71, Bratislava

Obec Ľubeľa

Kultúrny dom obec Betliar

OO PZ Markušovce

Obecný úrad Horná Potoň

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Študentský domov, ul. Medická 6

Obecný úrad Smolník

Odstránenie bariéry pre centrum reformovanej cirkvi Chanava

Žilinský samosprávny kraj

VÚB Dunajská Streda

Unisono Lipany

Obecný úrad Horná Ždaňa

VÚB Svidník

VÚB Vranov nad Topľou

Pošta Rusovce

Rodinný dom Mikušovce

Bytový dom Hriňová

Zvislá plošina MB750 Detva

Výťah Aritco 4000 Kúpele Lúčky

Výťah Aritco 7000 Tešedíkovo

Zvislá plošina MB 1400 Spišské Podhradie

Výťah Aritco 7000 a šikmá schodisková plošina V64 Trnava

Stoličkový výťah Freelift Hlohovec

Stoličkový výťah Xclusive Drietoma

Základná škola Levice

Stoličkový výťah v Bratislave

Stoličkový výťah Flow X Košice

Stoličkový výťah Acorn v okrese Nitra

Domáci výťah Aritco 7000 Banská Štiavnica

Montáž domáceho výťahu Aritco v Kremnici

Stoličkový výťah Freelift Košice

Stoličkový výťah Flow okr. Prievidza

Šikmá schodisková plošina LOGIC Prievidza

Šikmá schodisková plošina LOGIC Banská Bystrica

Šikmá schodisková plošina Logic Hronský Beňadik

Šikmá plošina Logic v okrese Levice

Stoličkový výťah Minivator 1000 okres Banská Štiavnica

Stoličkový výťah Freelift Revúca

Zvislá plošina Strategos okr. Banská Štiavnica

Rodinný dom v okrese Topoľčany

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Stoličkový výťah v rodinnom dome

Stoličkový výťah Handicare 1100 v rodinnom dome v obci Bystré

Stoličkový výťah Acorn 180 klient z Východného Slovenska Košice

Šíkmá schodisková plošina V65 v rodinnom dome v Komárne

Zvislá plošina Strategos Čičov

Šikmá schodisková plošina Logic Šurany

Šikmá schodisková plošina Logic Zberné suroviny Žilina

Stoličkový výťah Minivator 2000 Leopoldov

Stoličkový výťah Acorn 130 Bystré okr. Vranov nad Topľou

Stoličkový výťah Handicare 1100 v obci Bystré

Stoličkový výťah Minivator 2000 Babindol

Schodolez T09 Roby Martin

Stoličkový výťah Freelift Komárno

Stoličkový výťah Freelift v bytovom dome v centre Popradu

Zvislá plošina MB1100 v reštaurácii v Piešťanoch

Výťah EHD v zariadení pre seniorov v Chanave

Šikmá schodisková plošina Logic Bánov

Stoličkový výťah Freelift v bytovom dome v Zlatých Moravciach

Šikmá schodisková plošina Logic v rodinnom dome v Kostoľanoch pod Tíbečom okr. Nitra

Stoličkový výťah Exclusive v Šuranoch

Stoličkový výťah Freelift v rodinnom dome Stará Ľubovňa

Zvislá plošina Strategos v rodinnom dome v obci Svrbice

Obchodné centrum Gelnica

Stropný zdvihák s prehupom v rodinnom dome v Kolíňanoch

Stoličkový výťah Freelift Poprad

Povedali o nás