Ako vybaviť invalidný vozík?

Poradenstvo

Veľmi často nás mnohí oslovujete s podobnými otázkami. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre Vás krátky sumarizačný článok, v ktorom Vám, veríme, na väčšinu z nich odpovieme:

 • Kedy mám nárok na invalidný vozík?
 • Je invalidný vozík zdravotnícka pomôcka?
 • Preplatí mi invalidný vozík zdravotná poisťovňa?
 • Aké sú základné kritériá pri výbere invalidného vozíka?

Toto sú základné otázky, ktoré si položí každý, kto (si) potrebuje vybaviť invalidný vozík – či už pre seba alebo pre niekoho blízkeho.

Ako zistím, či mám vôbec nárok na invalidný vozík hradený poisťovňou?

Nárok na invalidný vozík sa odvíja od stupňa odkázanosti, ktorý určuje odborný lekár. V prípade problémov s pohybovým aparátom Vám takéto poukazy najčastejšie predpisuje ortopéd, neurológ alebo iný špecialista poskytujúci zdravotnú starostlivosť v rámci fyziatrie, balneológie či liečebnej rehabilitácie. Tento špecialista Vás zároveň upozorní aj na možný doplatok za vybraný invalidný vozík v prípade, že Vám ho celý neuhradí Vaša poisťovňa.

Ak Vám to Vaše finančné možnosti neumožňujú, je možné využiť finančný stimul, ktorý Vám na nákup invalidného vozíka poskytne Vaša zdravotná poisťovňa, prípadne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Tak ako sme už spomenuli, pamätať však treba na to, že pokiaľ siahnete po lepších/drahších zariadeniach, je možné, že Vám Vaše zdravotné poistenie nepokryje úplne všetky náklady a budete si časť sumy musieť aj doplatiť.
 
V prípade, že ste samoplatca, resp. samoplatiteľ, a kupujete si invalidný vozík na vlastné náklady, túto procedúru môžete preskočiť.

Druhy invalidných vozíkov

Keď sa povie „invalidný vozík“, väčšina ľudí si predstaví klasické zariadenie na prepravu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nemajú prečo poznať ich konkrétne špecifiká. Práve ľudia s pohybovými problémami však veľmi dobre vedia, že rozlišujeme rôzne druhy invalidných vozíkov – a vyberáme si ich podľa svojich preferencií, účelu použitia, zdravotného stavu imobilnej osoby, podľa zvoleného pohonu a pod. V základe tak rozlišujeme:

 • interiérové, exteriérové či univerzálne invalidné vozíky,
 • mechanické a elektrické invalidné vozíky,
 • na základe konštrukcie poznáme skladacie vozíky a vozíky s pevnou konštrukciou,
 • podľa účelu rozoznávame klasické, športové, polohovacie, toaletné, či detské invalidné vozíky.

Dostupnosť

Ak sa rozhodnete pre konkrétny invalidný vozík, zistite si u Vášho predajcu, či sa nachádza v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok registrovaných na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Aktualizuje sa každých pár mesiacov, preto prípadné zmeny treba sledovať a kontrolovať.

Od 1. mája 2021 musia byť všetky zdravotnícke pomôcky registrované na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), preto si zistite, či Váš dodávateľ má potrebnú registráciu a taktiež všetky potrebné bezpečnostné certifikáty.

V ďalšom kroku si overte, či je daný invalidný vozík plne hradený zdravotnou poisťovňou a ak nie, aký je doplatok.

Už viem, aký invalidný vozík potrebujem

Invalidný vozík by Vám mal poskytnúť čo najväčšiu mieru komfortu. Pri jeho výbere však, žiaľ, býva často rozhodujúcim kritériom cena. Samozrejme, rozumieme, avšak je potrebné pripomenúť, že vo vozíku strávite niekoľko rokov a teda miera pohodlia, jeho technické vlastnosti, možnosti ovládania a pod. by mali byť pri výbere takéhoto pomocníka rozhodujúce.

Čo ma čaká?

V prípade, že ste si vybrali invalidný vozík a lekár Vám vypísal lekársky poukaz, je potrebné uviesť v ňom kód zdravotnej poisťovne pre konkrétny produkt.
Takto vyplnené tlačivo zanesiete do zdravotnej poisťovne, kde ho schváli tzv. revízny lekár.
Následne komunikujete priamo s dodávateľom invalidného vozíka.

Ďalší invalidný vozík cez zdravotnú poisťovňu môžete získať

 • v prípade mechanického vozíka po 5 rokoch,
 • v prípade elektrického vozíka po 7 rokoch.

V prípade, že máte záujem o druhý invalidný vozík, je možné požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v príslušnom mieste – podľa Vášho trvalého bydliska.

 • Výška príspevku na mechanický vozík je najviac 1 659,70 eur
 • Výška príspevku na elektrický vozík dosahuje maximálne 4 979,09 eur.
 • Úrad prispieva na invalidný vozík podľa výšky Vášho príjmu (resp. podľa výšky príjmu invalidnej osoby, ktorá o invalidný vozík žiada), najviac do 95% z ceny pomôcky.

V prípade, že potrebujete poradiť s výberom vhodného invalidného vozíka, využite náš formulár.

 

 


 

 

Obratom sa s Vami spojíme a radi Vám pomôžeme.

 

Prípadne nás môžete kontaktovať aj telefonicky na našej bezplatnej infolinke: 0800 199 060.  

Váš tím VELCON
Pre radosť z bežných dní

 

Povedali o nás