Rehabilitačné centrá pre imobilných

Rehabilitačné centrá pre imobilných

Poradenstvo

Často sa nás pýtate, ktoré rehabilitačné centrum pre imobilných by sme Vám pri Vašich ťažkostiach odporučili. Žiaľ, nie sme lekári, predpokladáme, že najsprávnejšie referencie Vám dajú práve oni, no vytvorili sme pre Vás zoznam aspoň niektorých liečebných a rehabilitačných ústavov, resp. zariadení, ktoré sa v rámci Slovenska zameriavajú na zdravotné problémy spojené s pohybovým aparátom, resp. poskytujú liečbu a rehabilitácie aj imobilným pacientom (rôznych vekových kategórií), ale aj osobám s pridruženými komplikáciami - s neurologickými či genetickými problémami. Veríme, že Vám pomôžu.

Pre lepšiu prehľadnosť sme ich zoskupili podľa krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický) a následne sme ich rozčlenili podľa abecedy.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

AF REHAB, s.r.o.

 • V tomto rehabilitačnom centre sa jeho špecialisti zameriavajú primárne na rehabilitácie detí a dospelých osôb pomocou známej metódy SPS (spirálna stabilizácia, resp. stabilizačný a mobilizačný systém, tzv. SM-SYSTEM), ale aj Vojtovej metódy. Sú teda vhodným a často využívaným priestorom aj pre rehabilitácie imobilných pacientov.
 • Sídlia v Bratislave na Račianskej ulici č. 66 a  v Košiciach na Letnej ulici č. 42.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://ke.afrehab.sk/index.php/sk/

 

Centrum Svetielko

 • Ďalším rehabilitačným centrom vhodným aj pre imobilných pacientov je denné Centrum Svetielko. Ako už z názvu vyplýva, Svetielko sa orientuje primárne na deti a mládež. Ich dominantou je liečba detí s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, telesnými a rôznymi inými komplikáciami. Svojim detským pacientom poskytujú komplexnú starostlivosť – neurorehabilitácie, podporné terapie, umožňujú aj špeciálne vzdelávanie a zabezpečujú sociálnu starostlivosť.
 • Nájdete ich v bratislavskej Petržalke na Vavilovovej ulici č. 20,  v Trenčíne na Opatovskej ulici č. 47 a v Prešove na Lomnickej ulici č. 30.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.centrumsvetielko.sk/

 

Denné Centrum Gardenia

 • Vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením ako občianske združenie. Cítiť to aj v jeho náplni – ponúka základnú terapeutickú komplexnosť v podobe fyzioterpeutickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej, resp. liečebnej a psychologickej starostlivosti – všetko pod jednou strechou. Je otvoreným priestorom pre všetkých. Navštevovať ho a zúčastňovať sa rôznych kurzov, seminárov, rehabilitácií, plávaní a i. sa môže ktokoľvek - tak deti ako aj dospelí, či už so zdravotným postihnutím alebo len s bežnými menšími zdravotnými nedostatkami.
 •  Toto detské centrum nájdete na bratislavských na Kramároch na Bárdošovej ulici č. 26.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich facebookovej stránke: https://www.facebook.com/centrumGardenia/

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

 • Zriaďovateľom Integry je Bratislavský samosprávny kraj.  Jeho súčasťou je sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím. Starostlivosť sa v ňom poskytuje imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom či celoročnom pobyte. Opäť tu nájdete tím odborníkov - psychológa, liečebného pedagóga, sociálnych terapeutov, zdravotníkov, rehabilitačných zamestnancov a mnohých ďalších, ktorí sa popri klasických overených metódach snažia implementovať aj rôzne inovatívne prístupy – napr. arteterapiu, muzikoterapiu, dramatoterapiu, pohybovú terapiu či canisterapiu.
 • Sídlia v Bratislave na Tylovej ulici č. 21, detašované pracovisko však majú aj v Senci na Lichnerovej ulici č. 86.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.dssintegra.sk/

 

Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Rosa

 • Zriaďovateľom Rosy je opäť Bratislavský samosprávny kraj. Zameriava sa na poskytovanie starostlivosti klientom s telesným a mentálnym postihnutím. Dôležitú úlohu tu zohráva aj sociálny rozmer, keďže sa snaží pomáhať prijímateľom sociálnych služieb s riešením ich náročnej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. V rámci rehabilitačného strediska poskytujú sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo ľuďom so zdravotným postihnutím vo veku od 6 do 35 rokov. Rovnaké vekové ohraničenie platí aj pre domov sociálnych služieb. Vo svojom portfóliu však majú aj špecializované denné zariadenie pre autistické deti (6 – 18 rokov).
 • Sídlia v Bratislave na Dúbravskej ceste č. 1.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.domovrosa.sk/

 

FYZIO KLINIK

 • V rámci tohto súkromného medicínskeho centra sa jeho odborníci špecializujú na diagnostiku a liečbu ochorení a problémov pohybového aparátu. Vzniklo v roku 2011 a ako sami tvrdia, sú prvým a jediným rehabilitačným zariadením na Slovensku, ktoré disponuje všetkými najmodernejšími a najefektívnejšími metodikami liečby pohybového aparátu. Liečia rôzne druhy diagnóz - od „klasických“ bolestí chrbta, seknutí a i. až po vážnejšie chronické ochorenia pohybového aparátu.
 • Sídlia v Bratislave na Mlynských Nivách 61.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://fyzioklinik.sk/

 

KUKO, o. z.

 • Občianske združenie KUKO BOBOT 279 sa zameriava na vzdelávanie, rehabilitácie, kultúrno-športovo-spoločenské dianie, ale aj na aktívny relax zdravotne postihnutých detí a dospelých, či rehabilitácie imobilných pacientov. Čo sa týka problémov pohybového aparátu, najčastejšie riešia rehabilitácie určené na ustúpenie a zjemnenie bolestí svalov a šliach, poúrazové stavy, skoliózu (využívajúc jedinečnú AMK metódu), inkontinenciu, DMO, chronických ochorení pohybového systému, problémy s chybným držaním tela. Z terapií u nich dominuje elektroliečba, svetlo liečba, mobilizácie a manipulácie, ale aj obľúbená Canisterapia, či rôzne druhy masáži. Dobrou správou je, že cvičenia pre deti s postihnutím (ZŤP) sú dotované.
 • Sídlia v Bratislave na Jakšíkovej ulici č. 4 (oproti budove Kerametalu) a v Trenčíne na Legionárskej ulici č. 19 (v rámci Zdravotného strediska Špitálska).
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.ozkuko.sk/ a http://sanafit.sk/

 

Rehab Klinik

 • Aj súkromná bratislavskú rehabilitačná klinika Rehab Klinik sa orientuje aj na rehabilitácie ľudí so zdravotným postihnutím.V jej portfóliu nájdete liečebné, športové či detské rehabilitácie, fyzioterapiu, neurológiu a ortopédiu, pričom svojim zákazníkom ponúka odborné vyšetrenia, masáže, lymfodrenáž, cvičenia s terapeutom, SM systém, fyzio jogu, pilates, tejping, pľúcne rehabilitácie, magnetoterapie či elektroliečbu pre deti, dospelých i seniorov.
 • Sídli v bratislavskej Rači na Žitnej ulici č. 48.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://rehabklinik.sk/

 

Rehabilitačné centrum AMBIO

 • Opäť súkromné zdravotnícke zariadenie špecializované sa na diagnostiku a liečbu pohybového aparátu. Vo svojom portfóliu majú množstvo služieb, terapií a rehabilitácií. Garantujú, že na termín vyšetrenia pacienti, resp. klienti nečakajú dlhšie ako 2 dni od objednávky.
 • Sídlia v bratislavskej Petržalke na Antolskej ulici č. 4.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.ambio.sk/

 

Rehabilitačné centrum HARMONY, n. o.

 • Zriaďovateľom Rehabilitačného centra HARMONY, n.o. je Nadácia Petra Dvorského s rovnomenným názvom HARMONY. Je zamerané na detských pacientov. Poskytuje im komplexnú terapiu pohybových porúch, pričom sa zameriava na deti s neurologickými (napr. neurovývojové poruchy v ranom detskom veku /detská mozgová obrna/, poruchy psychomotorického vývoja, neurodegeneratívne ochorenia, nervovo svalové ochorenia, demyelinizačné ochorenia, úrazy pohybovej sústavy, centrálnej a periférnej nervovej sústavy, vertebrogénne obtiaže), ortopedickými (napr. skoliózy, pooperačné, poúrazové stavy, reumatologické ochorenia) a traumatologickými ochoreniami.
 • Ich sídlo nájdete v bratislavskej Dubravke na Kudlákovej ulici č. 2.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.nadaciaharmony.sk/rc/

 

ŠNOP

 • ŠNOP, resp. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy vyplývajúce z vrodených či získaných porúch pohybového aparátu prostredníctvom diagnostiky, liečby, návrhu a následnej aplikácie optimálnej ortopedicko-protetickej pomôcky. Špecializovaní zamestnanci v nej tak poskytujú aj rehabilitácie imobilným pacientom. V jej priestoroch nájdete lôžkovú časť, ambulancie, ale aj cvičebné miestnosti, pričom na jednotlivé kurzy sa môže prihlásiť ktokoľvek.
 • Sídlia v Bratislave na Záhradníckej ulici č. 42.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.snop.sk/nemocnica/historia-nemocnice/

 

Tetis, s.r.o.

 • Táto špecializovaná rehabilitačná nemocnica (v minulosti známa ako Rehabilitačné detské centrum) sa nachádza v príjemnom vidieckom prostredí obce Dunajská Lužná. Zameriava sa na neurologické (napr. centrálne tonusové a koordinačné poruchy, detská mozgová obrna, parézy periférnych nervov, vrodené vývojové chyby CNS /meningomyelokély, hydrocephalus…/, svalové dystrofie a i.) ako aj na ortopedické ochorenia detí (napr. skoliózy vrodené aj získané, chybné držanie tela, artrogrypóza, deformity chodidiel a i.). Dieťa tu obvykle ostáva v sprievode jedného z rodičov, ktorého počas rehabilitácií a pobytu zasväcujú a zacvičujú do rehabilitačných metód tak, aby ich vedel aplikovať a cvičiť s dieťaťom správne aj doma).
 • Toto zdravotnícke zariadenie sídli v Dunajskej Lužnej na Lipnickej ulici č. 56.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.tetis.sk/

 

VITALCLINIC

 • Toto špecializované rehabilitačné zariadenie sa zameriava na preventívnu, poúrazovú a pooperačnú fyzioterapiu, s cieľom zlepšiť stav pohybového aparátu, odstrániť bolesť a v ideálnom prípade jej úplne predísť. Ponúkajú množstvo služieb, medzi najčastejšie vyhľadávané patria: fyzioterapia pre deti (v rámci Detského rehabilitačného oddelenia), fyzioterapia pre ženy – v rámci Popôrodného rehabilitačného oddelenia), poúrazová a pooperačná rehabilitácia (v rámci Pooperačného rehabilitačného oddelenia), ale aj analýza pohybu a výroba termoplastických vložiek na mieru.
 • Sídlia v širšom centre Bratislavy na Cintorínskej ulici č. 9.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://vitalclinic.sk/

TRNAVSKÝ KRAJ

 

ADELI Medical Center v Piešťanoch

 • Známe medzinárodné rehabilitačné centrum ADELI sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Pracuje so všetkými vekovými kategóriami pacientov (od detí až po seniorov). Ponúkajú komplexný rehabilitačný program pre imobilných a i. pacientov, neurorehabilitácie, hyperbarickú oxygenoterapiu, logopédiu a včasnú intervenciu.
 • Sídlia v Piešťanoch na Hlbokej ulici č. 45.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://sk.adelicenter.eu/

 

Centrum Natália v Hlohovci

 • Rehabilitačné centrum Natália sa špecializuje na detských pacientov s diagnózou DMO (detská mozgová obrna). Navštevujú ho preto deti a mládež s DMO, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami. Poskytujú komplexné a špeciálne rehabilitačné služby, pričom ich cieľom je zlepšiť motorický stav dieťaťa, rozvíjať jeho osobnosť a pomôcť mu s integráciou, snažia sa „postaviť deti na vlastné nohy“.
 • Sídlia v Hlohovci na Pribinovej ulici č. 18.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://dietasdmo.sk/centrum-natalia/rehabilitacne-centrum/

 

Denné centrum Ja Sám v Hlohovci

 • Názov občianskeho združenia Ja sám pramení z citátu uznávanej Márie Montessori „Pomôž mi, aby som to dokázal JA SÁM“. Reflektujúc toto motto v centre pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením, ale zároveň aj ich rodinám. Snažia sa u detí docieliť čo najväčšiu mieru samostatnosti, resp. vzbudiť v nich čo najväčší záujem o samostatné vykonávanie jednotlivých činností. V rámci denného centra poskytujú množstvo osvedčených služieb, napr.: NDT bobath koncept, neurosensorickú stimuláciu TOMATIS®, Vojtovu metódu, kineziotaping, fototerapie, masáže či oxygenoterapie.
 • Sídlia v Hlohovci na Podzámskej ulici č. 41/A.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://ozjasam.sk/

 

Denné centrum o. z. Nikolka v Seredi

 • Toto občianske združenie pôvodne založili s cieľom pomôcť malému dievčatku – Nikolke, ktorá sa narodila predčasne s ojedinelou diagnózou chylothorax. Nedostatočné okysličenie jej mozgu, žiaľ, spôsobilo viaceré problémy, ktoré pretrvávajú dodnes. Časom svoju pôsobnosť rozšírili a rozhodli sa pomáhať aj ďalším rodinám s podobným náročným osudom. Ich cieľom je prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu, životných podmienok a sociálneho statusu hendikepovaných a ťažko chorých detí a občanom s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím a rovnako tak aj ich rodinám. Popri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí, charitatívnych akcií, zbierok a aukcií (z ktorých získavajú financie na prevádzkovanie združenia) sa venujú poskytovaniu sociálnych rehabilitácií pre postihnutých ľudí, zdravotných, sociálnych, rehabilitačných a pedagogických služieb a rôznych doplnkových terapií a konzultácií rodinám, ale aj pomoci rodičom hendikepovaných detí pri získavaní alternatívnych zdrojov financovania liečby, rehabilitácií, terapií a pomôcok či priamej pomoci s financovaním podľa finančných možností združenia.
 • Nájdete ich v Seredi na Športovej ulici č. 2280/94.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.nikolkaoz.sk/

 

Denné Centrum Pomocníček v Seredi

 • Pokiaľ hľadáte odborné terapie pre deti so špeciálnymi potrebami, skúste si pozrieť ponuku Denného Centra Pomocníček. Jeho zriaďovateľom je Občianske združenie POMOCNÍČEK, ktorého cieľom je pomáhať detičkám s pohybovým, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním čí spomaleným psycho-motorickým vývojom. Snažia sa finančne podporovať rodiny, ktoré sa o takéto deti starajú. Financie získavajú z rôznych charitatívnych podujatí (napr. Vianočný benefičný koncert, Benefičný ples plný hviezd, Beh nádeje, 2% z daní a pod.). V roku 2015 otvorili spomínané denné centrum, v ktorom pracujú fyzioterapeuti i logopédi, aby deťom dokázali poskytnúť komplexnú starostlivosť (vrátane multisenzorickej stimulácie a rôznych doplnkových terapií).
 • Spomínané centrum sídli v Seredi na Legionárskej ulici č. 1127/13.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.dennecentrum.pomocnicek.sk/

 

Denné detské sanatórium v Trnave

 • Denné detské sanatórium v Trnave vzniklo v rámci Fakultnej nemocnice Trnava. Špecializujú sa tu na pediatrickú neurológiu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, ale aj na pneumológiu a ftizeológiu. Keďže sa v ich odbornom tíme nachádza detský neurológ, klinický psychológ, Montessori terapeut, logopéd, fyzioterapeuti, sestry a obslužný personál, svojim pacientom poskytujú komplexnú starostlivosť. Zameriavajú sa na liečebno – preventívnu a rehabilitačnú starostlivosť pre deti od prvého roku do šiesteho až siedmeho roku života. Odbornú zdravotnícku starostlivosť poskytujú tak v rámci ambulantnej ako aj lôžkovej časti. V rámci nich ponúkajú diagnostické, terapeutické, poradenské, neurologické, psychologické, logopedické a rehabilitačné vyšetrenia a terapie.
 • Sídlia v Trnave na Čajkovského ulici č. 32.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.fntt.sk/index.php/dennedetskesanatorium

 

Kúpele Piešťany

 • Ďalším kvalitným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a priamo aj rehabilitácie imobilných pacientov sú aj Piešťanské kúpele. Svojou dlhoročnou tradíciou kúpeľnej liečby pomohli a spríjemnili život už množstvu pacientov s reumatizmom a rôznymi inými ochoreniami pohybového aparátu. Vďaka prírodným liečivým zdrojom – sírnemu bahnu a termálnej minerálnej vode – v kombinácii so špecializovanými liečebnými postupmi dosahujú úspechy v znižovaní zápalov v kĺboch, obnovení ich pohyblivosti, posilnení imunitného systému, regenerácii poškodených chrupaviek a spomalení degeneratívnych procesov kĺbov. Liečivé procedúry v príjemnom parkovom prostredí, tím odborníkov a reálne výsledky sa tešia spokojnosti u množstva návštevníkov.
 • Nájdete ich na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.kupelepiestany.eu/

 

MAJATO s.r.o.

 • NZZ MAJATO s.r.o. je neštátne rehabilitačné centrum, ktoré poskytuje ambulantnú starostlivosť so špecializáciou na ortopédiu (problémy pohybového aparátu - chrbtice, svalov, kostí, šliach a i.), fyziatriu a liečebnú rehabilitáciu. Pacientom vždy vytvárajú osobný terapeutický program šitý na mieru.
 • Sídlia v Zavare na Hlavnej ulici č. 30, neďaleko Trnavy.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.liecebne-rehabilitacie.sk/

 

Neurino v Šamoríne

 • Neurino je rehabilitačno-poradenské zdravotnícke zariadenie zamerané na skvalitňovanie života detí, ktoré mali štart do života sťažený. Venuje sa primárne na deti s viacnásobným postihnutím, hlavne deťom s detskou mozgovou obrnou a rôznymi genetickými a metabolickými chorobami.
 • Sídli v Šamoríne na Prvej ulici č. 620/76.
 • Bližšie info nájdete na ich facebookovej stránke: https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Company/Neurino-46077994...

 

Possibilitas v Piešťanoch

 • Pomoc nájdete aj v centre zdravia POSSIBILITAS. Toto rekondičné centrum intenzívnej terapie sa orientuje na pomoc klientom pri zlepšovaní problémov s ich pohybovým ústrojenstvom a tým pádom aj celkovej kvality ich života i života ich blízkych. V jeho ponuke nájdete široký výber možností terapií: therasuit, elektroliečbu, biofeedback, magnetoterapiu, využívanie biolámp, stimulačné masáže, kinesio taping, pozitívnu termoterapiu a oxygenoterapiu.
 • Sídlia v Piešťanoch na Žilinskej ulici č. 684/61.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.possibilitas.sk/

 

REHAMED Piešťany s.r.o.

 • REHAMED je traumatologická a fyziatricko-rehabilitačná ambulancia zameraná na vyšetrenia, diagnostiku a následnú liečbu ochorení pohybového systému. Zameriavajú sa aj na rehabilitácie imobilných pacientov, využívajúc špecializované metódy manuálnej medicíny, pohybovej liečby, fyzikálnej terapie, za pomoci modernej prístrojovej techniky pri vertebrogénnych ochoreniach, ochoreniach pohybového systému a pooperačných stavoch. Klienti ku nim prichádzajú zväčša s bolestivými ramennými kĺbmi, ochoreniami chrbtice, kolenného a členkového kĺbu, či kvôli fyzioterapii ruky.
 • Sídlia v Piešťanoch na Nálepkovej ulici č. °1 (Hotel Magnólia).
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.rehamed-piestany.sk/

 

Renona Rehabilitation

 • Rehabilitačné centrum Renona je známe svojou špeciálnou rehabilitačnou liečbou, ktorou ovplyvňuje vývoj detí, ale aj dospelých pacientov s poruchami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému. Medzi najčastejšie ochorenia súvisiace s pohybovým aparátom, ktoré sa tu liečia patria: detská mozgová obrna, centrálny hypotonický/hypertonický syndróm, stavy po traumatických poraneniach mozgu a miechy, poúrazové a pooperačné stavy, skoliózy, bolesti chrbtice, poruchy koordinácie pohybov, sústredenia sa a i.
 • V rámci Slovenska sídlia v Šúrovciach na Novej ulici č. 95, v Rakúsku ich nájdete v Semmeringu na Carolusstrasse č. 9.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.renona-rehabilitation.com/

 

REUMATOLOGICKO-REHABILITAČNÉ CENTRUM (RRC) v Hlohovci

 • Pokiaľ Vás trápia ochorenia chrbtice, kĺbov, kostí, svalov, šliach či väzov, rednutie kostí, máte nesprávne držanie tela, reumu a pod., možno Vás zaujme ponuka RRC v Hlohovci, kde je pacientom poskytovaná komplexná liečba pohybového aparátu. Pri ich liečení využívajú metódy klasickej, ale aj naturálnej medicíny. Odborníci ich vždy prispôsobujú a vyskladávajú priamo konkrétnemu klientovi. Vo svojom portfóliu majú napr. liečbu rázovými vlnami, plynovými injekciami, HILTerapiu, naprávanie chrbtice a kĺbov, elektroliečbu, magnetoterapiu, svetloliečbu - biolampy, diatermiau, liečbu LASERom, ultrazvukom, vodoliečbu, klasické a reflexné masáže, ohybovú liečbu, posilňovňu, kolagénové MD injekcie, homeopatickú liečbu a i.
 • Sídli v Hlohovci na Pribinovej ulici č. 56.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.rrc.sk/reumatologicko-rehabilitacne-centrum-hlohovec/

 

CEREMINA, n. o.

 • CEREMINA (Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika) vzniklo v roku 2018 s cieľom pomáhať pri liečbe pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Špecializuje sa na neurorehabilitáciu zameranú na vývojovú zaostalosť, detskú mozgovú obrnu, stavy po mozgových príhodách, parkinsonizme, polytraumách, ale aj na vertebrogénne ochorenia, bolesti kĺbov a svalov a i.
 • Sídli v Šúrovciach na Hlavnej ulici č. 11.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://ceremina.sk/

NITRIANSKY KRAJ

Detské centrum Hviezdica s.ro.

 • V rámci Hviezdice deťom poskytujú komplexnú starostlivosť, kde sa okrem fyzickej stránky venujú aj ich citovým a duševným potrebám. Z  pohybových aktivít dominuje plávanie a rôzne cvičenia s deťmi.
 • Sídlia v Nitre na Nábreží mládeže 2A.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.hviezdica.sk/

 

YMED, s.r.o.

 • V neštátnych zariadeniach FYMED sa odborníci špecializujú na liečbu pohybového aparátu (bolesti kĺbov, svalov, chodidiel, poúrazové stavy, škola chrbta), pričom sa zameriavajú primárne na fyziatriu, balneológiu, telovýchovne lekárstvo a liečebnú rehabilitáciu využívajúc štandardné liečebné postupy, fyzikálne liečené prostriedky (napr. vyťahovanie skrátených a posilňovanie oslabených svalov, reflexné masáže, pasívne a aktívne pohyby kĺbov, polohovanie, mobilizáciu, manipuláciu, aktívne pohybové cvičenia, techniky mäkkých tkanív, senzomotorické cvičenia na balančných plochách, postizometrickú relaxáciu, cviky na správne držanie tela a i.).
 • Nájdete ich v Nitre na Rastislavovej ulici č. 250 a  vo Vrábloch na Moravskej ulici č. 512.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.fymed-rehabilitacia.sk/

 

RE-MED, s.r.o.

 • Neštátne zdravotnícke zariadenie sa špecializuje na zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Svojim pacientom odborníci poskytujú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, a v prípade záujmu využívajú aj akupunktúru a niektoré postupy alternatívnej medicíny. Dostať sa ku nim na vyšetrenie môžete na odporúčanie praktického lekára, detského lekára alebo iného odborného lekára, či na vlastnú žiadosť (ako samoplatcovia).
 • Nájdete ich v Komárne na Okružnej ceste č. 74.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.remed.sk/sk/index.php

TRENČIANSKY KRAJ

Centrum pre hendikepované deti Svetielko

 • Ako už z názvu vyplýva, Svetielko je denné centrum zamerané primárne na deti a mládež. Ich dominantou je liečba detí s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, telesnými a rôznymi inými komplikáciami. Poskytujú im komplexnú starostlivosť – neurorehabilitácie, podporné terapie, umožňujú aj špeciálne vzdelávanie a zabezpečujú aj sociálnu starostlivosť.
 • Nájdete ich v Trenčíne na Opatovskej ulici č. 47, ale aj v bratislavskej Petržalke na Vavilovovej 20 a v Prešove na Lomnickej ulici č. 30.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.centrumsvetielko.sk/

 

Edukačno-rehabilitačné centrum v Trenčíne (ERC)

 • Pomoc s pohybovým aparátom poskytujú aj v  rámci Edukačno-rehabilitačného centra Trenčín. Jeho prevádzkovateľom je občianske združenie Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (AZZP). Ich špecialisti sa zameriavajú aj na procedúry osožné pri bolestiach chrbtice, kĺbov, končatín, vedúce k celkovému uvoľneniu tela.
 • Sídlia na Ulici Petra Bezruča č. 1012 v Trenčíne.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.azzptrencin.sk/relax/

 

OZ KUKO

 • Občianske združenie KUKO BOBOT 279 sa zameriava na vzdelávanie, rehabilitácie, kultúrno-športovo-spoločenské dianie, ale aj na aktívny relax zdravotne postihnutých detí a dospelých. V rámci rehabilitácií imobilných pacientov sa najčastejšie orientujú na ustúpenie a zjemnenie bolestí svalov a šliach, poúrazové stavy, skoliózu (využívajúc jedinečnú AMK metódu), inkontinenciu, DMO, chronické ochorenia pohybového systému, problémy s chybným držaním tela. Z terapií dominuje elektroliečba, svetlo liečba, mobilizácie a manipulácie, ale aj obľúbená Canisterapia, či rôzne druhy masáži. Dobrou správou je, že cvičenia pre deti s postihnutím (ZŤP) sú dotované.
 • Sídlia v Trenčíne na Soblahovskej ulici č. 21, resp. na Stromovej ulici č. 1 a v Bratislave na Jakšíkovej ulici č. 4.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.ozkuko.sk/ a http://sanafit.sk/

 

ŽILINSKÝ KRAJ

Detské fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v Martine

 • V rámci tohto oddelenia martinskej Univerzitnej nemocnice (UNM) jeho zamestnanci (s odbornou pôsobnosťou) svojim detským pacientom poskytujú komplexnú fyziatricko - rehabilitačnú starostlivosť. Starajú sa tak o deti hospitalizované na všetkých klinikách a oddeleniach UNM, ako o ambulantných pacientov a aj o pacientov detského lôžkového FRO. Pracovisko je ladené interdisciplinárne, tzn. jeho špecialisti spolupracujú s pracoviskami internej a detskej medicíny, s neurológiou, traumatológiou, ortopédiou, chirurgiou, neurochirurgiou či geriatriou.
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNM nájdete, samozrejme, v Martine na Kollárovej ulici č. 2.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.unm.sk/fyziatricko-rehabilitacne-oddelenie

 

Fyzio Family pohybové štúdio v Žiline

 • Zamestnanci tohto zariadenia Vám či Vašim blízkym poskytnú certifikované fyzioterapeutické a rehabilitačné služby určené pre deti i dospelých. Pomocou individuálnych konzultácií Vám vybraný fyzioterapeut/ka odporučí najvhodnejšie riešenie Vašich problémov. Do povedomia sa štúdio dostalo napr. vďaka detskej fyzioterapii (cvičeniam zameraným na upravenie nesprávneho držania tela, skoliózy, preťaženia kĺbov, chrbtice či deformácie nôh), dynamickou neuromuskulárnou stabilizáciou (používanou pri diagnostike pohybových porúch), cvičebnému programu SM systém (pomocou ktorého sa darí relatívne úspešne korigovať napr. skoliózy, bolesti chrbta, vyskočené platničky a pod.) či kinezio tapingu (podpornej terapii pri rehabilitáciách).
 • Sídlia v Žiline na ulici M.R.Štefánika č. 836/33.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://fyziofamily.sk/

 

NDT Bobaht terapeut - Janka Borošová (Bobath koncept) v Martine

 • Rehabilitácie pre ľudí so zdravotným postihnutím poskytujú aj terapeuti využívajúci tzv. NDT Bobath koncept, resp. Neurodevelopment treatment – Bobath. Títo špecialisti sa zameriavajú na pacientov s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať aktivít v bežnom živote kvôli poruche motorických, senzorických, percepčných či kognitívnych funkcií vyplývajúcich z poruchy CNS. Zoznam certifikovaných terapeutov nájdete napr. v rámci Slovenskej asociácie detských Baobath terapeutov (Sabdt).
 • V Martine Vám pri rehabilitácii imobilných pacientov pomôže napríklad terapeutka Janka Borošová, ktorú nájdete na ulici Generála Svobodu č. 5107/128 alebo ju môžete kontaktovať telefonicky: 0903 245 221.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.ndtbobath.sk/

 

NDT Bobaht terapeut - Mgr. Martina Miháliková (Bobath koncept) v Martine

 • Rehabilitácie pre ľudí so zdravotným postihnutím poskytujú aj terapeuti využívajúci tzv. NDT Bobath koncept, resp. Neurodevelopment treatment – Bobath. Títo špecialisti sa zameriavajú na pacientov s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať aktivít v bežnom živote kvôli poruche motorických, senzorických, percepčných či kognitívnych funkcií vyplývajúcich z poruchy CNS. Zoznam certifikovaných terapeutov nájdete napr. v rámci Slovenskej asociácie detských Baobath terapeutov (Sabdt).
 • V Martine Vám pri rehabilitácii imobilných pacientov pomôže napríklad terapeutka Martina Miháliková, ktorú nájdete na ulici J. Martáka 7 alebo ju môžete kontaktovať telefonicky: 905 584 593.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.ndtbobath.sk/

 

Rehabilitačné centrum SHZ v Turčianskych Tepliciach

 • Slovenské hemofilické združenie (SHZ) sa tiež zameriava na zlepšenia hybnosti pohybového aparátu a zvýšenia fyzickej kondície. V rámci letných pobytov v Turčianskych Tepliciach poskytujú aj rehabilitácie imobilným pacientom, resp. ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu. Organizujú rekondično-rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov, rehabilitačné pobytov pre maloletých hemofilikov s rodičom, ale aj samostatné rehabilitačné pobyty. Keďže práve zlepšenie hybnosti pohybového aparátu a zvýšenie fyzickej kondície sú základným predpokladom na zníženie počtu krvácavých príhod, je o tieto pobyty veľký záujem už vyše dvoch dekád.
 • Spomínané rehabilitačné pobyty sa uskutočňujú v Turčianskych Tepliciach. V prípade, že by ste o ne mali záujem, môžete ich kontaktovať elektronicky: shz@shz.sk .
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.shz.sk/node/71

 

Rehabko, s r.o. v Žiline

 • Súkromná ambulancia liečebnej rehabilitácie Rehabko sa tiež zameriava na rehabilitácie ľudí so zdravotným postihnutím. Vystihuje ju motto „správny pohyb lieči bolesť“. Medzi jej zamestnancami nájdete len vyštudovaných fyzioterapeutov, ktorí poskytujú rady najčastejšie v nasledovných oblastiach: fyzioterapiu pri bolestiach chrbtice, detské rehabilitácie, poúrazové rehabilitácie, fyzioterapiu kostrče a panvového dna, športovú fyzioterapiu, ale organizujú aj preventívne programy pre organizácie a školy a kurzy pre odbornú verejnosť.
 • Sídlia v Žiline, na ulici Alexandra Rudnaya č. 23.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.rehabko.sk/

 

Rehabky – Rehabilitácia detí a dospelých v Žiline

 • Medzi kvalitné rehabilitačné centrá pre imobilných pacientov zaraďujeme aj Rehabky. Ich tím špecialistov sa zaoberá liečbou a prevenciou ochorení rôznych systémov ľudského tela tak u detí ako aj u pacientov dospelého veku. Poskytujú fyzioterapiu a poradenstvo pacientom s rôznymi neurologickými, ortopedickými, gynekologickými ochoreniami, poúrazovými stavmi a všetkými ochoreniami pohybového ústrojenstva či už v akútnom alebo chronickom štádiu. V ich ponuke nájdete aj športovú fyzioterapiu a preventívne programy pre zamestnancov.
 • Sídlia v Žiline na Predmestskej ulici č. 8600 (budova Hyundai), v prípade záujmu ich môžete kontaktovať elektronicky: rehabky.sk@gmail.com .
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.rehabky.sk/

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Kúpele Číž

 • V prípade problémov s pohybovým aparátom, ale aj s chorobami nervového ústrojenstva, problémov súvisiacich s poruchou látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, či choroby z povolania, je vhodným riešením aj návšteva prírodných jódových kúpeľov Číž. Priaznivé účinky jódu poznali už naši predkovia. Jód totiž napomáha pri rozšírení ciev, zlepšuje prekrvenie, pôsobí protizápalovo, napomáha hojeniu rán, zmierňuje bolestivé opuchy v puzdre a ligamentóznom aparáte, spomaľuje degeneratívne procesy chrbtice a kĺbov, a má aj antiseptický a dezinfekčný účinok. V prípade, že sa rozhodnete o regeneráciu celého tela v podobe kúpeľnej liečby, čaká Vás vstupné lekárske vyšetrenie, diagnostika a zvolenie optimálneho plánu liečby, ktorý Vám bude najviac vyhovovať a pomáhať, pričom sa o Vás počas pobytu budú starať viacerí špecialisti z miestneho rehabilitačného tímu - odborný lekár FBRL, fyzioterapeut, masér, tím zdravotných sestier a asistentov a hipológ.
 • Ako správne tušíte, sídlia v Číži, a sú to jedny z najznámejších kúpeľov južného Gemera.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.kupeleciz.sk/

 

Kúpele Kováčová

 • Aj „Kováčová“ je známa liečbou chorôb pohybového ústrojenstva, s nervovými problémami, chorobami tráviaceho ústrojenstva, porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženskými ochoreniami. V rámci rehabilitácií imobilným pacientom, resp. ľuďom s chorobami pohybového ústrojenstva, sa špecializujú na stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice, mimokĺbové formy reumatizmu šliach a svalov, stavy po infekčných artritídach či postupujúce zápaly kĺbov a postupujúce tuhnutia chrbtice.
 • Najpresnejšie informácie Vám poskytnú napr. prostredníctvom elektronickej formy komunikácie: info@kupelekovacova.sk .
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.kupelekovacova.sk/

 

Margarétka - OZ pre zdravotne a telesne postihnutých a ich rodiny v Banskej Štiavnici

 • Margarétka je mimovládne nepolitické združenie, ktoré sa zameriava na podporu a rozvoj zdravotne a telesne postihnutých a ich rodín s celoslovenskou pôsobnosťou. Spájajú rodiny, organizujú športové, kultúrne a benefičné podujatia a snažia sa aktívne sa podieľať pri rehabilitačno-rekondičných pobytoch pre rodiny so zdravotne a telesne postihnutým členom. Ich nosnou špecializáciou sú odborné rehabilitácie pre deti s diagnózou Detská mozgová obrna (DMO) a Downov syndróm.
 • Nájdete ich v Banskej Štiavnici na Bratskej ulici č. 1482/9.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.margaretka.sk/

 

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

 • Často vyhľadávaným rehabilitačným centrom aj pre imobilných pacientov je NRC Kováčová, ktoré zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu. Návrh na rehabilitačnú liečbu Vám vypíše odborný lekár v nemocnici alebo v ambulancii. Vypísaný návrh následne musíte zaslať na potvrdenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste, resp. v ktorej je pacient poistený. Dôvody, kedy naň máte nárok nájdete tu: http://www.nrckovacova.sk/?id_kat_for_menu=16690&original_idm=124409 .
 • Sídlia v Kováčovej na Sládkovičovej ulici č. 1.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.nrckovacova.sk/

 

R1 – centrum intenzívnej terapie

 • R1 CIT je zriadené občianskym združením Daruj nádej, ktoré bolo založené rodičmi ťažko zdravotne postihnutých detí z celého Slovenska. Pri svojej liečbe sa zameriavajú primárne na terapeutické prístupy - metódu TheraSuit, pri ktorej ide o komplexný prístup v liečbe postihnutých detí (a nielen detí) s neurologickými poruchami (DMO, traumatickými poraneniami mozgu). Kľúčovým prvkom je posilňujúci program vytvorený na základe individuálnych potrieb daného klienta, podporuje rast a vývin každého jednotlivca, tzv. MKF metódu – inovatívny prístup v diagnostike a liečbe problémov, v ktorom sa kombinujú poznatky a schopnosti fyzioterapeuta s počítačovým program MFK. Pomocou neho si špecialisti vedia zobraziť projekciu svalového, kĺbového, nervového i vnútorného systému Vášho tela. Počas krátkej chvíle tak získajú prehľad o Vašom pohybovom systéme a dokážu odhaliť príčiny a prípadné následky akútnych i chronických ťažkostí. Samozrejme, popri už spomínaných metódach poskytujú aj „klasické“ terapie – individuálnu, oxygenoterapiu, rašelinové zábaly, mechanoterapiu či kinesiotaping.
 • Sídlia v Banskej Bystrici na Rudohorskej ulici č. 27.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://centrumr1.sk/

 

Špecializovaný liečebný ústav Marína

 • Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. je odborné kúpeľno-rehabilitačné zariadenie pre pohybovo postihnuté deti a dospelých pacientov. Z neurologických diagnóz sú najčastejšími pacientmi deti s DMO, degeneratívnymi ochoreniami mozgu a miechy, svalovými ochoreniami, poškodeniami periférnych nervov a i. Z detských ortopedických diagnóz dominujú skoliózy, pooperačné a poúrazové stavy. Medzi pacientmi nájdete aj deti s reumatologickým ochorením. Z rehabilitačných techník využívajú špecialisti vodoliečbu, elektroliečbu – magnetoterapiu, nadštandardnú laseroterapiu a liečbu prácou – ergoterapiu. Medzi špecialistami, ktorí sa budú starať o Vaše deti, sú aj logopédi, liečební pedagógovia a psychológovia. Dospelí pacienti sem najčastejšie prichádzajú po cievnej mozgovej príhode, s vertebrogénnymi bolestivými syndrómami, so stavmi po operačných náhradách kĺbov, rôznymi poúrazovými problémami a pooperačnými stavmi, a reumatologickými ochoreniami a i.  Zároveň tu poskytujú komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, liečebnopedagogickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti).
 • Sídlia v Kováčovej na Ul. Sládkovičova č. 311/3.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.marinakovacova.sk/

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

Centrum pre hendikepované deti Svetielko

 • Ako už z názvu vyplýva, Svetielko je denné centrum zamerané primárne na deti a mládež. Ich dominantou je liečba detí s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, telesnými a rôznymi inými komplikáciami. Poskytujú im komplexnú starostlivosť – neurorehabilitácie, podporné terapie, umožňujú aj špeciálne vzdelávanie a zabezpečujú aj sociálnu starostlivosť.
 • Nájdete ich  na Lomnickej ulici č. 30 v Prešove, ale aj na Opatovskej ulici č. 47 v Trenčíne a v bratislavskej Petržalke na Vavilovovej 20.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://www.centrumsvetielko.sk/

KOŠICKÝ KRAJ

AF REHAB, s.r.o.

 • V tomto rehabilitačnom centre sa jeho špecialisti zameriavajú primárne na rehabilitácie detí a dospelých osôb pomocou známej metódy SPS (spirálna stabilizácia, resp. stabilizačný a mobilizačný systém, tzv. SM-SYSTEM), ale aj Vojtovej metódy. Sú teda vhodným a často využívaným priestorom aj pre rehabilitácie imobilných pacientov.
 • Sídlia  v Košiciach na Letnej ulici č. 42 a v Bratislave na Račianskej ulici č. 66.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://ke.afrehab.sk/index.php/sk/

 

Centrum Liberta v Košiciach

 • Aj Liberta patrí medzi rehabilitačné centrá pre imobilných detských pacientov. Svojim pacientom (resp. ich rodinám) ponúkajú napr.: terapiu TheraSuit, metódu Bobath, GIGER MD terapiu, Snoezelen terapiu, individuálne rehabilitačné cvičenia a komplexnú a kvalitnú regeneráciu. Súbežne sa snažia poskytnúť aj oddych a relax pre rodičov zdravotne postihnutých detí, zadávať také ceny terapií, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac rodín a prinášajú prednášky o nových metódach a postupoch v liečbe detí s diagnózou DMO.
 • Sídlia v Košiciach na ulici Obrancov mieru č. 18.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.centrumliberta.sk/

 

Rehabilitačné centrum STEP, s.r.o. v Košiciach

 • Pri problémoch s pohybovým aparátom Vám poradia aj v neštátnom zdravotníckom zariadení STEP s.r.o. Aj v tomto rehabilitačnom centre pre imobilných sa venujú napr. bolestiam chrbtice, kĺbov, svalov a šliach, ktoré sa často prenesú a prejavia aj v iných oblastiach tela, vnútorných orgánov napr. v oblasti srdca, brucha, horných aj dolných končatín či tzv. migrenóznych bolestiach hlavy. Okrem uvedených problémov sa venujú aj poúrazovým stavom, ľuďom so sedavým zamestnaním, s fyzicky náročne pracujúcimi pacientmi či športovcami a i. Medzi ich pacientov patria tak dospelí ako i deti a dorast.
 • Nájdete ich v Košiciach na Hroncovej ulici č. 5.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: http://www.rehacentrum.sk/

 

Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Šimková v Košiciach

 • Na potrebu poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy, zareagovali špecialisti zo súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva vytvorením súkromného školského zariadenia, zaradeného Ministerstvom školstva do siete škôl a školských zariadení. V prípade, že máte dieťa vo veku do 15 rokov, poskytnú Vám v ňom preň psychologickú starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť, a samozrejme, aj fyzioterapeutickú starostlivosť.
 • Sídlia v Košiciach, na Komenského ulici č. 3.
 • Bližšie info nájdete priamo na ich stránke: https://centrumsimkova.sk/

 

Pokiaľ viete o ďalších poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, resp. rehabilitačných centrách pre imobilných, ktoré by ste chceli odporučiť, dajte nám vedieť. Radi náš zoznam rozšírime a aktualizujeme.

Povedali o nás