Výťah na SOŠ Dopravná v Žiline otvoril brány aj znevýhodneným študentom

Firma a jej aktivity

Každý z nás sa túži vzdelávať, rásť, pracovať na sebe a zdokonaľovať svoje vedomosti v oblastiach, ktoré ho nadchýnajú. Tobôž, ak ide o školské vzdelanie, ktoré je bezprostrednou súčasťou nášho života. O to väčšiu radosť máme z inštalácie výťahu Aritco 7000 v SOŠ Dopravná v Žiline, ktorý sprístupnil možnosť štúdia aj imobilným študentom.

 

Výťah ako nevyhnutnosť?

V súčasnosti sa začína bezbariérovosť vnímať ako nevyhnutnosť nášho života. Bezprostredne sa spája s príležitosťami a možnosťami reálneho bežného fungovania zdravotne znevýhodnených v našej spoločnosti. Táto výnimočná inštalácia v Žiline prináša šancu na vzdelávanie aj študentom, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík alebo majú akékoľvek iné zdravotné znevýhodnenie vyžadujúce si mobilitu práve prostredníctvom výťahu.

 

 

Výťah na ceste k inklúzii

Svet, v ktorom žijeme, je rozmanitý. Každý z nás máme špecifický výzor, intelekt, humor, vek a ďalšie špecifiká. Žiadny z týchto spomínaných aspektov však nesmie byť dôvodom pre marginalizáciu v spoločnosti. O to sa práve snaží inklúzia. Začleniť a akceptovať každého s dôrazom na rešpektovanie rovnakej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí, bez rozdielu.

Vďaka výťahu pre imobilných sa tejto škole pomôže začleniť znevýhodnených ľudí do vzdelávacieho procesu medzi intaktných študentov. Dôležité je povedať, že Slovensko sa k naplneniu inklúzie zaviazalo, neustále sa pracuje na myšlienkach jej rozvoja v praxi.

Práve príklad tejto školy je jasným dôkazom, ako má inklúzia v praxi vyzerať. Ľudia dostanú možnosť zaujímať sa o miesto štúdia aj na tejto škole, čo určite prinesie pozitívne ohlasy nielen pre nich samých, ale aj samotné mesto a široké okolie, keďže v mnohých prípadoch na Slovensku práve bariérovosť bráni ľuďom pokračovať na bežných stredných či vysokých školách.

 

Tento bezbariérový projekt pomôže aj rodičom

Výťah jednoznačne pomôže aj rodičom študentom, ktorí svoje deti pravidelne, resp. dennodenne dovážajú do školy a nosia ich až do tried. Preto sa im umožní jednoduchá mobilita a život sa pre nich stane doslova jednoduchším.

 

 

Výťahy v poschodových inštitúciách a domácnostiach

Aritco 7000, čo je presný názov tohto zdvíhacieho zariadenia pre imobilné osoby, je vhodný aj ako domáci výťah na prekonávanie podlaží v rodinných domoch, úradov, hotelov či ďalších inštitúcií. Je jeho inštalácia bezproblémová a možná už do pár dní od návrhu projektu.

Rafinovanosť a jednoduchosť výťahu

Skvelou výhodou tejto zdvíhacej plošiny je fakt, že pri jej montáži nie sú potrebné veľké stavebné úpravy, zjednodušene by sa dalo povedať, že stačí len rovná spevnená (vybetónovaná) doska. Ide o akési “lego“ – skladačku, ktorú dokážeme inštalovať v interiéri i exteriéri. Výťahy tohto typu sú skvelé práve vo svojich malých a veľkostne úsporných rozmeroch, čím sa zmestia do schodiskového medzi priestoru, ako môžete vidieť aj na fotografiách. Pri inštalácii sme ju len jednoducho a bezpečne upevnili priamo do schodiska.

Výťah pre vás ušijeme na mieru

Zdvih tejto zdvíhacej plošiny je možný až do 12 m. Podľa požiadavky klienta je plošina opláštená buď sklenou výplňou alebo výplňou z nepriehľadných panelov plech-vata-plech (tzv. sendvič). Farebné prevedenie je široké, rovnako ako aj umiestnenie a výber dverí v šachte výťahu. O bezpečnosť sa báť nemusíte, výrobca myslel aj na záložný zdroj (batérie) pre prípad výpadku elektrickej energie.

 

Cenu výťahu a projektu vám poskytneme bezplatne

Presná cena zdvíhacej plošiny Aritco 7000 závislá od viacerých technických detailov. Dôvodom je práve individuálna požiadavka a preferencia výberu konkrétnych špecifík výťahu daného klienta. Každý projekt si vyžaduje osobitný prístup, na základe čoho vieme vytvoriť výslednú konfiguráciu daného produktu, v tomto prípade zdvíhacej plošiny. Ide o parametre ako výška zdvihu, rozmer plošiny, spôsob ukotvenia, materiály a pod. Cenu vám dokážeme vypracovať na mieru.

Preto vám určite odporúčame využiť bezplatnú obhliadku a zameranie projektu naším školeným pracovníkom po celom Slovensku. Neváhajte sa bližšie informovať na bezplatnej infolinke 0800 199 060, alebo nám napíšte na kontaktný email: velcon@velcon.skPovedali o nás